Prižgana zelena luč: Občina Domžale v odkup strateških zemljišč v centru Domžal

“In vendarle se je premaknilo,” lahko danes že brez dvoma rečemo o znani domžalski zgodbi, ki bo končno kmalu dobila epilog, s tem pa bo tudi konec dolgoletnih prizadevanj, da se uredi neurejen del centra Domžal. Govorimo o zemljiščih, ki predstavljajo delno asfaltirane površine med trgovskim delom Tuš, Zdravstvenim domom Domžale in tržnim prostorom, ki so v lasti podjetja Tuš nepremičnine d.o.o.. Občina Domžale je s podjetjem Tuš oziroma hipotekarnimi upnicami sklenila dogovor o nakupu teh nepremičnin. V kratkem sledi še podpis pogodbe, h kateri je na včerajšnji izredni seji soglasje podal tudi Občinski svet Občine Domžale. Sklep o soglasju k osnutku pravnega posla – pogodbi namesto razglasitve je v občinskem svetu po dolgi razpravi dobil večinsko podporo, so se pa nekateri svetniki, kljub temu, da so izrazili potrebo po ureditvi centra Domžal, vzdržali glasovanja.

Zgodba okrog ureditve centra Domžal ima že zelo dolgo brado. Je bolj ali manj pogosta tema pogovora občank in občanov in pa seveda tudi lokalne politike. Sploh v času volitev, je to tema, ki je obvezen del programov vseh političnih strank in list ter tudi očitkov, da se na tem področju ni premaknilo nič. Da se ni nikamor prišlo oziroma, da je vse skupaj stalo na mestu, je treba razloge v prvi vrsti iskati v lastništvu. Omenjena zemljišča so v lasti podjetja Tuš nepremičnine d.o.o., ki je imelo v preteklosti tam že razne načrte. Leta so tekla, načrti so padli v vodo, na nepremičninah pa so se pojavile hipoteke. Se pravi, da nad njimi sedaj bedijo hipotekarne upnice. Pa vendarle se je tudi v tej zgodbi pokazala luč na koncu tunela, saj so letošnje poletje med Občino Domžale, podjetjem Tuš in hipotekarnimi upnicami stekli pogovori o prodaji oziroma nakupu nepremičnin, ki so za Občino Domžale strateškega pomena.

Ker so se pogajanja v preteklih dneh zaključila, za nadaljevanje postopka pa je potrebno skleniti pogodbo o nakupu ter izpeljati še ostale postopke, je omenjeno tematiko na svoji izredni seji včeraj obravnaval Občinski svet Občine Domžale, ki je po nekaj urni razpravi z večino sprejel tri sklepe, ki se nanašajo za izvedbo tega pravnega posla, ki je vreden 707.818,50 evrov. Svetniki so s sklepom najprej ukinili status javnega dobrega, dopolnili Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine ter podali soglasje k osnutku pravnega posla – pogodbi namesto razlastitve. Prva dva sklepa so svetniki sprejeli soglasno, k tretjemu, ki je tudi ključen za nadaljevanje postopka, pa so se svetniki iz svetniških skupin Lista Metoda Marčuna, Lista Marjana Šarca, NSi, SAB in Zeleni Slovenije vzdržali glasovanja.

Svetniki so se zbrali na prvi izredni seji, na kateri so obravnavali strateški nakup zemljišč v centru Domžal.

Župan Toni Dragar, ki nam je dan po seji skupaj s podžupanjo mag. Renato Kosec predstavil vso dogajanje v zvezi s to zgodbo, ki bo končno dobila svoj epilog, ni skrival zadovoljstva, da so leta prizadevanj končno obrodila sadove. “V vseh petnajstih letih, odkar sem župan, so pogovori bolj ali manj potekali v zvezi z urejanjem makadam parkirišča, kaj več od tega pa nismo prišli. Predvsem zato, ker so na teh zemljiščih hipoteke. Dokler hipotekarni upnik ni želel umakniti hipoteke, smo se pogovarjali samo o urejanju parkirišča in nič več od tega,” je povedal župan.

Letos poleti so s podjetjem Tuš stekli pogovori o skupni ureditvi parkirišča in pa samega režima parkiranja, saj je imel Tuš idejo, da bi na parkirišče postavil zapornice, s katerimi bi časovno omejil parkiranje. Po besedah župana  Tonija Dragarja so med poletjem s SIB banko, ki je bila takrat hipotekarna upnica, sklenili dogovor o nakupu pločnika pri avtobusni postaji v smeri Kamnika, v nadaljevanju pa se je vsa stvar zapeljala tako daleč, da je SID banka hipoteko prodala investicijskem skladu s sedežem v Luksemburgu, ki se je odločil prodati to terjatev. Sledila so pogajanja in pa sama cenitev zemljišča, pripravil pa se je že tudi osnutek pogodbe. “Ker je sam postopek vezan na izbris pobotnice, kar mora biti izvedeno do 31.1.2020, je bil nujen sklic izredne seje občinskega sveta, ki je moral najprej na omenjenih zemljiščih ukiniti status javnega dobrega, na podlagi tega bo Občina Domžale v petnajstih dneh izdala odločbo izpisa javnega dobrega. Takrat, predvidoma 15.12.2019, bo tudi sledil podpis pogodbe namesto razlastitve. V nadaljevanju sledijo postopki pri notarju, izplačilo kupnine ter vsi potrebni postopki,” je župan obrazložil postopek in obenem odgovoril tudi na očitek nekaterih svetnikov, da je za omenjeno zadevo sklical izredno sejo, saj po njihovem mnenju ni bilo izrednih razlogov za to: “Večina svetnikov je podprla predlog. Nekateri pa iz nekih načelnih razlogov niso glasovali, ker je neodgovorno. Vsi namreč vemo, da je center Domžal potrebno urediti. Ker je bila vsa stvar izpeljana tako daleč, hipotekarni upnik pa je umaknil hipoteke in želel prodali zemljišča, smo bili postavljeni pred dejstvo “vzemi ali pusti”. Konec koncev bi lahko našli drugega kupca, Občina Domžale pa bi s tem izgubila strateška zemljišča.”

Župan Toni Dragar je bil vidno zadovoljen, da so prizadevanja za odkup strateških zemljišč v centru Domžal končno obrodila sadove.

Za zemljišča bo Občina Domžale odštela 707.818,50 evrov in sicer po 80,10 evrov na kvadratni meter. Finančna sredstva za nakup, ki so že zagotovljena, pa bodo šli iz občinskega sklada za nakup nepremičnin. Na občinskem svetu so leteli tudi očitki, da je odkupna cena za kvadratni meter občutno previsoka in pa da bi morala Občina Domžale vztrajati pri razlastitvi, saj bi lahko izpogajali veliko nižjo ceno. Župan pravi, da razlastitev ni primeren način: “Treba se je namreč zavedati, da so cene v Domžalah izredno visoke. Za to ceno, ki jo je postavil cenilec, pa dobimo strateška zemljišča v centru Domžal. Po prejšnjem OPPN (občinskem podrobnem prostorskem načrtu), je bila v odloku za komunalne zadeve predvidena cena 100 evrov za kvadratni meter”.

Po besedah podžupanje mag. Renate Kosec je to, kar se je doseglo v teh zadnjih mesecih, posel desetletja za Domžale. Vsa stvar se namreč vleče že od leta 1986, ko se je podrla nekdanja tovarna Alko. “Pred volitvami smo vedno deležni očitkov, da se na tem območju nič ne uredi in pa da gre za sramoto v samem centru Domžal. Samo osnovo za nakup teh zemljišč lahko iščemo v razvojnem programu za strateški nakup iz leta 2012. Prav zaradi tega pozdravljam vsa prizadevanja občinske uprave, da je zadeva prišla tako daleč, da lahko odkupimo ta za našo občino strateška zemljišča,” je poudarila podžupanja, ki je obenem izpostavila tudi korektno sodelovanje s podjetjem Tuš in hipotekarnim upnikom, da so v tako kratkem času stvari pripeljali tako daleč, da so morali sklicali izredno sejo občinskega sveta, na kateri so obravnavali to tematiko.

Pot do končne ureditve centra Domžal bo po besedah podžupanje mag. Renate Kosec trajala še nekaj časa, saj bo prej potrebno zagotoviti ustrezen prometni režim z dovolj parkirnimi mesti.

Kako naprej?

Seveda se pojavlja veliko vprašanj, kaj bo sedaj tam? Ideje o ureditvi tega dela centra Domžal že dolgo obstajajo, pa vendarle bo pot do tja trajala še nekaj časa. Ideja je, da bi se vse skupaj preuredilo v neko zeleno oazo z razširitvijo tržnega prostora ter gradnjo poti do Univerzala. To naj bi bil po besedah župana in podžupanje stvar prihodnjega OPPN-ja, ki bo podrobno opredelil, kaj bo tam. Še pred tem pa bo potrebno urediti promet v Domžalah, predvsem v smislu parkiranja, kar bo zagotovil ustrezen prometni režim z dovolj parkirnimi površinami.

“Ker se bo v letu 2021 pričela širitev obstoječega Zdravstvenega doma Domžale, takrat pričakujemo prometni kolaps. Zaradi tega bo prvi kratkoročni cilj ureditve makadamske površine pred Tušem takšen, da se bo asfaltiralo površine, uredilo ustrezne peš poti in zelene površine,“ je dejala podžupanja. Župan pa je dodal, da bo potrebno v roku enega leta, prihodnje leto se spremeni režim v garažni hiši, postaviti kompatibilen prometni režim. Dolgoročni cilj pa je, da se pločevina umakne na zato postavljena mesta – parkirišča ali garažne hiše. Takrat bo tudi center Domžal dobil svojo pravo vsebino, h kateremu strmijo že vrsto let.

Jure Košutnik, vodja Oddelka za urejanje prostora, ki je bil vodja pogajalske skupine s strani Občine Domžale, je svetnikom predstavil potek pogajanj ter postopke, ki so potrebni za odkup zemljišč.

S pravnim poslom, ki ga bodo sklenili, bo Občina Domžale poleg omenjenih zemljišč pridobila tudi večnamensko ploščad pred Tuš centrom, ki naj bi jo uredili že v kratkem. Dobila pa bo neke posebne vsebine in bo v kontekstu s prenovljeno Kolodvorsko ulico (zelenje, dizajn in oprema). Bo pa s pravnim poslom Tuš pridobila vsa zemljišča – parkirišča na vzhodni in severni strani objekta TUŠ centra. Le-ta so bila sedaj v solasti Občine Domžale in podjetja TUŠ.

Če potegnemo črto čez vso to zgodbo, ki se vleče vse od daljnega leta 1986, je bil s sklenitvijo dogovora o prodaji končno le narejen velik korak naprej k ureditvi strogega centra Domžal. Če si lastnik nepremičnine potem lahko na njej realiziraš svoje ideje in želje. Če pa to nisi, pa lahko samo opazuješ. Iz te zgodbe se lahko naučimo, da nimajo vse zgodbe slab konec. Samo vztrajati je treba na poti do cilja. Slej ko prej se na semaforju prižge zelena luč. V Domžalah se je za to zgodbo prižgala v teh dneh.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Vido Repanšek, Miha Ulčar

Komentarji uporabnikov
Tagi