V Šentvidu pri Lukovici odprli prenovljeno Gasilsko ulico, prevojski gasilci na široko odprli svoja vrata

Občina Lukovica in PGD Prevoje sta povabila na uradno odprtje in predajo svojemu namenu rekonstruirano Gasilsko ulico, ki je je potekalo v soboto, 28. oktobra 2023, na mostu pri Vrševniku v Šentvidu pri Lukovici. Po odprtju se je program nadaljeval pred gasilskim domom na Prevojah, saj so imeli gasilci PGD Prevoje Dan odprtih vrat.

Uradnega odprtja temeljito prenovljene Gasilske ulice se je udeležilo lepo število domačinov in gasilcev, med njimi županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, podžupan Občine Lukovica Vincenc Dragar, predstavnika direktorica občinske uprave Občine Lukovica Katka Bohinc, Zlatko Pečar, višji svetovalec za gospodarske javne službe na Občini Lukovica, svetniki Občine Lukovica, predsednica Krajevne skupnosti Prevoje Nina Bisić, poveljnik Štaba Civilne zaščite Lukovica Milan Dernulovec, predsednik PGD Prevoje Klemen Zajc, poveljnik PGD Prevoje Gašper Bergant, predsedniki krajevnih skupnosti v Občini Lukovica ter župnik Župnije Brdo, Zlato polje, Češnjice in Krašnja Bernard Rožman. Prireditev je vodila Mateja Orehek.

V nagovoru je županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar povedala, da se je temeljita rekonstrukcija Gasilske ulice v Šentvidu pri Lukovici pričela lani oktobra, vključno z izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture, za kar je bilo na podlagi evidenčnega naročila, ki je bilo objavljeno na Portalu za javna naročila izbrano podjetje Lavaco d.o.o.. Za sočasno gradnjo je interes že v času evidenčnega naročila izrazilo tudi podjetje za distribucijo električne energije Elektro Ljubljana okolica d.o.o., zaradi česar se je pričetek del malce zamaknil.

“Temeljita prenova Gasilske ulice je obsegala gradnjo sanitarne kanalizacije v dolžini 112 m, gradnjo meteorne kanalizacije v dolžini 180 m z zaključnim zadrževalnikom, gradnjo elektrokabelske kanalizacije (soinvestitor Elektro d.o.o.) v dolžini 180 m, zamenjava svetilk javne razsvetljave za varčne LED luči, gradnjo enostranskega pločnika širine 1,5m in dolžine 180 m, celovito rekonstrukcija ceste širine 4 m in dolžini 180 m. Ob naštetem je bilo izvedeno še odvodnjavanje parkirnega platoja pred objektom PGD Prevoje, priključni odcepi za priklop objektov Gasilska ulica 3 in 7 na javno kanalizacijsko omrežje, urejen je bil uvoz do objekta Gasilska 7, ki bo v nadaljevanju služil tudi kot navezava na bodoče prometnice stanovanjskih objektov v območju PŠ 4, ki jih gradi zasebni investitor. Vrednost investicije je z DDV znašala 308.581,14 EUR,” je povedala županja, ki se je ob tej priložnosti zahvalila krajanom za potrpežljivost, saj so zaradi naknadne vključitve soinvestitorja dela trajala dlje časa kot je bilo predvideno.

“Na Občini Lukovica se zavedamo, da takšne investicije motijo vsakdanje življenje prebivalcev predvsem zaradi oteženega dostopa do objektov v času del, vendar smo prepričani, da je zadovoljstvo uporabnikov po izvedenih delih toliko večje. Z izgradnjo manjkajoče komunalne infrastrukture ter temeljito prenovo ceste z izgradnjo pločnika in obnovo javne razsvetljave, je sedaj življenje prebivalcev te ulice veliko kvalitetnejše in varnejše,” je poudarila županja in se v nadaljevanju še zahvalila izvajalcu del, dobri strokovni podpori nadzornega inženirja ter strokovnim sodelavcem na Občini Lukovica.

Rekonstruirano Gasilsko ulico je blagoslovil župnik Župnije Brdo, Zlato polje, Češnjice in Krašnja Bernard Rožman, slavnostni trak, ki sta ga držala najstarejša gasilca PGD Prevoje Srečko Strehar in Anton Kotnik, pa sta po blagoslovu prerezali županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar in predsednica Sveta Krajevne skupnosti Prevoje Nina Bisić.

Po odprtju ceste so bili vsi navzoči povabljeni v bližnji gasilski dom, saj so imeli gasilci PGD Prevoje Dan odprtih vrat, na katerem so predstavili svoje delo, opremo in intervencijska vozila. Med drugim so izvedli predavanje o uporabi avtomatskega defibrilatorja (AED), predstavili se je policija, Civilna zaščita občine Lukovica, skupaj s poklicnimi gasilci CZR Domžale pa so izvedli prikazno vajo.

Ves čas dneva odprtih vrat je bila na voljo pestra in zanimiva animacija za otroke, poskrbeli pa so tudi za druženje in slastna okrepčila njihovih chefov. PGD Prevoje letos praznuje že 135 letnico delovanja, zato je bilo dogajanje toliko bolj pestro.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi