V Mengšu s slovesnostjo obeležili 30-letnico vojne za Slovenijo

Na slovesnosti ob 30-letnici vojne za Slovenijo, ki je sovpadla ob 26-letnici praznika Občine Mengeš in tradicionalnem orientacijskem pohodu Zveze slovenskih častnikov, so se v soboto, 29. maja 2021, pred spomenikom slovenskemu narodu za upor proti agresorju v Mengšu zbrali veterani vojne za Slovenijo, pripadniki policijske organizacije Združenja Sever, Združenje slovenskih častnikov ter podpornih članov združenj in društev. Že pred pričetkom uradnega dela slovesnosti so veterani Mengeške godbe igrali na pihala in s tem polepšala prihod povabljencem in obiskovalcem slovesnosti.

Pred pričetkom uradnega dela je na prizorišče prišla častna straža, ki se je postavila pred pomnikom slovenskemu narodu za upor proti agresorju, ki so ga pred tremi leti postavili Občina Mengeš, OZVVS Domžale ter OOZVVS Mengeš. Na prizorišču je čakala zbrana množica članov veteranov vojne za Slovenijo, pripadniki policijske organizacije Sever, Združenje slovenskih častnikov ter podpornih članov združenj in društev.

Povezovalec Niko Robavs je pozdravil vse zbrane, še posebej predsednika Zveze vojnih veteranov Slovenije generala Stanislava Lipiča, predsednika Zveze slovenskih časnikov generala Alojza Šteinerja, brigadirja Milana Obrezo, brigadirja Venčeslava Ogrinca, brigadirja Martina Jugovca, brigadirja Marjana Valanta, pripadnike Slovenske vojske, predsednike in delegacije območnih združenj Zveze slovenskih časnikov, predsednike in delegacije veteranskega policijskega Združenja Sever, praporščake Združenja slovenskih časnikov, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze združenje borcev za vrednote NOB in tabornikov Upornega plamena, častno enoto Območnega Združenja Slovenskih časnikov Domžale, evropsko poslanko Ljudmilo Novak, župana Občine Mengeš Franca Jeriča, Veteransko sekcija Mengeške godbe, podžupana Občine Mengeš Boga Ropotarja ter vse navzoče.

Na prizorišče, kjer je čakala zbrana množica članov Zveze veteranov vojne za Slovenijo, pripadniki policijske organizacije Sever, Združenje slovenskih častnikov ter podpornih članov združenj in društev ter zgoraj našteti gostje, so prišli praporščaki s prapori združenj in društev. Ešalonu praporščakov je poveljeval nadporočnik Miran Stopar, član predsedstva Zveze slovenskih častnikov in regijski koordinator. Sledil je prihod zastave Republike Slovenije, ki so jo ob slovenski himni, katero je zaigrala Veteranska sekcija Mengeške godbe, dvignili na drog pri spomeniku. Po dvigu slovenske zastave je zbrane nagovoril župan Občine Mengeš Franc Jerič, ki je med drugim v govoru spregovoril o pomenu svečanosti ob 30 letnici vojne za Slovenijo, 26-letnici praznika Občine Mengeš in tradicionalnega orientacijskega pohoda Zveze slovenskih častnikov, ki se je odvijal po proslavi.

Slavnostni govornik, predsednik zveze vojnih veteranov Slovenije general Stanislav Lipič je izpostavil nekaj dogodkov izpred tridesetih let, ko so razoroževali Teritorialno obrambo ter tudi o bojih na območju Trzina, Domžal in Mengša ter naprej proti Brniku. In da ne bomo pozabili, ta teden mineva ravno 30 let, od kar je Območni štab Teritorialne obrambe Domžale vpoklical drugi jurišni odred, katerega je sestavljalo 7 vodov, eden teh vodov pa je bil prvi mengeški vod, kateremu je poveljeval stotnik Marko Trampuž. Takrat so iz tajnih skladišč oborožili ta jurišni odred za zaščito petega učnega centra.

Ob tej priložnosti so po govoru generala Stanislava Lipiča slavnostno prerezali trak ob posajeni lipi ob 30-letnici osamosvojitve. Trak so ob zvokih Veteranske sekcije Mengeške godbe prerezali župan Občine Mengeš Franc Jerič, predsednik OZVVS Janez Gregorič ter predsednik OZVVS Mengeš Marko Trampuž.

Sledila je podelitev zahval in priznanj Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Domžale, sekcije Mengeš. Priznanja je podeljeval stotnik Marko Trampuž. Častni občinski znak Občine Mengeš sta prejela general Ladislav Lipič in general Alojz Šteiner. Listino odličnosti pa je prejel predsednik OZSČ Domžale major Milan Narat, mengeško maskoto Backa »Mengeški jurišnik« pa je prejel župan Občine Mengeš Franc Jerič.

Major Milan Narat je podelil priznanj Območnega združenja slovenskih častnikov Domžale, še prej pa je predlagal, da vse padle v vojni za Slovenijo počastijo z minuto molka in, da naj nikoli ne bodo pozabljeni. Priznanja sta prejela: spletni portal domžalec.si za redno fotografiranje, snemanje in objavljanje dogodkov OZSČ Domžale ter župan Občine Mengeš Franc Jerič.

Major Milan Narat ter general Alojz Šteiner sta v nadaljevanju podelila odlikovanje in priznanje Zveze slovenskih častnikov polkovniku Bojanu Končanu, bronasto medalje ZSČ pa je prejel višji vodnik Dušan Grošelj. Srebrno medaljo Zveze slovenskih častnikov pa bo naknadno dobil višji vodnik Branko Žebovec. Plaketo ZSČ za sodelovanje pa je prejel Janez Gregorič, predsednik OZVVS Domžale.

Pred zaključkom slovesnosti so zbrani počastili praporščake, častno enoto ZSČ enote Domžale ter častno stražo, ki so ob koračnici Veteranske sekcije Mengeške godbe zapustili osrednji prireditveni prostor.

V uredništvu našega portala se zahvaljujemo Območnemu združenju slovenskih častnikov Domžale za prejeto priznanje, ki nam je v čast in ponos!

Avtor: Miro Pivar; Foto, video; Miro Pivar

Tagi