V Lukovici s slavnostno prireditvijo obeležili občinski praznik. Naziv častna občanka prejela Stanislava Stopar

Občina Lukovica svoj občinski praznik obeležuje v mesecu septembru, ko se spominjamo rojstnega dneva našega največjega rojaka Janka Kersnika, ki je živel, delal in ustvarjal na gradu Brdo pri Lukovici. Letošnja osrednja prireditev ob občinskem prazniku, na kateri so bila podeljena tudi občinska priznanja najbolj zaslužnim občankam in občanom ter organizacijam, je potekala v petek, 8. septembra 2023, v Sončni dvorani na Brdu. Tokrat je bil podeljen tudi naziv častnega občana – prejela ga je Stanislava Stopar.

Pred osrednjo občinsko prireditvijo ob občinskem prazniku je županja mag. Olga Vrankar s podžupanom Vincencem Dragarjem, predsednico Odbora za družbene in društvene dejavnosti Občinskega sveta Občine Lukovica Jernejo Strmšek Turk in prapra vnukinjo Janka Kersnika Urško Kersnik na pokopališču ob župnijski cerkvi na Brdu položila venec na grob Janka Kersnika.

Slavnostne prireditve ob prazniku Občine Lukovica, na kateri je potekal pester in zanimiv kulturni program, so se poleg županje Občine Lukovica mag. Olge Vrankar, podžupana Občine Lukovica Vincenca Dragarja, občinskih svetnikov, predstavnikov krajevnih skupnosti ter najvidnejših predstavnikov javnih zavodov in društev udeležili tudi županja Občine Domžale mag. Renata Kosec, župan Občine Mengeš Bogo Ropotar, podžupanja Občine Trzin Nuša Repše, podžupanja Občine Komenda Nada Jamšek, poslanca Državnega zbora RS Rado Gladek in Janez Cigler Kralj, evropska poslanka Ljudmila Novak, potomci Janka Kersnika ter številne občanke in občani. Prireditev je povezoval Matjaž Merljak.

V slavnostnem govoru je županja mag. Olga Vrankar predstavila izvedene in načrtovane investicije, dotaknila pa se je tudi letošnjih neurij in katastrofalnih poplav, ki so prizadele velik del Slovenije. Poplave so lukoviški občini prizanesle, so se pa soočili z nekaterimi posledicami med poletnimi neurji. Županja je povedala, da so na pomoč pri sanaciji nekaterim občinam priskočili gasilci iz GZ Lukovica ter tudi številni prostovoljci.

»Praznik občine je za vse občane dan, ko pogledamo na skupno prehojeno pot in si zastavimo nove cilje. Spomnimo se naših pokončnih mož in dogodkov, ki so začrtali zgodovino naše doline Črnega grabna. Letošnje leto je res posebno in kot kaže, se bomo morali vsi skupaj navaditi na novo realnost. Sprejeti in živeti z različnimi omejitvami in zaščitnimi ukrepi, ki nas bodo obvarovali pred vedno bolj hudimi katastrofami,« je med drugim v svojem govoru povedala županja, ki je še povedala, da bo z veseljem in velikim ponosom podelila občinska priznanja, ki sledijo v zahvalo za njihovo srčnost, izjemno delo, promocijo in plemenitost, ki jo širijo s svojim poslanstvom in delom.

V kulturnem programu so sodelovali Godba Lukovica, Boštjan Gorenc – Pižama in pevka Helena Blagne. Ob občinskem prazniku so podelili plakete Občine Lukovica. Gre za najvišja občinska priznanja, saj so podeljena za dosežke občanov in drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev, združevanj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem in drugih področjih. Priznanja so podelili županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, predsednica Odbora za družbene in društvene dejavnosti Jerneja Strmšek Turk ter višja svetovalka za družbene in društvene dejavnosti na Občini Lukovica Mojca Cerar.

Letos so plakete Občine Lukovica prejeli: Milan Dernulovec za izjemen prispevek pri razvoju gasilstva in civilne zaščite v občini Lukovica, Brane Močnik za izjemen prispevek pri razvoju in delovanju gasilstva v občini Lukovica, Godba Lukovica za 25-letno delovanje in izjemen prispevek k razvoju kulture v občini Lukovica, Planinsko društvo Blagovica za 30-letnico delovanja in izjemen prispevek k razvoju športa in rekreacije v občini Lukovica, Moški pevski zbor Janko Kersnik Lukovica za 60-letnico delovanja in izjemen prispevek k razvoju kulture v občini Lukovica. Naziv častni občan je za izjemen prispevek k razvoju vzgoje in izobraževanja ter družbenega življenja in dela v občini Lukovica prejela Stanislava Stopar. Marijana Grošelj pa je za izjemen prispevek na področju prostovoljstva v občini Lukovica prejela naziv naj prostovoljka leta 2022.

Na občinski prireditvi so zbirali tudi prostovoljne prispevke, ki jih bodo podarili družini Nakrst – Kosmač iz Ljubnega v Savinji, ki je v poplavah izgubila celotno premoženje.

Janko Kersnik je bil rojen 4. septembra 1852 na Brdu pri Lukovici v plemiški družini, očetu Jožetu in materi Berti Hoffern. Obiskoval je gimnazijo v Ljubljani, a je ni dokončal, zato ga je doma zasebno poučeval Fran Levec in ga navdušil za slovensko književnost. Leta 1868 je začel študirati pravo na Univerzi na Dunaju, nato je nadaljeval na Univerzi na Gradcu, kjer je študij leta 1874 dokončal. Postal je pripravnik na finančni prokuraturi v Ljubljani, leta 1878 pa je prevzel mesto notarskega namestnika na Brdu. Notarski izpit je naredil leta 1880. Leta 1883 je bil prvič izglasovan za deželnega poslanca. Kasneje je bil izvoljen za predsednika podružnice Kmetijske družbe, spomladi leta 1885 pa za župana lukoviške občine. Poročil se je z Alojzijo Tavčar, hčerko ljubljanskega hotelirja in posestnika. V letu 1889 je bil ponovno izvoljen v deželni zbor. Umrl je 28. julija 1897 zaradi jetike na grlu. Po njem je imenovana Osnovno šola Janka Kersnika na Brdu pri Lukovici.

Čestitke novi častni občanki Občine Lukovica in vsem nagrajencem tudi v imenu našega uredništva.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi