V Lukovici s prireditvijo obeležili dan državnosti in odprli nove prostore OŠ Janka Kersnika Brdo

V Sončni dvorani Osnovne šole Janka Kersnika na Brdu pri Lukovici je v petek, 17. 6. 2022, potekala osrednja prireditev ob enaintrideseti obletnici dneva državnosti, obenem pa so proslavili tudi odprtje prostorov devetih novih razredov Osnovne šole Janka Kersnika Brdo pri Lukovici. Nove učilnice so nastale s preureditvijo prostorov stare telovadnice šole.

25. junija 1991 je slovenska skupščina sprejela temeljno ustavno listino, ustavni zakon in deklaracijo o neodvisnosti Republike Slovenije, s čimer smo Slovenci prvič v zgodovini dobili lastno državo. Na ta dan zato obeležujemo državni praznik dneva državnosti.

V kulturnem programu, ki ga je v počastitev dneva državnosti vodil Klemen Bunderla, je nastopilo dvesto devetdeset učencev Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, ter podružničnih šol Krašnja in Blagovica.

Nastopilo je dvesto devetdeset učencev.

Prireditve so se med drugim udeležili županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, generalna direktorica direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo dr. Andreja Špernjak, Evropska poslanka Ljudmila Novak, poslanec državnega zbora Rado Gladek, poslanec državnega zbora Janez Cigler Kralj, ravnateljica Osnovne šole Janka Kersnika Brdo dr. Anja Podlesnik Fetih, pomočnica ravnateljice, učiteljice ter učitelji, svetnice in svetniki Občine Lukovica, predsedniki krajevnih skupnostih in predstavniki društev.

V bogatem kulturnem programu, je bilo veliko plesa, igranja na instrumente, petja in skečev. Mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica, je prisotnim spregovorila o dnevu državnosti in pa o novih prostorih Osnovne šole Janka Kersnika Brdo pri Lukovici. Le ti so nastali s pomočjo preureditve stare telovadnice v nove učilnice prve triade.

mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica.

Volumen telovadnice se je po višini pregradil z vmesno AB ploščo tako, da je bilo narejenih 9 novih učilnic s sanitarijami, centralno garderobo, shrambo, kabineti ter zbornico. Predviden je bil tudi poseg v zunanji ovoj objekta in sicer z izvedbo novih oken za učilnice in novih strešnih oken. Šola je tako pridobila tudi nov ločen vhod in pa dvigalo. Projekt so izvedli Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o..

Število otrok se povečuje. V šolskem letu 2016/2017 je bilo na predmetni stopnji 224 učencev, medtem, ko jih bo v prihajajočem šolskem letu na predmetni stopnji kar 306. To pomeni 13 oddelkov predmetne stopnje, ki jih v preteklosti na matični šoli še ni bilo. In ravno zato je potreba po novih kapacitetah, ki predstavljajo prizidek z 8 učilnicami, športno dvorano, povečano kuhinjo ter jedilnico, zbornico in urejenim dovozom s parkirnimi mesti, več kot utemeljena.

Vsem prisotnim so nekaj besed namenili tudi ravnateljica Osnovne šole Janka Kersnika Brdo dr. Anja Podlesnik Fetih in generalna direktorica direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo dr. Andreja Špernjak, ki sta skupaj z županjo občine Lukovica mag. Olgo Vrankar, po bogatem kulturnem programu, ob zvokih Godbe Lukovica na prizidku Osnovne šole Janka Kersnika na Brdu prerezali trak.

Slavnostni prerez traku. Dr. Andreja Špernjak, generalna direktorica direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo, mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica,dr. Anja Podlesnik Fetih, ravnateljica Osnovne šole Janka Kersnika Brdo.

Po slavnostnem prerezu traku je sledil ogled prostorov.

Ogled novih prostorov.

Pred zaključkov prireditve sta ravnateljica in županja s knjižnimi nagradami in priznanji, nagradili najboljše učence in športnike Osnovne šole Janka Kersnika Brdo s podružnicami.

Za zabavo pa so poskrbeli Čuki.

Prispevek o prireditvi si lahko ogledate v spodnjem videu:

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi