V Domžalah so s slovesnostjo obeležili Mednarodni dan Civilne zaščite

1. marca obeležujemo Mednarodni dan Civilne zaščite, ki je hkrati priložnost, da se poudari pomen pripravljenosti in izjemne situacijo, ki lahko vsak trenutek kjerkoli na svetu, na ožjih ali širših območjih, ogrozijo življenja ljudi ter uničijo njihovo imetje.

V občini Domžale je v sistem izvajanja zaščite in reševanja poleg 13-ih prostovoljnih gasilskih društev in ene poklicne gasilske enote vključenih še 30 sestavov zaščite in reševanja, ki so organizirani v okviru prostovoljnih društev, zavodov, gospodarskih družb in drugih organizacij.

Župan Občine Domžale,Toni Dragar, ki skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vodi zaščito in reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, vsako leto ob tem dnevu priredi slovesnost, kamor so povabljeni predstavniki vseh enot, ki so vključene v štab Civilne zaščite občine. Slovesnosti se udeležijo tudi predstavniki Slovenske vojske in Policije s katerima občina sodeluje na vajah in intervencijah.

Letošnja slovesnost je potekala v četrtek, 5. marca 2015, v prostorih Centra požarne varnosti na Količevem. Slovesnosti so se poleg predstavnikov enot, ki so vključene v sistem civilne zaščite, udeležili tudi obe domžalski podžupanji mag. Renata Kosec in mag. Jana Miklavčič, poveljnik CZ Domžale, Marko Žagar, komandir PP Domžale, Metod Vidmar, predsednik uprave Heliosa, Aleš Klavžar in predstavnik Slovenske vojske. Ker je bil na ta dan tudi slavnostni podpis listine o sodelovanju Štabov Civilne zaščite Občin Domžale in Tolmin, se je slovesnosti udeležila tudi delegacija iz Tolmina, ki sta jo vodila tamkajšnji župan Uroš Brežan poveljnik CZ Tolmin, Jože Dakskobler.

Ob Mednarodnem prazniku Civilne zaščite poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije podeli državna priznanja Civilne zaščite. Iz občine Domžale so priznanja prejeli: Gasilska zveza Domžale (zlati znak CZ), Maks Merela, član Jamarskega društva Simon Robič (zlati znak CZ), Irena Dolenc, pripadnica Kinološke reševalne enote (srebrni znak CZ) in Andrej Jarc, vodja taborniške reševalne enote (bronasti znak). Priznanja so nagrajenci prejeli v sredo, 4. marca 2015.

V Kulturnem programu sta sodelovala Vokalna skupina Dotik in skupina Japajade. Program je povezovala Draga Jeretina Anžin. Govorniki pa so poudarili pomen sistema civilne zaščite in reševanja ter tudi sodelovanje s štabi civilne zaščite v drugih občinah. Za vse državljane je namreč pomembno, da je civilna zaščita ves čas v pripravljenosti, da se po potrebi aktivira in posreduje, ter da je za vse možne primere ustrezno opremljena in usposobljena.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov
Tagi