V Dobu pri Domžalah odprli čebelarsko učilnico na prostem

Čebelarska družina Krtina je na Brdu 19. maja 2012 postala »Čebelarsko društvo Krtina – Dob«. Tako letos praznujejo deset letnico društva. Društvo deluje na severno vzhodnem delu domžalske občine in zavzema naslednje vasi in naselja: Studenec, Brezje, Škocjan, Krtina, Želodnik, Rača, Račni vrh, Sv. Trojica, Žeje, Gorjuša, Dob, Podrečje, Vir, Češenik, Turnše. V društvu se trudijo, da bi nudili podporo lokalni skupnosti, svojim članom in vsem, ki jih zanima čudoviti svet čebel. V parku pod Močilnikom so leta 2013 postavili učni čebelnjak, ki je v veliko podporo izobraževanju starih in mladih čebelarjev. Sedaj pa so pri čebelnjaku postavili še čebelarsko učilnico na prostem, katere odprtje je potekalo v soboto, 1. oktobra 2022.

Slavnostnega odprtja čebelarske učilnice na prostem so se udeležili Marjan Ravnikar, podžupan Občine Domžale, mag. Tomaž Deželak, podžupan Občine Domžale, Matej Kotnik, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije, Mira Bečan, vodja Službe za turizem Občine Domžale, Feliks Lampret, podpredsednik Sveta krajevne skupnosti Dob, mag. Aleš Tolar in Boštjan Lavrič iz Sklada kmetijskih zemljišč, Blaž Otrin, član čebelarskega društva Krtina – Dob, praporščaki čebelarskih društev, čebelarke in čebelarji, donatorji in občanke in občani. V kulturnem programu so sodelovali otroci Podružnične šole Krtina pod vodstvom zborovodkinje Elizabete Pirnat in klaviaturista Tomaža Pirnata, recitatorka Anja Štefan ter mlada glasbenika Jernej in Luka Vindšnurer. Program je povezovala Jana Keržan.

Predsednik Čebelarskega društva Krtina – Dob Marjan Koderman je zbrane v uvodu pozdravil preko telefona, saj se zaradi bolezni ni mogel udeležiti odprtja učilnice na prostem. Je pa voditeljica programa Jana Keržan prebrala njegov nagovor, ki ga je pripravil za to priložnost: »Končno smo uresničili in dokončali ta naš veliki projekt. Skupaj z odprtjem učilnice na prostem praznujemo tudi deseto obletnico samostojnega delovanja čebelarskega društva na dobrih sto let podlage. Leta 19. 5. 2012 smo se odločili za ta korak, da postanemo tudi pravno Čebelarsko društvo Krtina – Dob. To je bila pobuda naših starejših članov, da ohranimo zgodovinsko ime Krtina, ker se je 1919 leta takrat imenovala čebelarska podružnica Krtina. po drugi svetovni vojni pa se je preimenovala v Čebelarska družina Krtina pod okriljem Čebelarskega društva Domžale vse do 19. 5. 2012. Leta 2013 smo pridobili mali učni čebelnjak, pri tem se je lažje odvijal čebelarski krožek, leta 2014 smo izvedli Državno tekmovanje mladih čebelarjev v Dobu, isto leto pa smo pridobili tudi društveni prapor. Delali smo naprej in pridobili pokriti prostor, kamor se lahko zatečemo pred dežjem in vročim soncem. V notranjem prostoru smo shranili opremo in orodje ter za točenje medu, ki je najbolj zanimivo za naše najmlajše učence, ki obiskujejo čebelarski krožek. Prav lepa hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali na kakršen koli način, zahvala tudi donatorjem, ki so finančno podprli projekt. Hvala tudi ga. Bitenc Poloni in Miri Bečan za ponovno pobudo in pomoč, da sta se zavzeli za postavitev čebelarske učne poti od CČN Domžale – Kamnik do Krtine. Naj medi!«.

V nadaljevanju je nekaj besed o zgodovini društva povedal član društva mag. Blaž Otrin, ki je dejal, da čebelarstvu lahko sledimo z dokumenti od pred 100 leti in zato lahko jemljemo to za datum organiziranega čebelarstva v Brdskem sodnem okraju. Lahko smo ponosni na način našega čebelarstva, ki je edinstven na svetu. Smo edinstveni po tistem kar je naše, naj bo potica kranjska klobasa, lipicanec in čebel in to je del naše identitete in prav je, da smo ponosni na to. Prav je, da smo ponosni na naše matično društvo uspeh in delo in da obenem spoštujemo delo sosednjih društev. V povezovanju je korak naprej. Nanizal je tudi precej zgodovinskih dogodkov in čebelarjev, ki so zaznamovali vasi Krtino in Dob z svojo čebelarsko dejavnostjo. Svoj nagovor je strnil z besedami Naj medi!

Nekaj besed je spregovoril tudi podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Matej Kotnik, ki je pohvalil delo Čebelarskega društva Krtina – Dob, saj so zelo dejavni v državnem merilu. Lepo so uredili prostor za čebelnjak in sedaj še za učilnico na prostem, saj bodo s tem imeli še bolj proste roke pri učenju mladine o čebelah in njihovih pridelkih. Se pa sprašuje, kaj je narobe s slovenskimi fanti in moškimi, ki se tako neradi odločajo za čebelarjenje. Čebelarskih krožkov, ki potekajo na šolah, se udeležuje zelo veliko deklet in malo fantov. Prav tako opažajo, da se med odraslimi za čebelarjenje odloča čedalje več deklet in žensk.

V nadaljevanju je nekaj besed spregovoril tudi podžupan Marjan Ravnikar, saj je bila Občina Domžale velika moralna in finančna podpornica pri izgradnji tega čebelarskega centra pod Močilnikom v Dobu. Ker so imeli pri gradnji učilnice na prostem tudi veliko podporo s strani Sveta Krajevne skupnosti Dob, je zbrane nagovoril tudi podpredsednik Feliks Lampret.

Po govorih in kulturnem programu so podelili zahvale zaslužnim donatorjem, nato pa so Matej Kotnik, Marjan Ravnikar, Feliks Lampret ter Jana Keržan simbolično prerezali trak, ter s tem čebelarsko učilnico na prostem uradno predali svojemu namenu.

V Čebelarskem društvu Krtina – Dob se trudijo, da bi nudili podporo lokalni skupnosti, svojim članom in vsem, ki jih zanima čudoviti svet čebel. V parku pod Močilnikom so leta 2013 postavili učni čebelnjak, ki je v veliko podporo izobraževanju starih in mladih čebelarjev. Poleg tega pa tu organizirajo društvena srečanja, dneve odprtih vrat in ostale informativne ter izobraževalne dogodke.

Predsednik društva na Osnovni šoli Dob vodi čebelarski krožek, s katerim se redno udeležujejo tekmovanj mladih čebelarjev. Redna priznanja in nagrade so jim v prvi vrsti pokazatelj, da delajo prav in jim je tako tudi vzpodbuda za naprej. V prostorih društva v sodelovanju z drugimi društvi organizirajo delavnice, izobraževanja in čebelarske debate, kjer izmenjujejo mnenja in znanje ter tako lažje skrbijo za naše čebele. V okviru društva se udeležujejo tudi raznih dogodkov, kjer lahko predstavijo čebele, čebelarje ali njihovo društvo. Sedaj ob odprtju učilnice na prostem pa bo še vse mnogo lažje.

Naj medi!

Avtor: Miro Pivar; Foto: video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi