Spominska slovesnost na Šipku ob 79 letnici ustanovitve Šlandrove brigade

V nedeljo, 7. avgusta 2022, je na Šipku potekala slovesnost ob 79-letnici ustanovitve VI. slovenske narodne osvobodilne udarne brigade »Slavka Šlandra«. Takrat so se na tem zbornem mestu zbrali Kamniški, Zasavski in Savinjski bataljon. Skupaj so šteli 350 starih borcev in okrog 400 novincev; imeli so le 287 pušk in 12 strojnic. Brigada je imela poseben pomen, ker je delovala na območju, ki ga je Hitler hotel vključiti v nemški rajh.

Brigado so poimenovali po Slavku Šlandru, predvojnemu organizatorju partijskih organizacij na Štajerskem ter začetniku oboroženega boja. Gestapovci so ga ustrelili že 24. avgusta 1941 – aretirali so ga v Mariboru, ko je poskušal iz zapora rešiti Slavo Klavoro. Brigada se je takoj po ustanovitvi premaknila na Menino planino, kjer je pripravila veliki miting. Premiki brigade so bili potrebni, da bi se izognili morebitni nemški hajki, saj je bilo v enoti veliko neoboroženih novincev. Po osmih dneh je doživela ognjeni krst. Jeseni 1943 ni nobeni drugi brigadi v Sloveniji uspelo toliko ofenzivnih akcij kot prav Šlandrovi brigadi, zato je kmalu dobila naziv udarna brigada. Poleg bojnih akcij je nenehno skrbela za mobilizacijo novih borcev, njihovo vojaško usposabljanje in politično vzgojo. Imela je razvito kulturno prosvetno dejavnost, v njej je deloval eden najboljših medvojnih in povojnih slovenskih pesnikov Peter Levec – Boris. Komandant je bil Janko Sekirnik – Simon, komisar pa Mitja Ribičič – Ciril.

Prireditve v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Lukovica in soorganizaciji združenj borcev za vrednote NOB Kamnik, Domžale, Celje, Mozirje, Žalec in Moravče so se udeležili številni gosti: županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, župan Občine Moravče dr. Milan Balažic, predsednik pokrajinskega sveta ZZB za vrednote NOB Osrednjeslovenske regije Igor Kanižar, predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Lukovica Marjan Križman, častna enota Območnega združenja Slovenskih častnikov Domžale, praporščaki ter veliko obiskovalcev, ki se vsako leto udeležijo spominske slovesnosti.

V spremstvu častne enote Območnega združenja Slovenskih častnikov Domžale so k spomeniku venec položili županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, predsednik pokrajinskega sveta ZZB za vrednote NOB Osrednjeslovenske regije Igor Kanižar in predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Lukovica Marjan Križman.

Sledil je slavnostni govor županje Občine Lukovica mag. Olge Vrankar, ki se je dotaknila zgodovinskega dogajanja izpred 79 let, ko je bila na Šipku nad Blagovico 6. avgusta 1943 ustanovljena udarna brigada Slavka Šlandra, v zavetju prostranih gozdov, ki so postali neprebojni objem partizanskega gibanja, upornikov proti barbarskemu nacizmu z načrtovanim izbrisom naroda. Borci so v nečloveških razmerah verjeli v zmago pravice in v nov, boljši svet. Partizanske enote so postale priznani del zavezniških sil, ki so po šestih letih z milijonskimi žrtvami zlomile imperialistično os. “Prav je, da se spoštljivo priklonimo žrtvam, ki so zajete v njihovi osebni tragiki in v tragiki slovenskega naroda, ki zdaj v novem tisočletju gradi svojo identiteto na vrednotah zahodne civilizacije. Te vrednote naj prežarjajo našo samozavest, ponos in pogum za nepredvidljive čase, celo sedaj, ko je na pragu Evrope spet slišati strele in eksplozije, s povsem novimi problemi preživetja in neznanimi preizkušnjami. Poklonimo se slovenskim vasem, samotnim gomilam, vsem obeležjem, kjer se je nasilno pretrgalo mlado življenje, s pietetnim trenutkom tišine,” je med drugim povedala županja mag. Olga Vrankar.

Nekaj besed je spregovoril tudi dr. Milan Balažic, župan Občine Moravče, ki je izpostavil narodovo zavest, da se vsako leto udeležijo tovrstnih slovesnostih. Med drugim se je vprašal, a bi dandanes tudi mladi šli v gozd, kjer bi spali pod krošnjami, se slabo prehranjevali in branili svojo domovino. Zato je prav, da se v šolah učijo o naši zgodovini, da bodo imeli mladi v sebi vsaj malo domoljubja.

Povezovalka slovesnosti je bila Mira Smrkolj, v kulturnem programu pa so nastopili Kvartet Krt, ki ga vodi Dominik Krt ter na harmoniki Tone Habjanič in Uroš Križman. Besedila pesmi Karla Destovnika Kajuha pa je zrecitirala Mira Smrkolj.

Ob koncu prireditve je predsednik pokrajinskega sveta ZZB NOB Osrednjeslovenske regije Igor Kanižar predsedniku ZB za vrednote NOB Lukovica Marjanu Križmanu podaril Srebrno plaketo ZZB NOB Slovenije za predano in uspešno utrjevanje zgodovinske resnice, vrednot in dosežkov NOB slovenskega naroda, spoštovanja žrtev in ohranjanja kulturne dediščine NOB ter vključevanje mladih rodov v uresničevanje programskih vrednot zveze.

Sledila je zahvala krajanom vasi Gaberje za pomoč pri organizaciji, lastniku zemljišča Matjažu Pestotniku, ki je omogočil, da je proslava na tem mestu ustanovitve Šlandrove brigade, zahvala Kvartetu Krt, harmonikarjema, častni enoti združenja Slovenskih častnikov Domžale, praporščakom, veteranom in društvoma Triglav in Sever. Prav tako so se zahvalili tudi gasilcem PGD Blagovica redarsko službo in osebju Zdravstvenega doma Domžale.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

 

Tagi