Slovesnost ob 60-letnici delovanja Turističnega društva Mengeš

Vrsto lepih prireditev in projektov je zaznamovalo obdobje šestdesetih let delovanja Turističnega društva Mengeš. Skupni imenovalec vseh prizadevanj društva je promocija občine Mengeš doma in v tujini, skrb za urejeno, čisto in prijetno bivalno okolje občanov ter postati privlačni tako za domače kot tuje turiste. Člani društva so lahko upravičeno ponosni na vse dosežke preteklega obdobja, ki so plod prostovoljnega dela in entuziazma.

V Mengšu so v soboto, 21. avgusta 2021, praznovali 60-letnico delovanja Turističnega društva Mengeš. Praznovanje bi moralo potekati že lani, saj je društvo lani dopolnilo 60 let, vendar zaradi koronavirusa takrat niso mogli slavnostno obeležiti častitljive obletnice. Priložnost za praznovanje se jim je ponudila letos in hitro so zagrabili ter organizirali slavnostno prireditev. Skupaj s praznovanjem 60-letnice Turističnega društva Mengeš, so pripravili tudi vsakoletni avgustovski dogodek – etnološko turistično prireditev »Iz preteklosti v sedanjost in za prihodnost«, na kateri so obujali spomine na delovanje Turističnega društva Mengeš v preteklih in današnjih časih, »pogledali« pa so tudi v prihodnost turizma v Mengšu.

Praznovanju so se pridružili gostje: Boris Pirc, predstavnik Turistične zveze Slovenije, Mirjam Pavlič, sekretarka Gorenjske Turistične zveze, Franc Jerič, župan Občine Mengeš, Marko Košir, mengeški župnik in njegov duhovni pomočnik dr. Štefan Babič ter predstavniki mengeških društev in sorodnih društev iz drugih krajev. V kulturnem programu so nastopili KD Mengeška godba, Kulturno društvo Mihaelov sejem – Sejmarji ter Folklorna skupina Svoboda Mengeš.

Ob šestdeseti obletnici Turističnega društva Mengeš so izdali zbornik »Iz preteklosti v sedanjost in za prihodnost turizma v Mengšu«, v katerem so ob bogatem slikovnem gradivu predstavili delovanje društva v šestdesetih letih ter brošuro »Trim steza na Gobavici«, v kateri so zbrani vsi poudarki o stezi, vaje, ki se jih lahko izvaja ob tem ter trasa steze. V pogovoru, ki ga je vodila Nataša Vrhovnik Jerič so sodelovali Srečko Hribar, od včeraj novi častni član Turističnega društva Mengeš, Francka Trobec, dolgoletna članica društva, ki je delovala na področju športa, Zorka Požar, predsednica Turističnega društva Mengeš, Jože Vahtar, ki je predstavil načrte za prihodnost turizma v Mengšu ter mlajša članica društva in godbenica Maja Keržič.

Vsekakor bo Turistično društvo Mengeš ostalo gibalo turističnega napredka v Občini Mengeš. Potrebno se bo usmeriti v projekte za prihodnost, ki bodo podpora dejavnikom s področja turizma. Gospodarstvo, ki je vezano na turistično gospodarstvo kot so gostilne, športni objekti in društva, morajo prepoznati v TD Mengeš močno oporo in podporo s skupnimi cilji in idejami. Tako se bo društvo tesno usmerilo v sodelovanje s projekti tako slovenskega turizma, Gorenjske turistične zveze, čezmejnega sodelovanja kot tudi sodelovanja v Ljubljanski urbani regiji.

Prav tako se pričakuje tesno sodelovanje z Občino Mengeš v strokovnem in operativnem delu. Glavne usmeritve so v delu za zeleno in družini prijazno športno in kulturno občino Mengeš. Poosebljanje s tradicijo glasbe in kulture je zasnova v izgradnji glasbenega inštituta z opredelitvijo zgodovine narodne zabavne glasbe. Ta opredelitev bi dala kraju novo in staro prepoznavnost v značilnosti ljudi, ki tu živijo. Občina Mengeš in s tem tudi Turistično društvo Mengeš ima že dobro uveljavljeno prepoznavnost v svojem sloganu »S pesmijo v srcu«, ki jo morajo dopolnjevati, negovati in v njej iskati nove izzive za prihodnost.

Predsedniki Turističnega društva Mengeš

Ustanovitelj TD Mengeš Ivan Vidali (1960 – 1963), Peter Gubanc (1963 – 1968), Milan Jenčič (1968 – 1990), Franc Zabret (1990 – 2008) Zorka Požar od 2008 naprej.

Za dolgoletno medsebojno sodelovanje so podelili tudi zahvale Turističnega društva Mengeš, ki so jih prejeli Mengeška godba, KD Mihaelov sejem, Čebelarsko društvo Mengeš, Likovno društvo Mengeš, Folklorna skupina Svoboda Mengeš, PGD Mengeš, Občina Mengeš, Moški komorni zbor Mengeški zvon, Planinsko društvo Mengeš, Lovska družina Mengeš ter Osnovna šola Mengeš.

Ob koncu so podelili še priznanja in plakete zaslužnim članicam in članom Turističnega društva Mengeš. Priznanja Turistične zveze Slovenije je članicam in članom podelil predstavnik Turistične zveze Slovenije Boris Pirc. Bronasta priznanja so prejeli: Slavka Kvas, Jožica Per, Mira Hribar, Jože Vahtar, Nataša Vrhovnik Jerič, Lucija Mušič, Irma Repnik ter Miha Požar. Srebrna priznanja so prejeli: Cirila Dermastja, Francka Trobec, Tone Benda, Nika Mušič ter Franc Zabret. Zlato priznanje pa sta prejeli Minka Pavlič ter Zorka Požar, predsednica TD Mengeš. Posebno bronasto priznanje sta prejela Folklorna skupina Svoboda Mengeš ter Kulturno društvo Mihaelov sejem, posebno zlato priznanje pa je prejela KD Mengeška godba za dolgoletno sodelovanje s Turističnim društvom Mengeš. Častni član Turističnega društva Mengeš je postal Srečko Hribar.

Vsem nagrajencem čestitke tudi z naše strani.

Praznovanje se je nadaljevalo ob prijetnem klepetu in druženju.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi