Slavnostna seja PGD Študa ob 90 letnici društva

Pisalo se je leto 1930, ko se je prvič porodila ideja o lastnem prostovoljnem gasilskem društvu v Študi. Uradni začetek pa se je začel 10. aprila leta 1932, ko so na ustanovnem zboru ustanovili svoje gasilsko društvo. Društvo je krmarilo skozi desetletja bolj ali manj uspešno, za opremo so zbirali denar z dramskimi igrami in veselicami s tombolo, ki takrat niso bile v takšnem obsegu, kot danes. Z nabranim denarjem so nakupili gasilska vozila, črpalke in opremo. Nov večji zagon je društvo dobilo v začetku sedemdesetih letih. V tistem času so se postavili novi temelji za društvo, kot ga poznamo danes.

Prostovoljno gasilsko društvo Študa je v četrtek, 13. oktobra 2022, s slavnostno sejo obeležilo 90 letnico delovanja. Slavnostne seje, ki je potekal v novem Domu krajanov – gasilskem domu Študa, ki ga bodo uradno odprli to soboto, so se udeležili; Slavko Jalovec, član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in predsednik regije Ljubljana III, Peter Gubanc, namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Domžale, Tone Pavlič, namestnik predsednika Gasilske zveze Domžale, Anže Korošec, podpredsednik Gasilske zveze Domžale, Janez Breceljnik, častni poveljnik Gasilske zveze Domžale, predstavniki drugih prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Domžale in prostovoljnih industrijskih društev Helios in Tosama, pobrateno PGD Sveti Štefan in prijateljsko PGD Golo in PGD Loka pri Mengšu.

Po odpeti slovenski in gasilski himni v izvedbi Vokalne skupine Adam Ravbar je zbrane pozdravil Boštjan Narobe, predsednik PGD Študa, v nadaljevanju pa je devet desetletij dolgo pot študljanskih gasilcev opisala Maja Žugec, glavna mentorica mladine v PGD Študa.

Boštjan Narobe je zbranim predstavil idejo o novem bolj prostornem gasilskem domu, ki se jim je porodila pred dvajsetimi leti, ki bo v kratkem z uradnim odprtjem novega Doma krajanov – gasilskega doma Študa tudi realiziran. Ob tem se je zahvalil županu Toniju Dragarju, občinski upravi, občinskim svetnicam in svetnikom, ki so podprli projekt ter predsedniku gradbenega odbora PGD Študa Borutu Ernestlu, ki ima največ zaslug, da so prišli do realizacije projekta. Ob tej priložnosti se je zahvalil tudi vsem krajanom in podpornikom, ki jim ves čas stojijo ob strani. Tri dni nazaj so namreč dobili uporabno dovoljenje za novi obstoječi gasilski dom, ki ga bodo uradno skupaj z novim vozilom GVM 1 v uporabo prevzeli v soboto, 15. oktobra 2022 z veliko gasilsko povorko. Ob tej priložnosti so v PGD Študa izdali tudi zbornik ob 90 letnici društva.

Nekaj besed ob devetdeset letnici PGD Študa je spregovorila tudi predsednica Sveta KS Simona Jenka Vera Banko, ki je prenesla čestitke svetnikov krajevne skupnosti za novo pridobitev z željo, da bi Krajevna skupnost Simona Jenka in PGD Študa še naprej tesno sodelovala. Anže Korošec, podpredsednik Gasilske zveze Domžale je prebral čestitke predsednika Gasilske zveze Domžale Matjaža Korošca, ki se zaradi zdravstvenih razlogov seje ni mogel udeležiti. V čestitki je napisal, da je ponosen na PGD Študa, saj v primeru naravnih nesreč in požarov niso delovali samo na svojem področju, ampak so šli, če je bilo potrebno, pomagati tudi na druga območja. Za njihovo novo pridobitev nov gasilki dom in gasilsko vozilo GVM 1 jim je Korošec iskreno čestital.

Nekaj besed je povedal tudi Slavko Jalovec, član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije in predsednik Regije Ljubljana III, ki je podal nekaj podatkov o prostovoljnih gasilcih, ki jih je v Sloveniji čez 160 tisoč, kar je v svetu unikum, saj v drugih državah ne morejo razumeti, da toliko ljudi nesebično in prostovoljno pomaga ljudem v naravnih in drugih nesrečah. Čestital je PGD Študa za obe novi pridobitvi z željo, da naj jim še dolgo služita. Sledila je podelitev plaket udeležencem slavnostne seje in priznanj zaslužnim gasilkam in gasilcem iz PGD Študa, ki le še potrjujejo, kako izjemni ljudje so med njimi in da lahko računajo na skupno dolgoročno sodelovanje. V kulturnem programu sta sodelovala Vokalna skupina Adam Ravbar in Folkorna skupina iz pobratenega Prostovoljnega gasilskega društva Sveti Štefan.

Nov objekt – Dom krajanov-gasilski dom Študa, katerega investitor je Občina Domžale, stoji na jugovzhodnem robu Štude, v bližini avtoceste. Objekt je grajen klasično, obsega tri etaže, pritličje ter dve nadstropji z zaključeno ravno streho. Na vzhodni strani objekta je izvedeno zunanje stopnišče. V pritličnem delu je skupni vhod s stopniščem in dvigalom, garažnim delom, sanitarijami, sejno sobo, pisarno in shrambo. V 1. etaži so pisarne, sejna soba in čajna kuhinja. V 2. etaži pa je dvorana za cca. 60 obiskovalcev, sanitarije, čajna kuhinja, shramba in prostor za čistila. Vsi prostori so namenjeni lokalnim skupnostim in uporabnikom. V objektu je manjše dvigalo za zagotavljanje dostopa vsem osebam. Okolica objekta je asfaltirana, tlakovana in zazelenjena. Na parceli je 12 parkirnih mest – 4 v garaži, 8 na terenu, od tega 1 za funkcionalno ovirane osebe. Na Občini so projekt, ki ga je projektirala arhitektka Sonja Oblak Burnik, pripeljali do konca, izvajalec SGP Graditelj d.d. je začel z uvedbo v delo že konec leta 2021. Nadzor je izvajal Biro Veritas, Peter Guzelj.

Zaključek gradbenih del je bil načrtovan za jesen 2022, kar jim je tudi uspelo. Saj vemo, vsak konec je nov začetek. Začetek za nove zgodbe, nova poznanstva in predvsem nadaljnjih uspehov. Prostovoljno gasilsko društvo Študa naslednji uspeh čaka že čez dva dni. Uporabno dovoljenje za nov gasilski dom so pridobili pred tremi dnevi, uradno odprtje doma in prevzem novega vozila GVM 1 pa bo v soboto, 15. oktobra 2022, ob 14. uri z gasilsko povorko.

Na pomoč!

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi