Slavnostna seja ob občinskem prazniku in podelitev priznanj Občine Domžale za leto 2021

70 let je minilo od nastanka naše mlade občine. 19. aprila 1952 so Domžale postale Mestna občina, zato je mesec april še toliko bolj slavnosten saj občina Domžale praznuje svoj rojstni dan. V počastitev praznika se tradicionalno zvrstijo številni dogodki in prireditve. Med osrednje praznovanje sodi Slavnostna seja ob občinskem prazniku, na kateri vsako leto najbolj zaslužnim posameznikom in organizacijam podelimo nagrade in priznanja Občine Domžale. Letos je najvišje priznanje – Zlato plaketo Občine Domžale prejel Simfonični orkester Domžale – Kamnik in sicer ob 50-letnici uspešnega delovanja.

V torek, 19. aprila 2022 ob 19. uri, smo v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale po daljšem premoru tako spet lahko pripravili slovesen dogodek, ki ga je povezoval Boštjan Romih. Slavnostne seje so se udeležili župan Občine Domžale Toni Dragar, ki je bil slavnostni govornik, podžupana Marjan Ravnikar in Tomaž Deželak, poslanci Državnega zbora, častna občanka Vera Vojska in častna občana dr. Miroslav Stiplovšek in Peter Primožič, svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Domžale, nagrajenci ter ostali gostje.

Kulturni program v katerem je sodelovala zasedba Simfoničnega orkestra Domžale – Kamnik z dirigentom Slavenom Kulenovićem in saksofonistom Andrejem Omejcem, je pripravil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Domžale, ki jo vodi Matej Primožič.

Župan Toni Dragar je v uvodu slavnostne seje pozdravil vse nagrajence in goste ter na kratko povzel zgodovino mesta in njen razvoj, ki jo lepo opiše razstava dr. Miroslava Stiplovška o upravnem razvoju domžalske občine od sredine 19. stoletja do leta 2020.

»Prazniki so namenjeni praznovanju in preletu zadnjega obdobja, ki je bilo za našo občino in za vse nas težko, a kljub vsem izzivom uspešno. Iskrene čestitke našim nagrajencem, vsakemu posebej. Naš nocojšnji navdih lahko najdemo iz številnih zgodb, ki jih pišejo, vsak na svojem področju so uspeli dati naši lokalni skupnosti delček sebe. Vsem nagrajencem ob prejemu nocojšnjih priznanj iskreno čestitam, vedite, da vaše delo cenimo, smo ponosni nanj in smo vam hvaležni za vse kar ste dobrega naredili. Naj vam ob prazniku občine vsem občankam in občanom iskreno čestitam in se zahvalim snovalcem in izvajalcem nocojšnjega programa,« je med drugim dejal župan v slavnostnem nagovoru.

Prejemniki plaket in nagrad Občine Domžale:

ZLATA PLAKETA – KULTURNO DRUŠTVO SIMFONIČNI ORKESTER DOMŽALE – KAMNIK

Simfonični orkester Domžale – Kamnik že pol stoletja bogati kulturno krajino Občine Domžale. Je najstarejši tovrstni ljubiteljski sestav na Slovenskem, uradno ustanovljen 28. februarja 1972, in združuje glasbenike z območja obeh občin in širše. V njem igrajo ljudje najrazličnejših starosti in usmeritev, vse od učencev glasbenih šol do upokojencev. V ljubezni do glasbe društvo spodbuja in krepi medgeneracijsko sodelovanje, skrbi za nepretrgano vključevanje mladih glasbenikov ter poleg žanrsko lahkotnejših projektov z raznovrstnimi, pogosto tematsko zaokroženimi, a vedno izvirnimi in kakovostno izvedenimi projekti, skrbno neguje tradicijo klasičnih glasbenih koncertov. Med njimi so tudi  tradicionalni novoletni koncerti, 50 jih je bilo doslej.

Poleg standardnega simfoničnega repertoarja orkester pogosto vključuje dela slovenskih avtorjev, tudi ustanovitelja in dolgoletnega prvega dirigenta prof. Tomaža Habeta. Kljub pretežno ljubiteljski sredini dosega orkester visoko umetniško poustvarjalno raven, pa naj si bo to na področju filmske, rockovske, sakralne ali klasične glasbe. Med najodmevnejšimi projekti Simfoničnega orkestra Domžale – Kamnik v zadnjih letih so poleg novoletnih koncertov tudi drugi pomembni projekti, med njimi koncertno-založniški projekt Glasba v srcu, srce v glasbi – Tomaž Habe, koncert Vonj po severu, rock koncert Simfoniki Domžale – Kamnik & Moonlight Sky, koncert sakralne glasbe ter koncert Nedokončana popolnost, namenjen solističnim nastopom izstopajočih mladih glasbenikov domžalske in kamniške občine, katere društvo vseskozi podpira in promovira.

SREBRNA PLAKETA – LADIVOJ GORJAN

Gospod Lado Gorjan je bil dolga leta tesno vpet v delo in razvoj Košarkarskega kluba Domžale. S svojim požrtvovalnim in predanim delom je eden najbolj zaslužnih, da je klub dosegel tako zavidljivo tekmovalno in organizacijsko uspešnost, ki je zgled za vse športne klube v Sloveniji. S svojo strokovnostjo, predanostjo in požrtvovalno osebnostjo je pustil izjemen pečat na področju košarke tudi v slovenskem merilu. Po študiju na Fakulteti za šport je svojo življenjsko in delovno pot več kot 50 let namenil košarki. Sprva v TVD Mengeš – kot igralec, trener in funkcionar, že od leta 1975 pa v Košarkarskem klubu Domžale, kjer je pustil neizbrisen pečat. V začetnem obdobju je bil v klubu igralec in trener mlajših kategorij, že v sezoni 1980/81 pa je postal prvi trener članske ekipe, vse do leta 2005, od 2005 pa do konca 2017 pa je bil direktor kluba. Kot direktor kluba je bil najbolj vesel prvih naslovov državnih in pokalnih prvakov članske ekipe kluba v sezoni 2006/2007 ter naslov državnih prvakov članov v sezoni 2015/2016. Ponosen pa je bil tudi na to, da je članska ekipa kluba, kar 7 let zastopala Slovenijo v zelo močni konkurenci Jadranske ABA lige. V dolgih letih mu je uspelo zgraditi organizacijski in strokovni koncept delovanja kluba, kar je zagotovilo desetletja stabilnosti in uspehov, tako da je klub vseskozi v vrhu slovenske košarke, ima razvejano mrežo šol, na katerih deluje, predvsem organizacija mladinskega pogona pa je na izjemnem nivoju. Klub je po njegovi zaslugi postal vzor dela in sistema v slovenskem športu na sploh. Vse to je gospodu Ladu Gorjanu uspelo z neverjetnim entuziazmom in predanostjo košarki ter domžalskemu košarkarskemu klubu.

SREBRNA PLAKETA – ANTON KOŠENINA

Gospod Anton Košenina je ustanovni član Kulturnega društva Groblje, ustanovljenega v letu 1993 in dolgoletni predsednik enega bolj uspešnih društev v občini Domžale. S sokrajanom Stanetom Cotmanom sta delo začela z ustanovitvijo Mešanega pevskega zbora Groblje in dramske skupine,  posebej se je angažiral ob gradnji in urejanju Kulturnega doma Groblje, ki je bil zgrajen predvsem s prostovoljnim delom. S podporo vsakoletnim domačim dramskim predstavam, koncertom in drugimi prireditvami spodbuja in skrbi za bogato dogajanje na kulturnem področju, etnološko-kulturne prireditve, Druženje pod lipami, razstave slovenskih jaslic in podobno. Skrbi za popestritev dogajanj,  povezovanje ustvarjalcev v lokalni skupnosti in občini Domžale, pa tudi prispeva k promociji občine in lokalne skupnosti v Sloveniji in tujini. Z zagnanim delom v Kulturnem društvu Groblje bogati življenje prebivalcev krajevne skupnosti in drugih obiskovalcev, ki radi prihajajo v Kulturni dom Groblje. Skozi vsa leta podpira sekcije, ki delujejo znotraj društva in jim pomaga pri zagotavljanju vseh potrebnih sredstev za izvajanje lastnega programa pri organizaciji prireditev. Je pobudnik in organizator prireditev ob obletnicah zaslužnih osebnosti iz domačega kraja (Lojze Mav, Anton Šubelj, Peter Majdič, Franc Rode).  S svojim požrtvovalnim delom si prizadeva za urejenost kraja ter prispeva k aktivnemu vključevanju krajanov in društev v življenje in kulturo Krajevne skupnosti Jarše Rodica.

BRONASTA PLAKETA – BELA SZOMI

Gospod Bela Somi je človek številnih talentov, ki s svojim delom pomembno vpliva na različna področja v Občini Domžale ter z njim promovira občino. Predvsem je uspešen učitelj na Osnovni šoli Domžale in eden najuspešnejših mentorjev na področju logike, ki z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije sodeluje že več kot tri desetletja. V letu 1994 je bil ustanovitelj in vodja glasbene skupine Kontrabant, organizator tradicionalnih Etno rock festivalov v Domžalah, z glasbeno skupino pa je večkrat nastopal tudi v okviru sodelovanja med Občinama Domžale in Koprivnica. Je tudi pesnik z izdanimi več pesniškimi zbirkami. Bela Somi je znan tudi kot prostovoljec, saj je bil leta 2019 nagrajen s plaketo Državnega sveta RS kot eden najzaslužnejših prostovoljcev. V zvezi s promocijo Občine Domžale je potrebno povedati, da letos že 25. organizira Etno rock festival. Je tudi njegov programski vodja. Etno rock je pod njegovim vodstvom  postal tradicionalna prireditev, znana po vsej Sloveniji, ki je zelo dobro obiskana, primerna in priljubljena med  različnimi generacijami, ki ga domača glasbena skupina popestri s prikazom različne kulturne in druge dediščine.

BRONASTA PLAKETA – NEVENKA NAROBE

Gospa Nevenka Narobe že desetletja spada med najbolj prepoznavne krajanke v Krajevni skupnosti Jarše-Rodica, po svojem aktivnem delu v različnih društvih in organizacijah pa spada tudi med najbolj delovne občanke v občini Domžale. Vključena je v številna društva, tudi v organizacije in v njih aktivno deluje kot članica ali del vodstva, v nekaterih tudi kot predsednica. Tako je bila  dvakrat izvoljena v Svet Krajevne skupnosti Jarše – Rodica, najdlje je vključena v Prostovoljno gasilsko društvo Jarše-Rodica, kjer je v treh desetletjih prehodila pot od članice do aktivne veteranke. Posebej pa je znana kot predsednica Turističnega društva Jarše-Rodica, ki je doseglo pravi razcvet, pa naj je šlo za urejenost krajevne skupnosti, za številne prireditve, razstave, srečanja, koncerte ali njeno delo v Komisiji za turizem Občine Domžale. Sledi njenega dela so  vidne tudi v delu Krajevne organizacije Rdečega križa. Posebej se je trudila za tesno povezanost in sodelovanje z učenci in učenkami Osnovne šole Rodica in Roje. Prav nikoli v življenju ni odrekla pomoči, prostovoljnemu delu in aktivnostim se je posvečala s srcem in dušo. Nikoli ni pričakovala plačila, največ ji je pomenilo zadovoljstvo ljudi, s katerimi je delala oz. jim pomagala.

BRONASTA PLAKETA – ANTON MÜLLER

Gospod Toni Müller je aktiven član Foto kino video kluba Mavrica od leta 1979. S svojim požrtvovalnim in srčnim delom v filmski sekciji je sodeloval pri ustvarjanju preko dvesto domoznanskih dokumentarnih in kratkih igranih ljubiteljskih filmov. Mnogi med njimi so doma in v tujini prejeli nagrade. Z izrazitim občutkom za timsko delo je prispeval k oblikovanju moštva snemalcev za snemanje z več kamerami. Je ustanovitelj in vodja video sekcije kluba, ki ji je že v letu 1999 uspelo opremiti video sobo za računalniško montažo, digitalno posodobiti filmsko tehniko ter pridobiti reportažni kombi. Kot snemalec, montažer in arhivist je soustvarjal pomemben domoznanski arhiv kluba, katerega velik delež je digitaliziran v zakladnici filmskega arhiva Republike Slovenije. Video ekipa sekcije je s svojim ustvarjalnim delom presegla ljubiteljsko raven. Bil je zgled številnim generacijam, ob njem so se izobraževali in pridobivali izkušnje  številni snemalci.  Ustvarjal je tehnično  in umetniško okolje – bil pa je in je še  izjemen kronist. Njegov prispevek k razvoju video kulture na Domžalskem ter promociji Radomelj in občine je izjemen.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – VALENTINA IN JOŽE PRAŠNIKAR

Gospod Jože in gospa Valentina Prašnikar sta zakonski par, ki je vse življenje zvest Kulturnemu društvu Miran Jarc Škocjan – že od leta 1961. Kot ljubiteljski igralec je Jože Prašnikar nastopal v skoraj vseh domačih gledaliških predstavah, nepogrešljiv je pri tradicionalnem miklavževanju, hkrati pa je izjemno veliko pripomogel, da kulturno društvo že več kot sedem desetletij uspešno nastopa.

Valentina Prašnikar, njegova žena, je članica društva od leta 1975. Najprej je sodelovala kot statistka v številnih domačih predstavah, zadnja leta pa z veseljem prevzema tudi manjše vloge v domačih gledaliških predstavah. Dolga leta je opravljala delo pri blagajni. Zanesljivo pa je njena zasluga, da pri društvu sodelujejo tudi njuni trije vnuki. Jože in Valentina Prašnikar sta s svojim srčnim, požrtvovalnim, dolgoletnim delom mnogim generacijam zgled, kako z veseljem pomagaš društvu.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – JOŽICA VIDMAR

Gospa Jožica Vidmar je več kot pet desetletij članica Medobčinskega društva invalidov Domžale, v katerem vseskozi aktivno deluje. Med drugim je bila tudi članica vodstva društva, predvsem pa je 30 let predano opravljala funkcijo poverjenice za člane in članice društva z območja Domžal in Depale vasi. Srčno in požrtvovalno ter dosledno je opravljala vse naloge, med njimi: obiskovala je člane in članice na svojem območju ob življenjskih jubilejih in v prazničnih dneh ter jih v imenu društva obdarila s priložnostnimi darili. Posebej je socialno ogroženim in težkim invalidom ob obiskih predajala pakete, ki jih je pripravljalo društvo. Nikoli ni pozabila na primerno zadnje slovo od članov. Posebej aktivna je bila  dve mandatni obdobji v vodstvu in več let v posebni komisiji, ki je spremljala socialni položaj invalidov in odločala o pomoči MDI Domžale posameznikom, ki so bili posebej socialno ogroženi.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – LIONS KLUB DOMŽALE

Poslanstvo vsakega Lions kluba na svetu je ustvarjanje in krepitev sporazumevanja med ljudmi vsega sveta, človekoljubnosti prostovoljna pomoč lokalno ter širše. Lions klub Domžale vse te usmeritve uresničuje že od leta 1996 in je v vsem tem obdobju uresničil vrsto aktivnosti. Nekatere med njimi so postale tradicionalne ter je z njimi pomagal ali polepšal življenje različnih generacij tako posameznikom kot družinam (npr.: šolske potrebščine, šolska kosila, računalniki, štipendiranje, viški hrane itd). Tako je Lions klub Domžale najbolj poznan po številnih sodelovanjih z učenci Osnovne šole Roje, financiranju projekta Plakat miru skupaj z Likovnim društvom Vere Terstenjak, poznan je po dogodkih kot so: dobrodelni golf turnirji, dobrodelni teki, katerega izkupiček je namenjen pomoči socialno ogroženim, pomoč gledališču slepih in slabovidnih ter po sodelovanju z različnimi humanitarnimi organizacijami.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – CITRARSKA SKUPINA BANDA CITRARSKA

Citrarska skupina Banda CITRARSKA deluje pod okriljem Kulturnega društva Ihan od jeseni 2014, ko so se  zbrali v skupino osmih zagnanih citrarjev, ki so pred tem obiskovali glasbeno šolo. Od samega začetka delujejo pod umetniškim vodstvom Petra Napreta, ki prispeva tudi večino glasbenih priredb. Lotevajo se raznovrstne glasbe; od zanimivih priredb ljudske, filmske in sakralne glasbe do večnih citrarskih melodij ter nepozabnih velikanov klasične glasbe. Za njimi je množica nastopov in samostojnih koncertov, med njimi tudi z odličnim tenoristom Klemnom Torkarjem, ki uspešno gradi pevsko kariero v operah in muzikalih. Z veseljem nastopajo po vsej Sloveniji in sooblikujejo različne prireditve v domačem kraju. So ena redkih citrarskih skupin mlajše generacije, ki bogati kulturno podobo občine Domžale in prispeva k promociji domačega kraja, občine in Slovenije.

NAGRADA OBČINE DOMŽALE – ANDREJ OMEJC

Gospod Andrej Omejc, saksofonist, po zaključku Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana začenja podiplomski študij na Hochschule fur Musik und Theater München pri prof. Koryunu Asatryanum hkrati pa študira tudi na Medicinski fakulteti v Ljubljani. V času študija je osvojil številne prve nagrade in zlata priznanja tako doma kot v tujini, nastopa s številnimi glasbenimi skupinami, med njimi tudi z Godbo Domžale in Simfoničnim orkestrom Domžale – Kamnik, deluje pa tudi kot skladatelj in aranžer. Andrej Omejc je kljub svoji mladosti neverjetno uspešen tako v umetnosti, kot v spremljevalnem študiju. Govorimo o enem od trenutno najboljših saksofonistov v Sloveniji, ki svoje znanje še nadgrajuje, hkrati pa podaja naprej mladim. Njegova prijaznost, dostopnost in iskrenost pričata o človeku z veliko začetnico, ki z marljivim delom ustvarja neverjetne rezultate.

Čestitke vsem letošnjim občinskim nagrajencem!

Avtor: Občina Domžale; Foto: Vido Repanšek, Miro Pivar; Video: Miro Pivar

Tagi