Skupščina Gasilske zveze Domžale v znamenju 60 letnice

Tako kot vsako leto so se delegati prostovoljnih, industrijskih gasilskih društev in poklicne gasilske enote CPV Domžale, zbrali na redni letni Skupščini gasilske zveze Domžale, ki že tradicionalno poteka v dvorani gasilskega doma na Žejah pri Sveti Trojici. Letošnja Skupščina Gasilske zveze Domžale je potekala v znamenju 60 letnice, ki jo bodo obeležili 29. maja letos s slavnostno akademijo in veliko zaščitno-reševalno vajo nekaj dni prej.

Delegati in gostje, župan Toni Dragar, podžupanja mag. Renata Kosec, predsednik CZ Domžale Marko Žagar ter predstavniki sosednjih gasilskih zvez in delegacija iz pobratene Koprivnice iz Hrvaške, ki jo je vodil predsednik GZ Koprivnica, Ivek Golubović, so na Skupščini Gasilske zveze Domžale prisluhnili poročilom funkcionarjev zveze in planom dela za leto 2015.

V poročilih funkcionarjev gasilske zveze je bilo slišati, da so gasilci, tako prostovoljni kot poklicni v preteklem letu sodelovali na 270 intervencijah. Spopadali so se s kar 72 požari, tako v objektih kot v naravi, 93 prometnimi nesrečami, 13 nesrečami z nevarnimi snovmi ter 80 krat nudili tehnično in drugo pomoč. Posebej bi izpostavili spopadanje z lanskoletnim februarskim žledolomom, na katerem je sodelovalo 150 gasilcev iz celotne GZ Domžale. Gasilci so posredovali pri odstranjevanju poškodovanih, podrtih dreves, ki so ogrožale objekte, ovirale promet … Prav tako so z agregati nudili električno energijo.

Oktobra in novembra lani so se gasilci dvakrat spopadali tudi s poplavami. Aktivirane so bile vse enote GZ Domžale, ki so dvakrat intervenirale na 35-tih lokacijah. Z vodno ujmo so se gasilci borili tako, da so utrjevali nasipe ob strugah, izdelovali protipoplavne nasipe, čistili protipoplavne jaške in kanale, črpali vodo iz prostorov ter nudili pomoč občanom pri čiščenju, sanaciji objektov.

Delegate je na Skuščini GZ Domžale je pozdravila tudi podžupanja mag. Renata Kosec.

V preteklem letu je 36 kandidatov opravilo nadaljevalni tečaj za gasilca in s tem postali novi operativni gasilci. Prav tako je na izobraževanju, ki ga je organizirala GZ Domžale, 27 kandidatov pridobilo naziv vodja skupine in 36 kandidatov naziv vodja enote. V okviru izobraževanja na Regiji Ljubljana III. je naziv vodja enot pridobilo 4 kandidati. 7 kandidatov pa je uspešno opravilo tečaj za vodenje velikih intervencij. V okviru GZ Slovenije je usposabljanje za pridobitev raznih specialnosti opravilo 130 gasilcev. Skupaj je lani v izobraževalnem procesu sodelovalo 236 operativnih gasilcev.

V letu 2014 je potekalo tudi šest sektorskih, medsektorskih in občinskih vaj, ki predstavljajo permanentna usposabljanja, na katerih preverjajo opremljenost in predvsem usposobljenost enot. Skupaj z štabom CZ Domžale so lani oktobra gasilci sodelovali tudi na občinski zaščitno-reševalni vaji Domžale 2014, ki je potekala na petih lokacijah v Krtini.

Podpredsednik GZ Domžale Tone Pavlič je prisotnim pokazal državno priznanje – zlati znak, ki ga je zveza prejela letos.

Skozi vse leto so vse generacije gasilcev sodelovale tudi na številnih gasilskih tekmovanjih. Predstavniki GZ Domžale so se zahvalili tudi Občini Domžale za sofinanciranje njihove opreme, vozil in usposabljanja. Ob tem je potrebno še dodati, da je Gasilska zveza Domžale letos ob mednarodnem dnevu Civilne zaščite prejela državno priznanje – zlati znak.

Po uradnem delu je sledil še družabni del s pogostitvijo, za katero so več kot odlično poskrbele gasilke in gasilci PGD Žeje-Sveta Trojica.

Naj zaključimo s pozdravom: V SLUŽBI LJUDSTAVA, NA POMOČ!

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi