S pesmijo in glasbo obeležili 50 let Osnovne šole Rodica

V ponedeljek, 20. marca 2023, je v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale potekala slavnostna akademija, na kateri so s pesmijo in glasbo obeležili 50 let Osnovne šole Rodica. Na prireditvi so v vlogi pevcev, glasbenikov, recitatorjev, novinarjev in voditeljev nastopili sedanji in nekdanji učenci te šole.

Osnovno šolo Rodica, ki je bila zgrajena s samoprispevkom, so odprli junija 1972, zaradi negotovosti kovidnega obdobja pa so slavnostni dogodek iz lanskega leta premaknili na letošnje leto. Slavnostne akademije so se poleg sedanjih in nekdanjih učencev, zaposlenih in upokojenih delavcev šole ter staršev udeležili ravnateljica šole Milena Vidovič, županja Občine Domžale mag. Renata Kosec, podžupana Občine Domžale Borut Ernestl in Matej Primožič, direktor Zavoda Republike Slovenije za Šolstvo dr. Vinko Logaj, dolgoletna ravnateljica OŠ Rodica Andreja Pogačnik Jarc, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Jarše – Rodica Tone Košenina, skladatelj in profesor Tomaž Habe ter gostje iz sosednje Hrvaške v projektu »Branje ne pozna meja«

Na prireditvi so v vlogi pevcev, glasbenikov, recitatorjev, novinarjev in voditeljev nastopili sedanji in nekdanji učenci šole, med drugim sta nastopila otroški in mladinski pevski zbor OŠ Rodica pod vodstvom zborovodkinj Katje Gačnik, Eme Cerar in Tjaše Huth ter korepetitorja Uroša Peleta. 

Zbrane je v uvodu pozdravila in nagovorila ravnateljica Milena Vidovič.

Zbrane so pozdravili in nagovorili ravnateljica OŠ Rodica Milena Vidovič, županja mag. Renata Kosec in direktor Zavoda RS za šolstvo dr. Vinko Logaj. Med slavnostno akademijo so na projekcijskem platnu prikazali veliko slikovnega in filmskega gradiva raznih krožkov in izletov ter programa Erasmus, eko šole, kvizov in ostalih dejavnosti šole.

Čas riše spomine. Ljudje delujemo v času in prostoru ter puščamo sledi. Generacije učiteljev in generacije učencev leto za letom polnijo šolo, proces vzgoje in izobraževanja pa ene in druge bogati na poti k znanju, ustvarjalnosti, pismenosti, socializaciji in vrednotam – k učenosti in omikanosti. Izkušnje in znanja preteklosti se nenehno odpirajo izzivom prihodnosti. Desetletje je dovolj dolgo obdobje, da lahko odstre značilnosti delovanja šole, sistemske spremembe, strokovne rešitve, pokaže na posodabljanje pedagoških procesov in spreminjajočo se organizacijo dela. Zaokrožilo je že peto desetletje delovanja Osnovne šole Rodica. Ob pomembnem jubileju je nastal zbornik, v katerega so zajeti podatki, predvsem pa so popisane vsebine življenja in dela šole, njenih učiteljev in učencev. Beremo dejstva in zgodbe, ki predstavitev preteklosti osmislijo, ovrednotijo ter vnesejo doživljajsko plat so-bivanja v šoli.

Odprtje osnovne šole se je zgodilo 24. junija 1972. Nova šola je bila zgrajena s samoprispevkom občanov in takrat poimenovana po dolgoletnem predsedniku Josipu Brozu Titu ob njegovi 80-letnici. Tako ime je šola nosila vse do razpada države SFRJ, ko se je leta 1992 preimenovala v Osnovno šolo Rodica. Šola je bila zgrajena na območju, ki so mu domačini nekoč rekli Roje. Pred izgradnjo OŠ Rodica so šoloobvezni otroci z območja Jarš in Rodice obiskovali Državno osnovno šolo Jarše, ki je do leta 1963 delovla kot samostojna osnovna šola, potem pa pod okriljem I. osnovne šole Domžale. Leta 1972, z odprtjem nove osemletne šole na Rojah, današnje OŠ Rodica, je jarška šola postala del te šole. Šolski okoliš Osnovne šole Rodica se nahaja na območju treh krajevnih skupnosti in sicer Jarše-Rodica, Slavka Šlandra in Toma Brejca Vir. Osrednja šolska zgradba stoji v krajevni skupnosti Slavka Šlandra, zgradba z oddelki Jarše pa v krajevni skupnosti Jarše – Rodica.

Kot smo že omenili, je šola ob praznovanju polstoletnega delovanja izdala zbornik, v katerega so zajeti podatki, predvsem pa so popisane vsebine življenja in dela šole, njenih učiteljev in učencev. Zbornik v elektronski verziji si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Slavnostno akademijo si lahko ogledate v videu zgoraj.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi