Položili temeljni kamen za gradnjo prizidka Podružnične šole Ihan

Podružnična šola Ihan se bo čez dobro leto povečala. K obstoječi šoli bodo zgradili nov prizidek, ki bo namenjen sedmim oddelkom. V zadnjih letih je namreč populacija v Ihanu izjemno narasla in ravno gradnja prizidka bo omogočila, da se velikemu številu otrok ne bo več potrebno voziti v Domžale. Prav tako pa bo s tem rešena prostorska stiska v Osnovni šoli Domžale.

Slovesna položitev temeljnega kamna za gradnjo prizidka Podružnične šole Ihan je potekala v torek, 20. septembra 2016. Z samo gradnjo novega objekta, ki bo namenjen sedmim oddelkom, s pripadajočo zunanjo ureditvijo pa bodo pričeli že v mesecu septembru. Slovesne položitve temeljnega kamna so se udeležili župan Občine Domžale Toni Dragar, podžupanji mag. Renata Kosec in mag. Jana Miklavčič, svetnice in svetniki, predstavniki občinske uprave, ravnatelj OŠ Domžale Uroš Govc, vodja POŠ Ihan Marta Krabonja, predstavniki izvajalcev del ter učenci, učitelji, starši in krajani Ihana. V kulturnem programu, ki ga je vodila Katja Tratnik so nastopili učenci POŠ Ihan in Špela Hribar.

Župan Toni Dragar je v svojem govoru pozdravil vse navzoče in dejal, da ga veseli, da so s svojo prisotnostjo počastili to prireditev: »Tu se bo namreč zgodilo, da bo imela šola, ki je imela pred več kot petdesetimi leti tri razrede, se v vseh teh letih počasi širila, po novem devet razredov.« V imenu Občine Domžale se je zahvalil vsem, ki pomagajo, da bodo speljali gradnjo, ter tudi v imenu vseh, ki bodo uporabljali nove prostore. Dodal je tudi, da bo v novogradnji tudi zunanja enota knjižnice, ki jo bodo lahko uporabljali krajani Ihana.

Ravnatelj OŠ Domžale Uroš Govc, je dejal, da pravzaprav ne gre za prizidek, saj bo v kratkem na tem mestu stal nov objekt. »Tako ne bomo več govorili, da je šola v Ihanu stara nekaj več kot pol stoletja, ampak da imamo moderno novo šolo. Veseli me, da je Občini Domžale v relativno kratkem času uspelo pridobiti vso gradbeno dokumentacijo, zato bi se rad zahvalil občinski upravi na čelu z gospodom županom in vsem občinskim svetnikom, ki so gradnjo podprli. To bo tudi spremenilo organizacijo pouka v Ihanu. Želim si, da bi bila gradnja končana v predvidenem roku, zato bom z zanimanjem spremljal potek gradnje«, je še povedal Govc.

»Kot smo lahko slišali ima šolstvo v Ihanu dolgoletno tradicijo. V vseh teh letih se je zgodilo mnogo pomembnih trenutkov in eden je bil gotovo pred 55. leti, ko je na tej lokaciji zrasel prvi delček naše današnje šole. V 55. letih je šola rasla, tako kot so rasli šolarji, ki so hodili vanjo in razširila se je prav do sem«, je v svojem govoru povedala vodja POŠ Ihan Marta Krabonja. Dejala je še, da je postavitev temeljnega kamna za novo širitev, zagotovo eden izmed prelomnih trenutkov za Ihan in za ihansko šolo. »Želim, da bi gradnja potekala gladko, hitro, kvalitetno in da se čez eno leto ponovno srečamo tukaj na tem mestu. Takrat seveda v notranjosti naše nove šole«, je še dodala Krabonja.

Na Občini Domžale so v zvezi z novo investicijo povedali, da je povezava z obstoječo šolo predvidena na jugozahodni strani preko novega hodnika, ki se poveže s hodnikom obstoječe telovadnice. Objekt je tlorisno razgiban z velikim osrednjim prostorom, ki se dviga v odprt prostor do strehe. Objekt je vertikalnih gabaritov P+1, zaključen z ravno streho minimalnega naklona skrito za obodnim vencem. Najvišja višina objekta meri 9.40 m. Trije oddelki bodo v pritličju objekta, štirje pa v nadstropju. Kuhinja je locirana v pritličju objekta z ločenim zunanjim vhodom in gospodarskim dvoriščem. V pritličju šole je zasnovana knjižnica, namenjena zunanjim uporabnikom, in ima ločen vhod ter lastne sanitarije.

Glavni dostop do novega dela šole je urejen iz enosmerne Šolske ulice: »Obstoječo ulico bo potrebno delno preusmeriti (blagi ovinek) zaradi ustavljanja avtobusa v času šolskih izletov oziroma dovoza otrok v šolo. Glavna uvozna pot na šolsko parkirišče je na severozahodnem delu območja. Na tem delu je predvideno tudi 38 parkirnih mest, od tega so 3 parkirna mesta namenjena invalidom. Na koncu parkirišč pa je predvideno obračališče«, pravijo na Občini Domžale.

Južno od parkirišča in dovozne poti je zasnovano novo šolsko igrišče, ki bo ograjeno. Zunanje šolsko igrišče je velikosti za igro rokometa 20 x 40 metrov. Asfaltni plato pa je nekoliko večji, z namenom postavitev opreme (goli, koši) in sicer 24 x 44,50 metrov. Košarkarsko igrišče je postavljeno po širini rokometnega (dimenzije 15 x 20 metrov). Igrišče za odbojko je locirano v sredini rokometnega in je dimenzije 18 x 9 metrov. Dimenzije so standardne in v skladu kot jih predpisujejo Navodila za graditev osnovnih šol (izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport). Zunanje šolsko igrišče se bo izdelalo iz vodopropustnega asfalta.

Šolsko igrišče bo ograjeno z ograjo višine treh metrov, z dvojimi dvokrilnimi vrati (širine dveh metrov) za osebni prehod in po potrebi za dostavo športnih rekvizitov. Za zaščito pred izletom žoge z igrišča ja predvidena zaščitna mreža višine šestih metrov in sicer na vzhodni in zahodni strani igrišča (za goloma). Predvideni so temelji za stebre, nosilni in vogalni stebri ter polnilo ograje. Zaščitna oziroma lovilna mreža je fleksibilna in kompenzira sile žoge, da pade čim bolj vertikalno na igrišče. Kot oprema večnamenske športne ploščadi so predvideni štirje koši, dva gola ter stojalo za odbojko.
Na Občini Domžale so še povedali, da bo šolo gradilo podjetje AS-PRIMUS d.o.o., iz Cerknice skupaj s podjetjem RIKO d.o.o. iz Ljubljane (konzorcij). Pogodbena vrednost investicije znaša 3.275.800,98 €. 

Avtor: Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar
Tagi