Plemenito delo: 150 let Rdečega križa in 70 let Rdečega križa Domžale

Ob 150-letnici Rdečega križa in 70-letnici Rdečega Križa Domžale ter ob dnevu krvodajalcev, je v petek, 3. junija 2016, v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale potekala slovesnost, na kateri so se s simbolnimi zahvalami in priznanji zahvalili vsem prostovoljkam in prostovoljcem, krvodajalkam, krvodajalcem, ki so pripravljeni nesebično pomagati celo takrat, ko ogrožajo svoja življenja.

Rdeči križ je v svoji zgodovini pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti življenja številnih slovenskih družin in posameznikov, ki so bili v stiski. Je prvi pomočnik državi in lokalnim skupnostim v humanitarnih zadevah, kot so prva pomoč, krvodajalstvo, razdeljevanje hrane in oblačil. Deluje v dvanajstih regijah in 56. območnih združenjih, z več kot 14.000 prostovoljkami in prostovoljci, ki uresničujejo sedem temeljnih načel gibanja: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. »Povsod in za vsakogar« je bil letošnji slogan ob tednu Rdečega križa. Slogan, ki simbolično izpričuje enotnost in nepristranskost narave dela tega združenja.

V kulturnem programu, ki ga je povezovala Draga Jeretina Anžin, so zazvenele pesmi kvarteta Cvet in skladbe trobilnega kvarteta Godbe Domžale. Slavnostni govornik na prireditvi je bil Brane Kosmač, predsednik Območnega združenja RK Domžale. Poleg prostovoljcev in krvodajalcev so se prireditve udeležili tudi podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, župan Občine Trzin Peter Ložar, župan Občine Moravče Martin Rebolj in generalna sekretarka RK Slovenije Renata Bruskole.

V svojem govoru je Brane Kosmač najprej orisal začetke delovanja Rdečega križa v Sloveniji. Zgodovinski viri govorijo, da je bilo leta 1945 na območju nekdanje skupne občine Domžale ustanovljenih več krajevnih organizacij Rdečega Križa: »Zanimiva so pričevanja Rdečega križa Mengeš, Domžale in Peče pri Moravčah, kjer je takoj po vojni veliko ljudi živelo v pomankanju in so jim aktivistke nudile pomoč z razdeljevanjem masti, moke, sladkor, delile pike za prehrano, obutev in oblačila.« V Rdečem križu Mengeš so začeli s prvimi tečaji nege bolnika in prve pomoči. Po vseh krajih so prostovoljci začeli vabiti krajane na krvodajalske akcije. V duhu zdravstvenega preventivnega delovanja so začeli z akcijo slikanja pluč, v osnovnih šolah pa so izvajali preventivne akcije boja proti kajenju in alkoholu, kasneje pa tudi proti drugim odvisnostim. Leta 1955 so začeli pošiljati socialno ogrožene otroke na brezplačno letovanje. Vsako leto so v osnovnih šolah organizirali tudi tečaje prve pomoči. V letu 1963 je bil ustanovljen občinski odbor RK Domžale, s statutom in pooblastilom države. Po osamosvojitvi države, ko so nastale nove občine, pa se je združenje preoblikovalo v Območno združenje RK Domžale. V letu 1970 je RK Domžale pričel z osnovnimi tečaji prve pomoči za voznike motornih vozil. Gre za javno pooblastilo, ki jim ga je zaupala država in ga še danes izvajajo v skladu z Zakonom o Rdečem križu. V okviru izvajanja prve pomoči sodelujejo tudi v sistemu civilne zaščite, kjer izvajajo tečaje za bolničarje v gasilskih enotah. Izvajajo pa tudi tečaje prve pomoči za podjetja in organizacije. Stalno izobražujejo tudi zdravstvene delavce. S pomočjo Občine Domžale so na področju zaščite in reševanja ustanovili prostovoljno ekipo prve pomoči, ki se nenehno izobražuje in ki je vedno pripravljena za pomoč v naravnih nesrečah v občini in kriznih žariščih po Sloveniji. Ekipa se je zelo izkazala v begunski krizi, ko so ob prostem času nudili pomoč beguncem in migrantom v zbirnih centrih. Za svoje delo so prejeli tudi bronasti znak Civilne zaščite.«

Predsednik Območnega združenja RK Domžale Brane Kosmač.

Kosmač je tudi izpostavil področje humanitarne pomoči, ki jo nudijo občankam in občanom, saj je s prihodom kapitalizma in zapiranjem tovarn, veliko ljudi ostalo brez zaposlitve, kar je posledično pripeljalo do socialne ogroženosti družin. Prav tako so se začeli pojavljati brezdomci, zato so leta 1998 s finančno pomočjo Občine Domžale na Ljubljanski cesti 36 odprli javno kuhinjo, ki nudi vsem ogroženim topli obrok na dan. V sklopu javne kuhinje so postavili dva bivalna kontejnerja in ju preuredili za bivanje več brezdomcev. V letu 2015 je Območno združenje RK Domžale skupaj s krajevnimi organizacijami nudilo finančno in materialno pomoč 1.850 osebam, ki so se znašli v stiski. Razdelili so 2.600 kg moke, 2.650 kg testenin, 1.700 kg riža, 6.480 l mleka, 750 l olja, 5.280 kg jabolk, 1.177 standardnih paketov Rdečega križa, preko 2.000 kg oblačil, obutve in druge opreme, 187 otrokom so nudili bone za šolske potrebščine, 57 otrokom je bilo omogočeno brezplačno letovanje na Krku in Debelem Rtiču. V javni kuhinji so razdelili 3.500 toplih obrokov, finančno pomoč pa so razdelili v višini 61.577 evrov.

»Naj izpostavim še nesebično delo prostovoljk in prostovoljcev, ki v krajevnih in občinskih organizacijah z nudenjem pomoči starejšim, bolnim in invalidom s svojimi obiski popestrijo dan, nudijo strokovno pomoč, pogovor in obenem spremljajo njihovo psihosocialno stanje ter pripravljajo prireditve in srečanja«, je še povedal Kosmač in dodal, da bo za njihovo organizacijo v prihodnosti velik izziv medgeneracijsko sodelovanje in nesebična pomoč starejšim, saj se življenjska doba vse daljša.

Na podelitvi so Mariji Brvar podelili bronasti, Majdi Drolc pa zlati znak Rdečega križa.

Sledila je podelitev jubilejnih zahval ob 150-letnici RK Slovenije in 70-letnici Območnega združenja RK Domžale, ki so jih podelili občinam, posameznikom in krajevnim organizacijam. Podelila sta jih Brane Kosmač in Majda Mernik. Bronasti in zlati znak Rdečega križa, ki ju je podelila Renata Bruskole, generalna sekretarka RK Slovenije, sta prejeli Marija Brvar in Majda Trobec.

Praznovanje je sovpadalo s praznikom krvodajalk in krvodajalcev. Na prireditev so povabili 60 krvodajalk in krvodajalcev, ki so 50-krat in večkrat darovali kri ter jim podelili priznanja. Rekorder med darovalci je Jožef Gole, ki je svojo kri daroval kar 150-krat.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Miro Pivar; Video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov
Tagi