Koncert v OŠ Venclja Perka Domžale: Rastejo trave in misli

V veliki telovadnici Osnovne šole Venclja Perka v Domžalah je v ponedeljek, 31. marca 2014, potekal dobrodelni koncert, ki so ga poimenovali Rastejo trave in misli. Koncert je bil namenjen pozdravu pomladi in obeležitvi 150. obletnice šolstva v Domžalah. Hkrati pa je imel koncert tudi dobrodelno noto, saj bodo zbrane prostovoljne prispevke namenili šolskemu skladu.

Na koncertu so sodelovali učenci s pevskimi in glasbenimi točkami. Svojo pevsko točko pa so predstavile tudi učiteljice. Rdeča nit koncerta je bila pomlad, čas ko se prebuja narava in začnejo rasti trave. Vendar ne rastejo samo trave. Skozi proces šolanja rastejo namreč tudi misli otrok in ta proces šolanja traja v Domžalah že 150 let.

Najprej je vse lepo pozdravila ravnateljica OŠ Venclja Perka, Petra Korošec, ki je povedala, da je ponosna, da je lahko ravnateljica v tako pomembnem času, ko obeležujemo 150. obletnico šolstva v Domžalah. Predstavila pa je tudi 150-letno pot šolstva v Domžalah.

Začelo se je leta 1864
Svojo prvo šolo so Domžale dobile leta 1864. Občina je kupila hišo v Stobu št. 49 in jo preuredila za potrebe pouka. Prvi učitelj je bil Franc Pfeifer. Šolo je obiskovalo 116 otrok iz Zgornjih in Spodnjih Domžal, Stoba, Štude in Depale vasi. Pouk pa je potekal v slovenskem jeziku. Ker je število učencev stalno naraščalo, so kmalu začeli med Stobom in Domžalami graditi novo poslopje, kjer se je prvič začel pouk leta 1888.

Med prvo svetovno vojno je bila v šoli vojaška bolnica, pouk pa v privatnih hišah in v gasilnem domu. Leta 1939 je na šoli nastopil službo učitelj Venčeslav Perko, po katerem se danes imenuje ta šola. Med Drugo svetovno vojno so šolo Nemci takoj zaprli, pouk, ki je potekal v nemškem jeziku pa preselili v druge prostore.

Leta 1958 se je po izvedbi šolske reforme Gimnazija v Domžalah preimenovala v Prvo osnovno šolo, tukajšnja pa v Drugo osnovno šolo Domžale, ob stoti obletnici šolstva v Domžalah leta 1964 pa v Osnovno šolo Venclja Perka Domžale, v spomin na učitelja, ki je učil na šoli, izhajal iz številne učiteljske družine in je bil žrtev 2. svetovne vojne.

Domžale so po osvoboditvi doživele velik gospodarski razvoj. Število prebivalcev je stalno naraščalo in s tem tudi potreba po novih šolskih prostorih. Občani so zato začeli pospešeno izgrajevati osnovnošolsko mrežo. S sredstvi samoprispevkov sta bili v Domžalah dograjeni dve novi šoli, vendar se prostorska stiska na OŠ Venclja Perka ni dosti omilila. Ni bilo telovadnice, večnamenskega prostora, kuhinje in učilnic za kabinetni pouk, ki se je izvajal v dveh izmenah. 27.11.1978 je bil blizu šole položen temeljni kamen za novo poslopje. S sredstvi tretjega samoprispevka je bila zgradba 1980 dograjena, 20. septembra 1980 pa se je pričel redni pouk v novih prostorih. Do konca šolskega leta 2005/2006 je pod OŠ Venclja Perka spadala tudi podružnična šola Dragomelj.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Miro Pivar; Video: Miro Pivar
Tagi