Gasilci na Trojanah ob 110-letnici z novim gasilskim vozilom in prizidkom h gasilskemu domu

Gasilci PGD Trojane so imeli v soboto, 4. septembra 2021, kar tri razloge za praznovanje. Letos mineva 110-letnica delovanja gasilskega društva, dobili so novo gasilsko vozilo ter zgradili nov prizidek k obstoječemu gasilskemu domu. Jubilej in novi pridobitvi so trojanski gasilci obeležili na ploščadi pred gasilskim domom, kjer je bil na ogled postavljen novi lepotec s štirikolesnim pogonom (GCGP-1), ki je namenjen za posredovanja v hribovitem terenu, s katerim bodo sedaj lahko še bolj učinkovito posredovali na intervencijah.

Praznovanja se je udeležilo lepo število praporščakov in gasilcev okoliških gasilskih društev ter domačini, ki so v lepem vremenu prisostvovali trojnemu uspehu PGD Trojane. Med drugim so se praznovanja udeležili tudi gostje, mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica, Franc Bradeško, član upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije, Gašper Mav, poveljnik Gasilke zveze Lukovica, župnik v Šentgotardu Drago Markuš, letošnji prejemnik plakete Občine Lukovica, ki je tudi blagoslovil novo gasilsko vozilo in prizidek, podžupan Občine Lukovica Vincent Dragar, predstavniki Krajevne skupnosti Trojane ter drugi gostje.

Po slovenski himni je vse zbrane pozdravil Luka Doberšek, predsednik PGD Trojane. V nadaljevanju je predstavil izjemnih 110 let delovanja društva, ki se je v tem hribovitem delu spopadalo s težavami, ki so jih z vztrajnim delom in večkrat tudi z nadčloveškimi napori uspeli prebroditi. Tako so dobili gasilski dom, sicer leseni, kupili so brizgalno, čez leta pa so začeli posodabljati opremo, zgradili so si nov gasilski dom, z leti so nabavljali tudi vozila, a v vseh primerih kombije, ki pa so za hriboviti teren bolj ali manj neprimerni, celo takrat, ko morajo s sabo peljati prikolico. Tako je dolgoletna želja po tovornem gasilskem vozilu te dni dobila epilog: lepotca, ki »vleče na vse štiri«, so končno parkirali pred svoj gasilski dom, kjer so morali zaradi njegove višine tudi prizidati »štalco« za njega. Tako so imeli na sončno prvo septembrsko soboto kar tri razloge za praznovanje.

V nagovoru je poveljnik Gasilske zveze Lukovica Gašper Mav dejal, da so veseli pridobitve PGD Trojane in sedaj, ko gleda malo bolj previdno, mu ni žal, da so se za tovorno vozilo s cisterno namesto pogona na dve kolesi, odločili za pogon na vsa štiri kolesa, saj je ta hribovita pokrajina okoli Trojan velikokrat v težavah zaradi vode, sploh v letnih časih, ko le te primanjkuje. S tem bodo gasilci lažje vozili vodo do pomoči potrebnim, še bolj pa bo vozilo učinkovito ob morebitnih intervencijah, saj voda ob nalivih velikokrat poškoduje ceste. Zato je tudi prav, da je v opremi tudi vitel, ki bo še bolj pomagal, za dostop na morebitnih težko dostopnih mestih.

Mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica je pohvalila častitljivo obletnico društva, obenem jo veseli, da so svetniki Občinskega sveta Občine Lukovica odobrili sredstva za sofinanciranje nakupa novega gasilskega vozila. Županja je pohvalila tudi požrtvovalne članice in člane društva, ki so s prostovoljnim delom zgradili prizidek k obstoječemu gasilskemu domu in s tem prihranili denar za nakup vozila. Zaželela je uspešno delo gasilskega društva še naprej, z novim kamionom pa čim več voženj pomoči potrebnim ob pomanjkanju vode in čim manj ob nepredvidljivih dogodkov kot so požari ali drugih intervencijah.

Franc Bradeško, predstavnik Gasilske zveze Slovenije in član upravnega odbora, je čestital gasilskemu društvu za visoki jubilej in za novi pridobitvi. Po njegovih besedah je v slovenskem merilu s tem še eno gasilsko društvo bolje opremljeno, saj so v hribovitih delih države čisto drugačne intervencije kot v dolini ali ravninskih delih Slovenije. Zato jim ne zavida novega vozila, ki ga bodo sigurno znali uspešno uporabiti ob takšnih in drugačnih dogodkih. Zaželel jim je še veliko let z operativnimi in usposobljenimi gasilci na posredovanjih na terenu. A naj bo teh čim manj, čim več pa proslav in tekmovanj. Gasilska zveza Slovenije izvaja usposabljanja za gasilce, zato ga veseli, da je v vseh gasilskih društvih po Sloveniji veliko mladih usposobljenih in izšolanih gasilcev, ki so kos tudi najbolj zahtevnim nalogam na intervencijah.

Po govorih je mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica izročila ključe novega vozila, ki jih je sprejel Ivo Mikša, poveljnik PGD Trojane, ta pa jih je predal novemu vozniku Primožu Smrkolju, ki je z obljubo, da bo vestno skrbel za vozilo in osebje, zagnal novo gasilsko vozilo ter ter prižgal sireno.

V nadaljevanju je župnik v Šentgotardu Drago Markuš, po molitvi in predstavitvi zavetnika gasilcev svetega Florjana, blagoslovil novo gasilsko vozilo in prizidek. Sledila je podelitev zahval donatorjem ter bronastim, srebrnim in zlatim botrom za pomoč pri nakupu gasilskega vozila GCGP – 1. Po odhodu praporščakov z prizorišča, pa so si obiskovalci ogledali vozilo in prizidek.

Čestitkam gasilcem PGD Trojane ob jubileju ter novih dveh pridobitvah se pridružuje tudi naše uredništvo. Naj vam obe novi pridobitvi dobro služita!

Na pomoč!

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi