Center za socialno delo Domžale uradno odprl vrata svojih novih prostorov

Center za socialno delo Domžale je v torek, 6. decembra 2016, tudi uradno odprl vrata svojih novih prostorov. Na uradnem odprtju je spregovorila mag. Anja Osojnik, direktorica centra za socialno delo, Peter Ložar, župan Trzina in Martina Vuk, državna sekretarka ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Sam dogodek pa so z glasbenimi točkami popestrili učenci iz Glasbene šole Domžale.

Center za socialno delo Domžale se je iz dveh lokacij preselil v skupno lokacijo, kjer je omogočen dostop tudi invalidom. Novi prostori prinašajo boljše pogoje za delo zaposlenih in prijaznejše okolje za uporabnike. Na voljo je več kotičkov za otroke ter ima »prijazno sobo« za izvajanje stikov. Direktorica Centra za socialno delo Anja Osojnik je ob tem poudarila, da je uspešno delo centra za socialno delo v veliki meri odvisno tudi od razumevanja njihovih nalog v okolju, v katerem deluje. Center za socialno delo Domžale veliko pozornosti namenja osveščanju in sodeluje z organizacijami kot so vrtci, šole, policija in nevladne organizacije, ki delujejo na področju socialnega varstva. Na centru se zavedajo, da lahko s skupnim sodelovanjem hitreje poiščejo pomoč uporabnikom, ki so v stiski. 

Direktorica CSD Domžale Anja Osojnik.

Martina Vuk je na uradni otvoritvi centra poudarila, da v prihodnosti centre čaka nekaj korenitih sprememb. Reorganizacija centrov za socialno delo bo omogočila več socialnega dela in manj postopkovnega odločanja, kmalu bodo vzpostavljeni koordinatorji socialne aktivacije, bistvene spremembe pa prinaša tudi nov predlog Družinskega zakonika, ki, med drugim, nekatere pristojnosti odločanja na področju varstva otrok prenaša na sodišča.

Socialno delo ima na območju, kjer deluje že dolgo tradicijo in sega vse v leto 1926, ko se je začelo organizirano rejništvo v Sloveniji preko otroške kolonije v Lukovici. Sprva so otroke nameščali v kraje z ugodno geografsko lego in dobrimi socialnimi razmerami, to je bilo območje Črnega grabna in okolica Moravške doline. Socialna služba v Domžalah je najprej delovala kot del občinske uprave, leta 1985 pa je bil ustanovljen Center za socialno delo Domžale, katerega ustanoviteljica je bila občina. Sedaj center deluje pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Center za socialno delo Domžale pokriva poleg Domžal še občino Lukovica, Trzin, Mengeš in Moravče.

Uradnega odprtja so poleg omenjenih govornikov udeležili tudi župan Občine Domžale Toni Dragar, podžupan Občine Mengeš Bogo Ropotar, komandir Policijske postaje Domžale Dejan Košir, direktorica Doma upokojencev Domžale mag. Nataša Zalokar in direktorica Centra za mlade Domžale Tinkara Koleša.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov
Tagi