Pričetek rekonstrukcije drugega dela Kolodvorske ceste v Domžalah

Če ste še do včeraj v delu Kolodvorske ceste v Domžalah, na odseku od železniške postaje do Ljubljanske ceste, lahko parkirali na modri coni, od današnjega dne to ni več možno, saj je na tem delu ceste že postavljena prometna signalizacija o zapori ceste, kar pomeni, da se bodo tam začela investicijsko vzdrževalna dela. Z deli bodo pričeli v torek, 7. maja 2019.

Investicijsko vzdrževalna dela na Kolodvorski cesti v Domžalah, ki bodo trajala predvidoma tri mesece, bodo obsegala preureditev območja javnih površin od železniške postaje do Ljubljanske ceste. Omenjene območje se bo preuredilo v območje javnih površin, prvenstveno namenjena pešcem, kolesarjem in dostavnim vozilom. V času del bo moten promet na Kolodvorski cesti s polovično zaporo in tudi popolnimi zaporami prometa.

Na Občini Domžale so povedali, da je javna površina predvidena v enotni višini in tlakovana. Predvidena je ureditev priključka v semaforiziranem križišču z Ljubljansko cesto, ureditev javne razsvetljave, obnova vodovoda in kanalizacije, nova urbana oprema, javna razsvetljava in tudi zasaditev celotnega območja.

S preureditvijo tega dela Kolodvorske ceste v javno površino, ki bo prvenstveno namenjena pešcem, kolesarjem in dostavnim vozilom, bo pomenilo, da tam ne bo več možno parkirati. Še vedno pa bo dosedanja javna cesta potekala enosmerno. Se pravi, da po zaključku investicije ta del Kolodvorske ceste še ne bo zaprt za promet. Bo pa s preureditvijo tega dela ceste, pripravljen nastavek za morebitno zaprtje ceste v prihodnosti, v kolikor se bo spreminjal prometni režim v centru Domžal.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Komentarji uporabnikov
Tagi