Pričetek investicijsko vzdrževalnih del na Ulici 7. avgusta v Dobu

Iz Občine Domžale sporočajo, da se bodo s torkom, 21. aprilom 2020, na Ulici 7. avgusta na Dobu pričela investicijsko vzdrževalna dela. Obnovilo se bo 250 m glavnega vodovoda in 6 hišnih vodovodnih priključkov. Točkovno se bo sanirala tudi kanalizacija.

Na Občini Domžale so še povedali, da bo v času del potekala popolna zapora ulice, obvoz bo ustrezno urejen in označen.

Redno in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. Uporabnike prosijo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času izvajanja del.

Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi