Preplah med občani: Je v neposredni bližini Domžal začela tiktakati ekološka bomba?

Krajani Štude in Male loke so te dni izredno zaskrbljeni in kot boste lahko prebrali v nadaljevanju, so zaskrbljeni upravičeno, saj je v njihovi neposredni bližini nastalo odlagališče odpadkov neznanega izvora. Na omenjeno problematiko so se po obvestilu krajanov takoj odzvali na Občini Domžale, ki so od podjetja zahtevali ustavitev transporta odpadkov na lokacijo v Študi. Prav tako so jih pozvali, da jim v pisni obliki pojasnijo, kaj nameravajo z zemljiščem, za kakšne vrste odpadkov gre ali imajo pridobljena potrebna soglasja pristojnih institucij, ipd. Takoj se je odzval tudi občinski inšpektorat, ki je obiskal lokacijo ter podal prijavo na pristojne službe.

Stisnjene in v plastično folijo zavite bale z neznano vsebino na novo odlagališče v Študi od prejšnjega tedna dovaža podjetje Publikus d.o.o., ki je tudi lastnik parcele. Poleg tega, da krajanom ni znana vsebina odpadkov, se po okolici širi tudi neznosen smrad. Krajani so zaradi tega močno zaskrbljeni, saj predvidevajo, da se poleg njih nahaja ekološka bomba, ki bi se lahko sprožila vsak trenutek, posledice pa bodo najbolj občutili krajani Štude, Šentpavla in Male loke ter tudi Domžal z okolico. Treba je poudariti, da se odlagališče odpadkov nahaja v neposredni bližini Petrolove Bioplinarne in Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik.

Vsi imamo še dobro v spominu hud požar v podjetju Kemis na Vrhniki, ki se je pripetil pred letom dni, požar pa je povzročil veliko gmotno škodo in onesnaženje okolja. Vrhničani in okoličani so vrsto let zaradi nevarnih odpadkov sedeli na ekološki bombi, ki se je sprožila ob požaru. Posledice pa poznate. Glede na to kar se dogaja v zadnjem času v Študi, pa obstaja verjetnost, da prebivalci Domžal in okolice sedimo na ekološki bombi, ki se iz dneva v dan veča. Še več. Odlagališče odpadkov se nahaja na kmetijskem zemljišču na vodovarstvenem območju, v neposredni bližini Bioplinarne in Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. To pomeni, da bi bile v primeru požara skladiščenih bal, posledice za okolico katastrofalne. Prav tako pa bo ob deževnem vremenu prišlo zaradi poškodovanih bal do izpiranja škodljivih snovi v okolje in podtalnico. Skrb krajanov je zato upravičena. Skrbeti pa bi moralo vse. Pa jih dejansko res?

Krajani Štude, Šentpavla in Male loke so močno zaskrbljeni zaradi novega odlagališča odpadkov.

Kaj se skriva v balah na odlagališču podjetja Publikus zaenkrat ne ve nihče. Smrad, ki se širi od tam pa vznemirja okoliške prebivalce. Krajevna skupnost Simona Jenka je v ponedeljek, 21. maja 2018, na podjetje Publikus naslovila vprašanja v zvezi z vsebino odpadkov, ki se nahajajo na parceli, ki je v lasti tega podjetja. V podjetju Publikus so jim odgovorili, da je skrb krajanov odveč, saj njihovo podjetje na to parcelo dovaža bale lahke frakcije (odpadna plastika). V nadaljevanju so pojasnili, da gre za inerten, nenevaren material, kateri je z vidika preprečevanja kakršnih koli morebitnih emisij v okolje, še dodatno ovit v folijo. Omenjene bale pa tja dovažajo zgolj z namenom začasnega skladiščenja za čas do njihove dokončne energetske izrabe.

S strani posameznih prebivalcev Male loke, je bila v ponedeljek dopoldan, 21. maja 2018, podana prijava na PP Domžale in na občinski inšpektorat. Na lokaciji je bil zgodaj popoldan opravljen skupen ogled in narejen zapisnik, občinski inšpektorat pa je prijavo posredoval republiškemu inšpektoratu. Pozno popoldan je bil opravljen še en ogled lokacije, na katerem so ugotovili, da obstaja dodaten vir smradu tudi na območju Petrolove bioplinarne in sicer se je smrad širil iz bazena za digestat, ki je bil odprt. Prav tako je bilo pri ogledu skladiščenih bal ugotovljeno, da bale vsebujejo različne odpadke. To pa je bilo razvidno iz poškodovanih in raztrganih bal.

Kaj se skriva v balah?

Zvečer se je na pobudo Boruta Ernestla in Jožeta Narobeta v gasilskem domu PGD Študa organiziral sestanek civilne iniciative. Zaradi aktualne teme se je sestanka in razprave glede na hiter potek dogodkov, udeležilo zavidanja vredno število vaščanov, kar pomeni, da Študljanom ni vseeno, kaj se dogaja v njihovi vasi. Ker je bila zaskrbljenost prisotnih zaradi neobveščenosti s strani pristojnih služb prevelika, so se po sestanku sami odpeljali na ogled deponije. V prisotnosti policije so si podrobno ogledali kraj skladiščenja in se glede na pretekle dogodke na podobnih deponijah po Sloveniji in na neznano vsebino bal, skupaj s predstavniki KS Simona Jenka dogovorili za izvajanje požarne straže, ki so jo do jutra vršili gasilci PGD Študa. Bojazen pred možnostjo požara namreč ni odveč, saj je dostop do odlagališča neposreden in dostopen vsakomur, prav tako pa bi lahko prišlo tudi do samovžiga. Občina Domžale je na bližnji most postavila prometni znak, ki prepoveduje vožnjo vozilom težjim od 1,5 tone. Kar pomeni prepoved vožnje za tovornjake in bi  posledično onemogočili ”dostavo” odpadkov. Vendar se podjetje Publikus včeraj na to ni oziralo, saj so tekom dneva nemoteno dovažali nove bale z odpadki.

Po naših informacijah naj bi bilo na odlagališču prostora za 20.000 bal z odpadki.

Na podjetje Publikus smo naslovili nekaj vprašanj z omenjenim odlagališčem in vsebino bal, odgovora še nismo prejeli. Smo pa v zvezi z omenjeno problematiko povprašali tudi na Občini Domžale, kjer so nam povedali, da so se v ponedeljek, 21. maja 2018, na njih obrnili krajani Male Loke, Štude in okolice in opozorili na močan smrad, ki naj bi prihajal z območja Petrolove Bioplinarne in Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik. Občinski inšpektorat se je takoj odzval, obiskal lokacijo ter podal prijavo na naslednje pristojne službe: Inšpekcija za okolje in naravo, Agencija RS za okolje, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v seznanitev Ministrstvu za okolje in prostor.

Prav tako smo isti dan opravili sestanek z vodstvom podjetja Publikus d.o.o. in zahtevali, da takoj ustavijo transport odpadkov na lokacijo v Študi. Prav tako smo jih pozvali, da nam v pisni obliki pojasnijo, kaj nameravajo z zemljiščem, za kakšne vrste odpadkov gre ali imajo pridobljena potrebna soglasja pristojnih institucij, ipd.  Dogovorjeno je bilo, da se transport in skladiščenje odpadkov takoj prekine.

Na Občini Domžale pričakujejo tudi čim prejšnje ukrepanje pristojnih inšpekcijskih služb. Prav tako je Občina Domžale opravila tudi sestanek s predsedniki sveta KS (KS Slavka Šlandra, KS Simona Jenka, KS Venclja Perka, KS Ihan) in jih seznanila z njihovimi aktivnostmi.

Problematika bomo na našem portalu budno spremljali še naprej in vas podrobno seznanjali o njej.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miro Pivar, civilna iniciativa; Video: civilna iniciativa

Komentarji uporabnikov
Tagi