Pred svetovnim dnevom okolja: Vsak izmed nas prispeva svoj delež

5. junija obeležujemo Svetovni dan okolja. Dan naj bo spodbuda, da premislimo o naših navadah, ki tako ali drugače obremenjujejo naše okolje.

V Sloveniji imamo srečo, saj živimo v sorazmerno čistem, zelenem okolju, dihamo čist zrak in pijemo dobro vodo iz pipe. Kljub temu v zadnjem času vse večkrat prebiramo o katastrofalnih posledicah človeškega ravnanja za okolje. Verjetno se vsi strinjamo, da odpadki v naravo ne spadajo, da si je treba prizadevati za ohranjanje biotske raznovrstnosti in čistih vodnih virov, premalo pa se zavedamo, da je okolje odvisno od ravnanja čisto vsakega izmed nas.

Z majhnimi spremembami v vsakdanjem življenju lahko vplivamo na ohranjanje našega okolja. Kaj torej lahko storimo sami, da bo naše okolje čim manj obremenjeno?

1. ZMANJŠAJMO KOLIČINO ODPADKOV V GOSPODINJSTVU

  • Preden gremo po nakupih, si napišimo nakupovalni seznam stvari, ki jih zares potrebujemo, količine pa prilagodimo svojim potrebam. Pred nakupom dobro premislimo, ali izdelek resnično potrebujemo.
  • Pri kupovanju živil in vsakdanjih potrebščin izbirajmo ekološke pridelane izdelke s čim manj embalaže.
  • Uporabljajmo vrečke za večkratno uporabo ali cekarje in košare, kot so bile tega vajene naše babice.
  • Kadar organiziramo piknik ali zabavo, se izogibajmo izdelkom za enkratno uporabo, kot so plastični pribor, lončki in krožniki.

2. ODPADKE LOČUJMO

Prvi pogoj za uspešno recikliranje je ločeno zbiranje odpadkov. Odpadki, ki so zbrani ločeno, so namreč predani različnim podjetjem, ki poskrbijo za njihovo predelavo in uporabo snovi za nove izdelke. Z recikliranjem zmanjšujemo količino odpadkov, ki sicer zavzamejo dragocen prostor na odlagališčih, poleg tega pa zmanjšamo porabo naravnih surovin, ki jih sicer potrebujemo za izdelavo novih izdelkov ter prihranimo vodo in energijo.

Prvi pogoj za uspešno recikliranje je ločevanje odpadkov v gospodinjstvih.

Za pomoč pri pravilnem ločevanju in odlaganju odpadkov si lahko pogledate kratka navodila na tem mestu, za podrobnejše informacije pa obiščite spletno stran www.prodnik.si/ravnanje-z-odpadki/locevanje-odpadkov.

3. ODPADKOV NE SPUŠČAJMO V KANALIZACIJO

Kanalizacija ni smetnjak, zato v odtoke in stranišče ne smemo zlivati ali metati odpadkov. S tem bi namreč povzročili okolju veliko škodo.

  • Nevarni odpadki, kot so na primer zdravila, barve in podobno, vsebujejo težko razgradljive in strupene snovi, zato v primeru, da jih zlijemo v odtok ali stranišče, otežujejo čiščenje odpadne vode na čistilni napravi. PRAV JE, DA NEVARNE ODPADKE ODDAMO V PREMIČNE ZBIRALNICE, KI POTUJEJO PO NAŠIH KRAJIH DVAKRAT LETNO ALI V CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI V DOB.
  • Vatirane palčke za ušesa, vlažilni robčki, tekstil lahko zamašijo odtočno cev in s tem lahko povzročijo poplavo iz kanalizacije ali pa povzročijo okvaro črpalk, ki skrbijo za to, da odpadna voda teče proti čistilni napravi. PRAV JE, DA NAŠTETE ODPADKE ODVRŽEMO V ČRN ZABOJNIK ZA MEŠANE KOMUNALNE ODPADKE.
  • Odpadno olje predstavlja velik ekološki problem, če je nepravilno ločeno od ostalih odpadkov ali celo zlito v kanalizacijo, saj povzroča obloge na ceveh, kar povzroča zamašitve. PRAV JE, DA ODPADNO JEDILNO OLJE ZBIRAMO POSEBEJ IN GA ODDAMO V CENTRU ZA RAVNANJE Z ODPADKI ALI V PREMIČNIH ZBIRALNICAH ZA NEVARNE ODPADKE.
En liter olja lahko onesnaži kar 1000 litrov vode. (Foto: Pexeles)
  • Organski odpadki, kot so ostanki hrane, v kanalizaciji pa povzročajo neprijetne vonjave, poleg tega pa so vaba in hranilo za glodavce, ki se zato lahko prekomerno razmnožujejo. PRAV JE, DA OSTANKE HRANE ODVRŽEMO V RJAVI ZABOJNIK.

Ne pozabimo, da le vsi skupaj lahko poskrbimo za čisto okolje. Štejejo dejanja vsakega izmed nas.

 

Komentarji uporabnikov
Tagi