Postopki izgradnje manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš se nadaljujejo

Rok za oddajo ponudb za izbor izvajalca del za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš zaključen

V poletnih mesecih se je po posredovanju Franca Jeriča, župana Občine Mengeš, ugodno končal zaplet z objavo razpisa za izbor izvajalca del za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš. Nadzorni svet družbe DARS je na podlagi vseh aktivnosti, ki jih je vodil župan podal soglasje za objavo razpisa. Razpis je bil objavljen 31. 7. 2018, rok za oddajo ponudb pa je potekel v petek, 14. septembra 2018. Družba DARS bo, po zagotovilu dr. Tomaža Vidica, predsednika uprave, takoj nadaljevala s postopkom za izbiro izvajalca.

V ponedeljek, 10. septembra 2018, se je Franc Jerič, župan Občine Mengeš srečal z dr. Tomažem Vidicem, predsednikom uprave DARS, ki je izrazil upanje, da ne pričakuje večjih zapletov v zvezi z izbiro izvajalca za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v Občini Mengeš. Franc Jerič, župan Občine Mengeš, pa je na srečanju pojasnil, da bo Občina Mengeš spremljala odpiranje ponudb.

V petek, 14. septembra 2018, je potekalo javno odpiranje ponudb za izbor izvajalca del za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš. Na razpis je prispelo 6 ponudb, najugodnejša je bila ponudba Gorenjske gradbene družbe. Komisija za izbor izvajalca bo sedaj pregledala ponudbe oziroma nadaljevala s postopkom za izbiro izvajalca.

Franc Jerič, župan Občine Mengeš, je razplet oziroma objavo razpisa za oddajo ponudb za izbor izvajalca del za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš komentiral: »Za gradnjo obvoznice si prizadevam že ves čas županovanja, ob podpori ministra pa intenzivno že več kot dve leti. Kljub vsem prejetim zagotovilom je bilo ključno, da so me pri zapletu na družbi DARS za rešitev nastale situacije podprli dr. Peter Gašperšič, takrat minister RS za infrastrukturo, mag. Darja Kocjan, direktorica Direktorata za kopenski promet, Vili Žavrlan, predstavnik Uprave družbe DARS, Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov DRI – upravljanje investicij, Peter Ložar, župan Občine Trzin, Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice in občani Mengša.«

Miha Ulčar; Foto: Občina Mengeš

Tagi