Postanimo starejšim občanom najbolj prijazna občina

DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije je stranka, ki zastopa starejše državljane ter potrebe in interese starejših občanov. S svojim obstojem in delovanjem drži položaj starejših državljanov v centru odločanja in opozarja tudi druge stranke, da posvečajo tej populaciji več pozornosti.

Naš program za naslednje štiri leta v občini Domžale je:

  1. Obdržati in razvijati javno zdravstvo.
  2. Ojačiti varstvo starejših občanov na domu in to varstvo povezati z zdravstvenim varstvom na domu.
  3. Povečati število mest v domovih in varovanih stanovanjih.
  4. Omogočati invalidom enakopravno delovanje na vseh področjih.

Domžale so najbolj zdrava občina.

Postanimo starejšim občanom najbolj prijazna občina!

Če se strinjate z našim programom, na volitvah za Občinski svet Občine Domžale OBKROŽITE ŠTEVILKO 8, DeSUS – Demokratična stranka Upokojencev Slovenije – JANEZ SVOLJŠAK

Naročnik oglasa: DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Tagi