Ponedeljkov klicaj: Velika planina – nakup sedežnice ustavljen, stoji tudi gondola

Ko je konec minulega leta inšpektor za žičniške naprave in smučišča Samo Tofant za vedno ustavil dosedanjo dvoseženico na Veliki planini, se je začelo novo obdobje problemov. Teh v zvezi s planino očitno nikoli ne zmanjka, pa naj gre za pomanjkanje snega ali pa za težave, ki jih povzročajo predvsem zastarele žičniške naprave.

Sedežnica je torej odslužila svoje, tudi zaradi dejstva, ker je šlo za rabljeno napravo, ki povrhu vsega sploh ni bila prirejena za teren na Veliki planini. Je torej samo še za na odpad oziroma za staro železo.

In kaj zdaj, so tuhtali v podjetju Velika planina in na Občini Kamnik, ki je lastnica tega podjetja. Prvi izračuni so pokazali, da bi bila nova sedežnica, ki bi popeljala potnike z zgornje postaje nihalke do Zelenega roba oziroma do Gradišča na nadmorski višini 1666 metrov, očitno predraga. Za nakup rabljene sedežnice, s katero bi zagotavljali tehnično ter varno obratovanje za vsaj 15 let, so se odločili tudi zaradi omejenih proračunskih sredstev, številnih zakonskih obveznosti občine ter drugih nujnih investicij in projektov. Nova sedežnica bi po ocenah stala od tri do pet milijonov evrov, za kar pa bi se morala občina dodatno zadolžiti.

To je naložba, ki si je Občina Kamnik niti podjetje Velika planina ne moreta privoščiti. Dovolj smotrno so se odločili za nakup rabljene sedežnice, za katero bi odšteli okrog 800.000 evrov. To so »požegnali« tudi kamniški občinski svetniki, temu pa je nato sledil javni razpis za nakup rabljene žičniške naprave.

Ko je že vse kazalo, da bo zadeva normalno stekla, je prišel nesrečni začetek februarja. Žled je neusmiljeno udaril tudi po gozdovih kamniške občine, še posebej v dolini Kamniške Bistrice. Med drugim je ledena ujma prizadela električno omrežje, ki napaja stroje gondole, ki vozi na Veliko planino. Z drugimi besedami: če je inšpektor za žičniške naprave in smučišča Samo Tofant konec minulega leta najprej ustavil sedežnico, se je tokrat narava spravila še nad gondolo. Podrta drevesa niso prizadela samo žic električne napeljave, temveč so močno ovirala tudi promet v dolini med Stahovico in Kamniško Bistrico.

Gondola na Veliko planino stoji že od začetka februarja. Kot vse kaže, bo stala še nekaj časa. Dobršen del doline Kamniške Bistrice še vedno oskrbujejo z agregati. Narava je bila kruta, saj je povsem uničila 8 kilometrov dolgo traso 20 kV daljnovoda Kamniška Bistrica.

Pomlad je pred vrati, ko bi se ob lepem vremenu začeli prijetni izleti med vijoličaste žafrane, ki vsako pomlad okrasijo planoto in pastirske hiške na planini. Zdaj je morda tudi priložnost, da odgovorni resno razmislijo o nadaljnji usodi Velike planine, predvsem pa o dostopu do tega zemeljskega raja. Občinski svetniki so se na zadnji seji odločili, da se nakup rabljene sedežnice začasno ustavi, preklicali pa so tudi javni razpis za nakup. Sklep se glasi: »Občinski svet Občine Kamnik soglaša, da se postopki zamenjave sedežnice Šimnovec z nakupom rabljene naprave začasno zaustavijo. Poslovodstvo družbe mora pripraviti investicijski program za zamenjavo sedežnice Šimnovec v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, najpozneje do konca junija 2014.«

Že nič koliko črnila je bilo prelitega na ta račun. Velika planina je namreč zelo muhasta v več pogledih. Predvsem pa se moramo zavedati, da zimske sezone ne bodo nikoli uspešne, saj je čakanje na sneg podobno loteriji. Smiselno bi bilo umetno zasneževanje, toda brez vode, ki je na planini ni, je to povsem nemogoče.

Veliko bolj smiselna bi bila usmeritev v nadaljnji razvoj poletnega turizma, torej v obdobju, ko gondola prepelje bistveno več potnikov kot pozimi. Kako bo z letošnjo spomladansko in v nadaljevanju s poletno sezono, ne ve nihče. Vemo sicer, da je dostop do planine možen tudi z avtomobili prek Kranjskega Raka (in nato še malo peš), a bo treba – ob dejstvu, da gondola še ne bo vozila – vzpostaviti večji red. Nihče si namreč ne želi, da se bo zdaj zaradi težav z dostopom z gondolo oziroma sedežnico na Veliki planini, razmahnil avtomobilski promet.

Podjetje Velika planina se je z vsemi temi problemi znašlo v nič kaj zavidljivem položaju. Ko je že kazalo, da bi lahko še pred začetkom poletne sezone postavili novo (rabljeno) sedežnico, se je zelo kruto maščevala – narava …

Avtor: Primož Hieng; Foto: Primož Hieng
Tagi