Zbiranje nevarnih odpadkov – pomlad 2022

Objavljamo datume in lokacije zbiranja nevarnih odpadkov, ki se bo odvijalo v aprilu 2022

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. bo v mesecu aprilu 2022 na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin izvedlo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, ki se bodo zbirali v premični zbiralnici za nevarne odpadke. Premična zbiralnica bo na dan zbiranja postavljena na predhodno določenem mestu.

Urnik zbiranja si lahko ogledate v spodnji tabeli in na povezavi: Urnik zbiranja nevarnih odpadkov – april 2022.

OBČINA

DATUM

URA

KRAJ

LOKACIJA

LUKOVICA

4.4.2022

14.00–15.00

Trojane Pri gasilskem domu

15.30–16.30

Blagovica Pri pošti

17.00–19.30

Lukovica Pri ekološkem otoku na Maklenovcu

MORAVČE

5.4.2022

14.00–15.00

Peče Pri gasilskem domu

15.30–18.30

Moravče Pri gasilskem domu

19.00–20.00

Krašce Pri gasilskem domu

TRZIN

6.4.2022

15.30–17.00

Trzin Na dvorišču Mengeške 9, Trzin

17.30–19.00

Trzin Na parkirišču pred trgovino Mercator

MENGEŠ

7.4.2022

14.30–20.00

Mengeš Za Kulturnim domom na Slovenski cesti 30

DOMŽALE

8.4.2022

14.00–16.00

KS Homec – Nožice Pri gasilskem domu

16.30–18.00

KS Krtina Pri zbirališču mleka v Brezjah

9.4.2022

09.00–10.30

KS Preserje Ob križišču Igriške in Bistriške ulice

11.00–12.30

KS Radomlje Pri parkirišču Kulturnega doma

13.00–14.30

KS Rova Pri gasilskem domu

11.4.2022

14.30–16.00

KS Slavka Šlandra Parkirišče Bistra (N.Tesla 16) – pri vrtcu

16.30–18.00

KS Dragomelj – Pšata Pri osnovni šoli

12.4.2022

14.30–16.00

KS Venclja Perka Parkirišče pred veleblagovnico Vele

16.30–18.00

KS Simona Jenka Parkirišče Prodnik d.o.o., Savska cesta 34

13.4.2022

14.30–16.00

KS Vir Pri uvozu na Avtoodpad

16.30–18.00

KS Jarše – Rodica Pri gasilskem domu

14.4.2022

14.30–16.00

KS Ihan Športni park

16.30–18.00

KS Dob Športni park (pri nogometnem igrišču)

Nevarni ali posebni odpadki so tisti, ki vsebujejo eno ali več lastnosti nevarnih snovi in z neprimernim ravnanjem lahko škodljivo vplivajo na okolje in zdravje ljudi.

Med nevarne odpadke spadajo:

 • akumulatorji, baterije,
 • zdravila,
 • pesticidi,
 • barve, laki,
 • topila, razredčila, lepila,
 • kozmetika,
 • čistila,
 • neonske cevi,
 • odpadno jedilno in motorno olje,
 • pločevinke s potisnim plinom,
 • embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi …

Prosimo vas, da pri predaji nevarnih odpadkov upoštevate naslednja navodila:

 • Nevarne odpadke hranite v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da med prevozom na zbirno mesto ne pride do razlitja vsebine.
 • Tekoči odpadki naj bodo v zaprti posodi.
 • Ostri odpadki morajo biti v zaprti posodi iz stekla ali trde plastike.
 • Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj to lahko povzroči nepredvideno reakcijo med različnimi snovmi.
 • Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
 • Dokler nevarnih odpadkov ne oddate v akciji zbiranja, jih hranite na suhem, varnem in otrokom nedosegljivem mestu.

Nevarne odpadke lahko kadarkoli v okviru delovnega časa brezplačno oddate v Centru za ravnanje z odpadki Dob.

Tagi