Zbiranje nevarnih odpadkov – jesen 2022

V vsakem gospodinjstvu nastajajo tudi tako imenovani nevarni odpadki, ki lahko zaradi svoje sestave ob nepravilnem odlaganju onesnažijo okolje, podtalnico ali druge dragocene vodne vire. Zato nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike, ki jih imamo doma, prav tako jih ne smemo odvreči ali zliti v kanalizacijo. Preverite, kaj vse spada med nevarne odpadke ter kje in kdaj jih lahko predate.

Kaj vse spada med nevarne odpadke?

Med nevarne odpadke spadajo:

 • akumulatorji, baterije,
 • zdravila,
 • pesticidi,
 • barve, laki,
 • topila, razredčila, lepila,
 • kozmetika,
 • čistila,
 • neonske cevi,
 • odpadno jedilno in motorno olje,
 • pločevinke s potisnim plinom,
 • embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi …

Organizirano zbiranje nevarnih odpadkov v premičnih zbiralnicah

Javno komunalno podjetje Prodnik na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče dvakrat na leto organizira zbiranje nevarnih odpadkov v premičnih zbiralnicah. Naslednja organizirana akcija bo potekala že v oktobru 2022 po naslednjem razporedu, ki je dostopen tudi v prilogi

Center za ravnanje z odpadki Dob

Uporabniki Javnega komunalnega podjetja Prodnik lahko nevarne odpadke kadarkoli v okviru delovnega časa brezplačno oddate tudi v Centru za ravnanje z odpadki Dob, ki je za uporabnike odprt od ponedeljka do petka popoldan in ob sobotah ves dan. Točen delovni čas in ostale informacije v zvezi s Centrom lahko preverite na spletni strani www.prodnik.si.

Pri rokovanju z nevarnimi odpadki je potrebna posebna previdnost

Prosimo vas, da pri predaji nevarnih odpadkov upoštevate naslednja navodila:

 • Nevarne odpadke hranite v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da med prevozom na zbirno mesto ne pride do razlitja vsebine.
 • Tekoči odpadki naj bodo v zaprti posodi.
 • Ostri odpadki morajo biti v zaprti posodi iz stekla ali trde plastike.
 • Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj to lahko povzroči nepredvideno reakcijo med različnimi snovmi.
 • Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
 • Dokler nevarnih odpadkov ne oddate v akciji zbiranja, jih hranite na suhem, varnem in otrokom nedosegljivem mestu.

Hvala, ker skupaj z nami skrbite za čisto okolje!

Javno komunalno podjetje Prodnik

Tagi