Zapora občinske javne ceste na posameznih odsekih na Podrečju

Občina Domžale je pooblaščenemu investitorju JKP Prodnik d.o.o., izdala dovoljenje za poseg v občinsko javno cesto, zaradi investicijsko vzdrževalnih del na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, na naslednjih odsekih:

Podrečje – Dob, od križišča z Litijsko ulico, do mostu preko vodotoka Mlinščica (v dolžini 400m) – popolna zapora:

  • JP 571281 Podrečje od stac 0 m do stac. 115 m – popolna zapora,
  • JP 571282 Podrečje od stac 0 m do stac. 67m – popolna zapora,
  • JP 571283 Podrečje od stac 0 m do stac. 350 m – popolna zapora,
  • Litijska ulica od stac 0 m do stac. 350 m – delna zapora.

Na omenjenih odsekih se dovoli sprememba prometnega režima v času od 27.6.2022 do 27.9.2022, od 7.00 do 17.00 ure. Izvajalec del je Prenova – Gradbenik d.o.o.

Občina Domžalež

 

Komentarji uporabnikov
Tagi