Zapora občinske ceste Vir – Radomlje

Oddelek za komunalne zadeve Občine Domžale je izdal dovoljenje za poseg in spremembo prometnega režima popolne zapore občinske javne ceste  LC 071081 Vir – Radomlje od stacionaže 750 m do stacionaže 1500 m. Zaradi rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika bodo na tej cesti potekala dela od dne 14. maja 2021 do 14. avgusta 2021.

Dnevno bosta investitor oziroma izvajalec, prekope zasuvala in utrjevala do nivoja terena in s tem omogočila nujen dostop v primeru intervencije in stanovalcev. V primeru slabega vremena bo potrebno paziti, da ne pride do posedkov. Za vzdrževanje gradbišča sta pristojna izvajalec in investitor.

Karin Božič Zupančič; Foto: Google zemljevid

Komentarji uporabnikov
Tagi