Zapora ceste Študa – Dragomelj

Iz oddelka za komunalne zadeve Občine Domžale so sporočili, da je bilo investitorju JKP Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale izdano dovoljenje za poseg in spremembo prometnega režima popolne zapore občinske javne cestoe LC 071021 Študa – Dragomelj, v križišču z JP 5710222 – Dragomelj in JP 5710221 – Dragomelj od dne 7. junija 2021 do 9. junija 2021, zaradi investicijsko vzdrževalnih del na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju.

Investitor oziroma izvajalec sta dolžna vse prekope dnevno zasuti in utrditi do nivoja terena, tako, da se omogoči nujen dostop stanovalcev in v primeru intervencije. V primeru slabega vremena je potrebno paziti, da ne pride do posedkov. Za vzdrževanje gradbišča sta pristojna izvajalec in investitor.

Karin Božič Zupančič

 

Komentarji uporabnikov
Tagi