V Dragomlju se bodo pričela investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in kanalizaciji

Javno komunalno podjetje Prodnik obvešča, da bodo v sredo, 21. aprila 2021, pričeli z investicijsko vzdrževalnimi deli na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih v Dragomlju. V sklopu del bo obnovljenih 147 m vodovoda in 11 hišnih priključkov ter točkovno sanirana kanalizacija. Dela bodo predvidoma zaključena do 21. junija 2021.

Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo popolna zapora, dostopi do objektov bodo možni skladno z navodili izvajalca del in elaboratom zapore ter odločbo Občine Domžale.

Redno in investicijsko vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja je ključnega pomena za varno oskrbo s pitno vodo in ustrezno urejeno odvajanje komunalne odpadne vode. V Javnem komunalnem podjetju Prodnik uporabnike prosijo za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času izvajanja del.

Karin Božič Zupančič; Foto: Arhiv domžalca, Občina Domžale (grafika)

Tagi