Pričetek investicijsko vzdrževalnih del na Rožičevi ulici v Srednjih Jaršah

Za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo in ustreznega odvajanja komunalne odpadne vode, JKP Prodnik d.o.o., sistematično izvaja investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju.

V torek, 4. aprila 2023, se pričnejo investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih po Rožičevi ulici v Srednjih Jaršah v občini Domžale.

V Javnem komunalnem podjetju Prodnik d.o.o. so nam povedali, da bo v okviru del obnovljenih 196 metrov vodovoda, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo vzpostavljena cestna zapora, dostopi do objektov bodo možni skladno s prometno signalizacijo, navodili izvajalca in odločbo Občine Domžale. Dela bodo predvidoma zaključena 25. 8. 2023.

Miha Ulčar; Foto: Prodnik d.o.o.

 

Tagi