Pregled ukrepov in aktivnosti v občini Domžale v zvezi z novim koronavirusom

Ob razglasitvi epidemije je bila za območje občine Domžale ustanovljena koordinacijska skupina Občinskega štaba CZ Občine Domžale, ki organizirala vse aktivnosti in delovanje sistema ZiR Občine Domžale ob epidemiji. Koordinacijska skupina svojem delovanju, aktivnostih in ukrepih ves čas obvešča javnost, kar redno objavljamo tudi na našem portalu.

V nadaljevanju si lahko preberete celovit pregled dosedanjih ukrepov in aktivnosti koordinacijske skupine Občinskega štaba CZ Občine Domžale v zvezi z novim koronavirusom na območju občine Domžale. Podžupanja mag. in članica Občinskega štaba CZ Občine Domžale mag. Renata Kosec nam je v zvezi z ukrepi in aktivnosti koordinacijske skupine povedala, da naprošajo občanke in občane, da upoštevajo navodila in ukrepe in da naj zaupajo koordinacijski skupini, saj vse svoje aktivnosti izvajajo v skladu z ukrepi in navodili ministrstev in drugih pristojnih organov ter v skladu z operativnimi dokumenti občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Prav tako so vsi, ki so vključeni v sistem zaščite in reševanja Občine Domžale za krizne situacije strokovno usposobljeni.

Zagotovljeno je neprekinjeno izvajanje obvezne javne zdravstvene službe, javne gasilske službe ter druge javne storitve iz občinske pristojnosti kot so preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti, ipd. Civilna zaščita občine Domžale ima v skladu z načrtom pripravljenih še več ukrepov, ki jih bo uvajala postopoma glede na potrebe in navodila pristojnih, s čimer so pripravljeni na dolgotrajnejše delovanje reševalnih ekip in služb.

Na Upravo RS za zaščito in reševanje so posredovali zahtevo za zagotovitev zadostnega števila zaščitne opreme za enote in službe sistema zaščite in reševanja, ter javne zavode, javna podjetja, druge organizacije in sestave v občini, ki so vključeni v boj proti širjenju virusa.

Štab Civilne zaščite Občine Domžale je izmenjal informacije in sprejete ukrepe glede COVID-19 s kolegi iz Štaba Civilne zaščite Občine Tolmin ter si obljubili medsebojno pomoč, v kolikor jo bo kdo od njih potreboval. Prav tako so v stalnem stiku s Policijsko postajo Domžale, ki ne beleži posebnosti.

Občina Domžale je v sredo, 18. marca 2020, vsem gospodinjstvom po pošti posredovala informacijsko brošuro glede epidemije COVID-19, v kateri so zajete vse potrebne informacije, nasveti, navodila ter pomembne telefonske številke. Brošura je dostopna tudi na spletnem naslovu Občine Domžale – Informativna brošura. V večstanovanjskih blokih bodo namestili še plakate s pomembnimi telefonskimi številkami.

Do 18. marca 2020 (do 10. ure) je bilo med prebivalci občine Domžale odkritih in potrjenih sedem primerov okužb z novim koronavirusom.

Spremenjen način dela v Zdravstvenem domu Domžale

V Zdravstvenem domu Domžale je organiziran poseben režim vhoda za vse paciente. Vsak pacient bo triažiran po protokolu vključno z merjenjem telesne temperature in usmerjen v ustrezno ambulanto. Vsi pacienti z okužbo dihal bodo obravnavani v ločeni ambulanti, tako za otroke kot za odrasle. Vse zunanje enote ZD Domžale (Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče) so od ponedeljka 16. marca 2020 zaprte in premeščene v ZD Domžale. Začasno so ukinili izvajanje preventivnih pregledov.

Če bo ZD Domžale na terenu potreboval dodatno pomoč, jo bo na podlagi zaprosila ponudila oz. organizirala CZ Občine Domžale. V tem primeru bodo zaščitno-reševalne enote, na podlagi ustreznih navodil zdravstvene službe, sodelovale pri prevozu in negi obolelih ter pri oskrbi ogroženih.  Z ekipami prve pomoči so že izvedli posvet in informiranje glede njihovih nalog pri prevozu, negi obolelih ter pri oskrbi ogroženih.

Zdravstveni dom Domžale postal vstopna ambulanta za obravnavo pacientov s sumom na okužbo s koronavirusom

Od 18. marca 2020, dalje je Zdravstveni dom Domžale postal ena izmed vstopnih ambulant za obravnavo pacientov s sumom na okužbo s koronavirusom. Ambulanta je namenjena pregledu pacientov, ki imajo simptome in znake možne okužbe z virusom SARS COV-2. Ni namenjena obravnavi pacientov brez simptomov in ne jemanju brisov pri ljudeh, ki nimajo nobenih zdravstvenih težav, sumljivih za okužbo. Pri delovanju vstopne triaže sodelujejo tudi pripadniki enot prve pomoči občinskih enot ZiR.

V Zdravstvenem domu Domžale so aktivirali telefonsko številko za nudenje psihosocialne podpore ljudem v stisku in sicer – 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure.

Vrata zaprle šole, vrtci in javne ustanove, zaprta vsa javna otroška in športna igrišča, odpovedani vsi dogodki

Zaradi preventivnih ukrepov in določil, ki so jih prejeli s strani ministrstva ob pojavu koronavirusa so zaprte vse šole in vrtci, na Občini Domžale pa so do preklica odpovedali vse dogodke v mesecu marcu in aprilu 2020. Prav tako so vse dogodke odpovedali tudi vsi javni zavodi in društva. Od ponedeljka, 16. marca 2020, je zaprta Tržnica v Domžalah, otroška igrišča, ki jih je mogoče fizično zapreti in javne sanitarije. Svoja vrata je zaprla tudi Knjižnica Domžale z vsemi svojimi enotami. V tem obdobju Knjižnica Domžale omogoča tudi druge možnosti branja. Vsi, ki ste člani knjižnice, si lahko na spletnem portalu Biblos izposodite elektronske knjige.

Župan Toni Dragar je sprejel Odredbo o začasnem zaprtju in prepovedi uporabe vseh javnih otroških in športnih igrišč na območju občine Domžale. S tem navodilom so na Občini Domžale, ki je lastnik objektov, z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno zaprli vsa javna otroška ter druga športna igrišča na območju občine Domžale in prepovedali njihovo uporabo in zadrževanje na le-teh.

Javno komunalno podjetje Prodnik je odpovedalo spomladansko akcijo odvoza kosovnih odpadkov v občinah Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, ki je bila predvidena v drugi polovici marca in začetku aprila. Prav tako je v celoti odpovedana spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov, ki je bila predvidena med 16. in 26. marcem 2020. Do preklica je za uporabnike komunalnih storitev zaprt Center za ravnanje z odpadki Dob.

Center za socialno delo je obiskovalce zaprosil, da do nadaljnjega za zaščito vseh uporabnikov v prostore vstopajo samo v nujnem primeru. S strokovnimi delavkami in delavci so občankam in občanom na voljo preko telefona in preko e-pošte. Za zagotovitev varnosti zaposlenih pred okužbo z virusom COVID-19 so na Policijski postaji Domžale vse občane zaprosili, da prijave ne podajajo osebno na policijsko postajo, če to res ni nujno, ter za podajo prijave raje uporabijo telefon ali elektronsko pošto

Velja tudi prepoved neposredne prodaje blaga in storitev. Ta prepoved med drugim velja za nastanitvene, gostinske, wellnes, športno-rekreacijske, kulturne, frizerske in kozmetične storitve, medtem ko odprte ostajajo prodajalne z živili, lekarne, bencinski servisi, banke, pošte in trafike. Ustavil se je ves javni potniški promet, prepoved ne velja za intervencijske službe in druge nujne službe javnega sektorja.

Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake bolezni koronavirusa COVIC-19 se lahko odvrže izključno v posodo za mešane komunalne odpadke

Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.

Vzpostavljena telefonska številka za pomoč starejšim občanom

Štab Civilne zaščite Občine Domžale je v torek, 17. marca 2020, preko Območne enote Rdečega križa Domžale vzpostavil telefonsko številko za starejše občane, ki živijo sami in potrebujejo dostavo nujnih življenjskih potrebščin. Na telefonsko številko – 031/699-224 – lahko pokličete od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.

Območna enota Rdečega križa Domžale bo koordinirala vse dejavnosti glede tovrstne pomoči, pri preskrbi jim bodo pomagali skavti in taborniki, ki so se v aktivnosti vključili kot prostovoljci. V koordinacijski skupini so s prostovoljci opravili usposabljanja, pri svojem delu bodo primerno zaščiteni, na terenu se bodo izkazovali s posebnimi izkaznicami Civilne zaščite Občine Domžale.  Zagotovili so dodatne standardizirane prehranske pakete, ki jih bodo delili po potrebi najbolj ogroženim občanom.

V zadnjih dneh Občinski štab CZ Občine Domžale s strani občank in občanov prejema ponudbe, da bi se jim pridružili kot prostovoljci, za kar so jim neizmerno hvaležni. V tem trenutku večjega števila prostovoljcev še ne potrebujejo, si pa zabeležijo, zbirajo podatke in pripravljajo bazo prostovoljcev, v kolikor jih bodo potrebovali pri pomoči zaradi širjenja okužb.

Občane in občanke v koordinacijski skupini Občinskega štaba CZ Občine Domžale še naprej naprošajo, da dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa. Prav tako jih naprošajo, da ne prihajajo v Zdravstveni dom, če res ni nujno.

  • OO Rdeči križ Domžale – 031/699-224 od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
  • ZD Domžale– 041/410-238, vsak dan od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure in od 18. do 19. ure, nudenje psihosocialne pomoči

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občinski štab CZ Občine Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi