Popolna zapora Ljubljanske ceste v Domžalah (od križišča s Slamnikarsko ulico in Ulico Nikola Tesla do mostička nad Mlinščico)

V sredo, 2. junija 2021, bo potekala popolna zapora Ljubljanske ceste od križišča s Slamnikarsko ulico in Ulico Nikola Tesla do mostička čez Mlinščico. Obvozi bodo ustrezno označeni, voznike pa prosimo za dosledno upoštevanje prometne signalizacije v času del.

Zapora ceste bo vzpostavljena zaradi asfaltiranja po izvedbi investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Slamnikarski in Ljubljanski cesti v Domžalah. V okviru del je bilo obnovljenih 434 m vodovoda in 16 hišnih priključkov, hkrati je potekala tudi točkovna sanacija kanalizacije, 46 m kanalizacije pa je bilo v celoti obnovljenih.

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja so nujne za zagotavljanje varne in zanesljive vodooskrbe ter nemotenega odvajanja komunalne odpadne vode, zato se voznikom in okoliškim prebivalcem zahvaljujemo za strpnost, razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije v času del.

 

 

 

Tagi