Obvestilo za občanke in občane občin, ki jih pokriva Center za socialno delo OSV Enota Domžale

CSD Osrednja Slovenija – vzhod obvešča uporabnike naj pravočasno oddajo vloge za podaljšanje t.i. mesečnih pravic. Z iztekom epidemije je prenehalo mesečno avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev.

Za mesečne pravice (pravica do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ali subvencije najemnine), ki se iztečejo v mesecu juniju 2021, morajo upravičenci do 30. 6. 2021 vložiti vlogo za podaljšanje pravice, da ne bo prišlo do prekinitve upravičenosti.

Za letne pravice (npr. otroški dodatek, vrtec, štipendija) pa centri za socialno delo odločajo o podaljšanju pravic po uradni dolžnosti (v obliki informativnega izračuna ali odločbe).

CSD OSV Enota Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi