Obvestilo o začetku del na Rudniški ulici v Jaršah

V ponedeljek, 7. junija 2021, se pričnejo investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu, kanalizaciji in vodovodnih hišnih priključkih na Rudniški ulici v Jaršah.

Po zaključenih delih na Rudniški ulici se bodo dela nadaljevala na Kokaljevi ulici, nato pa še na Gasilski poti. Popolna zapora se bo postavljala glede na napredovanje del, dostop do objektov bo omogočen v skladu z navodili izvajalca del. Dela bodo predvidoma zaključena do 9. avgusta 2021.

V okviru del bo obnovljenih 482 m vodovoda in 40 hišnih priključkov, hkrati pa bo točkovno sanirana kanalizacija. Na območju investicijsko vzdrževalnih del bo potekala popolna zapora ceste, ki bo ustrezno označena v skladu z odločbo Občine Domžale.

Obnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja so nujne za zagotavljanje varne in zanesljive vodooskrbe ter nemotenega odvajanja komunalne odpadne vode, zato se zahvaljujemo za strpnost, razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije v času del.

 

 

Komentarji uporabnikov
Tagi