Napoved plačljivega parkiranja v Domžalah in objava vloge za letne dovolilnice

Na podlagi odloka, ki so ga sprejeli domžalski svetnice in svetniki junija letos, in na podlagi sklepa županje bo Občina Domžale do konca oktobra letos uvedla plačljivo parkiranje zgolj na posameznih ulicah in parkiriščih v središču Domžal, kot je pojasnjeno v nadaljevanju. Nov prometni režim na Kolodvorski cesti, Masljevi ulici, Ljubljanski cesti, na Ulici Matije Tomca ter na Mestnem trgu na južni strani zdravstvenega doma bo označen z ustrezno prometno signalizacijo, kjer bo v skladu z veljavno zakonodajo pojasnjen tudi režim parkiranja.

Kolodvorska cesta, Masljeva ulica, Ljubljanska cesta in Ulica Matije Tomca ter makadamsko parkirišče ob Zdravstvenem domu Domžale – Mestni trg

Na parkirnih mestih na teh ulicah, kjer je parkiranje trenutno še brezplačno, a časovno omejeno do ene ure, in na manjšem makadamskem parkirišču južno ob zdravstvenem domu bo po uvedbi plačljivega parkiranja potrebno plačati parkirnino vsak delavnik med 7. in 17. uro. Cena parkiranja bo 0,60 EUR za vsako začeto uro, parkirnino pa bo možno poravnati na uličnih parkomatih ter preko mobilne aplikacije EasyPark.

Na teh ulicah in parkirišču bodo imetniki letnih dovolilnic lahko parkirali brez dodatnega plačila vse dni v tednu in ob vseh urah.

Makadamsko parkirišče Tržni prostor – TUŠ supermarket

Uvoz na parkirišče pri tržnem prostoru in izvoz s parkirišča bosta zgolj s Karantanske ceste, pri avtomatskih zapornicah. Uvoz in izvoz bosta opremljena z video nadzorom, preko katerega se bo vršil obračun časa parkiranja. Čas vstopa na parkirišče bo zabeležen prek video nadzora in voznik ob vstopu ne bo prejel parkirnega listka. Na tem parkirišču bo potrebno plačati parkirnino vsak dan med 7. in 17. uro, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Prva ura bo brezplačna, cena vsake nadaljnje začete ure pa bo 0,50 EUR na uro. Parkirnina se bo obračunala ob izstopu pri zapornici in jo bo voznik lahko poravnal kar iz vozila. Plačilo bo možno z gotovino ali bančnimi karticami.

Za imetnike letnih dovolilnic brezplačno parkiranje na tem parkirišču med 7. in 17. uro ne bo možno.

Po 17. uri in do 7. ure zjutraj bo parkiranje na tem parkirišču vse dni brezplačno, kljub temu pa se bo z zapornicami in video nadzorom vršila kontrola vstopa in izstopa s parkirišča.

Pridobitev letnih dovolilnic za parkiranje

Postopek, vsebina vloge in podrobnejša pojasnila v zvezi s pridobitvijo letne dovolilnice za parkiranje na območju Kolodvorske ceste, Masljeve ulice, Ljubljanske ceste in Ulice Matije Tomca ter na makadamskem parkirišču južno ob zdravstvenem domu so objavljeni na spletni strani Občine Domžale. Vlagatelji bodo vloge za dovolilnice lahko vlagali do 15. oktobra 2023. Upravičenci bodo letne dovolilnice dobili po pošti po plačilu upravne takse in takse za parkiranje.

Odlok, ki ga je občinski svet Občine Domžale sprejel junija 2023, določa, da lahko za letno dovolilnico zaprosijo le osebe s stalnim prebivališčem znotraj območja med Kolodvorsko cesto, Ljubljansko cesto, Masljevo ulico in Ulico Matije Tomca (t.i. cona 1) in ki imajo vozilo. Oseba lahko zaprosi za največ eno dovolilnico na stanovanje. Izdaja letnih dovolilnic ni predvidena za pravne subjekte, ki imajo svoje poslovalnice znotraj tega območja, niti ne za zaposlene v storitvenih dejavnostih in javni upravi.

Letna dovolilnica ne bo pomenila rezervacije parkirnega mesta, temveč zgolj možnost parkiranja na plačljivih površinah proti plačilu letne takse za dovolilnico, ki znaša 50,00 EUR. Poleg tega bo moral vlagatelj pri vložitvi vloge poravnati tudi znesek upravne takse.

Občina Domžale

 

Tagi