Koronavirus: Pregled aktivnosti Štaba Civilne zaščite Občine Domžale (20. 11. 2020)

Štab Civilne zaščite Občine Domžale nadaljuje z dnevnim spremljanjem številčnega stanja okuženih v občini Domžale. Vse aktivnosti potekajo nemoteno, vzpostavljena je redna komunikacija med javnimi zavodi in organizacijami (ZD Domžale, CZR, Območnim združenjem Rdečega križa Domžale, Domom upokojencev Domžale, Policijsko postajo Domžale) ter drugimi službami, ekipami ter Regijskim štabom Civilne zaščite.

Redno se izvajajo tudi biološke dekontaminacije opreme, osebja, vozil in javnih prostorov (CZR) ter obveščanje javnosti o aktivnostih in ukrepih.

Vzpostavljen je sistem pomoči za občane:

  • Območno združenje Rdečega križa Domžale zagotavlja prehranske pakete za ogrožene občane;
  • OŠ Venclja Perka zagotavlja brezplačne tople obroke za tiste učence in dijake, ki so upravičeni do subvencionirane šolske prehrane;
  • V vrtcih je zagotovljeno nujno varstvo za predšolske otroke;
  • Vzpostavljena je psihosocialna pomoč preko Zdravstvenega doma Domžale (od ponedeljka do petka med 13. in 14. uro na telefonsko številko – 051/246-195) in Centra za socialno delo Domžale (v poslovnem času v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 13. ure, in sicer na telefonsko številko 01/724-63-70 ali pišejo na elektronski naslov: domza@gov.si).

V občini Domžale se še naprej zagotavlja neprekinjeno izvajanje obvezne javne zdravstvene službe, javne gasilske službe ter druge javne storitve iz občinske pristojnosti.

V občini Domžale se še naprej zagotavlja neprekinjeno izvajanje obvezne javne zdravstvene službe, javne gasilske službe ter druge javne storitve iz občinske pristojnosti.

Občane in občanke naprošamo za dosledno upoštevanje in izvajanje veljavnih ukrepov.

Občinski Štab Civilne zaščite Občine Domžale

Aktualno stanje COVID-19 v Sloveniji (na državni ravni in po občinah) lahko spremljate v našem podzavihku koronavirus.

O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo na našem portalu redno obveščali!

Miha Ulčar; Foto: Občinski Štab CZ Občine Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi