Koronavirus: aktivnosti v občini Domžale (27. 10. 2020)

Občina Domžale deluje ob razglasitvi epidemije v skladu z operativnimi dokumenti občinskega delnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

V občini Domžale se po razglasitvi epidemije izvajajo naslednje aktivnosti:

  • redno obveščanje javnosti o aktivnostih in ukrepih;
  • izvajanje biološke dekontaminacije opreme, osebja in vozil Zdravstvenega doma Domžale (ZD Domžale) v Centru za zaščito in reševanje Domžale (CZR) ter postavitev večjega šotora za nadaljnje izvajanje biološke dekontaminacije;
  • postavitev logističnega šotora ob Domu upokojencev Domžale;
  • vzpostavitev logistične podpore za delovanje vstopne ambulante pri ZD Domžale;
  • vzpostavitev pomoči ranljivim skupinam v sodelovanju z Območnim združenjem Rdečega križa Domžale;
  • vzpostavitev telefonskih številk za psihosocialno pomoč v sodelovanju z ZD Domžale in CSD Domžale;
  • priprava enot prve pomoči za pomoč ZD Domžale ter zagotavljanje njihove dodatne zaščitne opreme;
  • zagotovljeno nujno varstvo za predšolske otroke v Vrtcu Urša in Vrtcu Domžale;

Štab Civilne zaščite Občine Domžale koordinira in nadzira celotno delovanje. Štab je v stalnem stiku z ZD Domžale, Domom upokojencev Domžale, CZR, Policijsko postajo Domžale, Območnim združenjem Rdečega križa Domžale, Centrom za socialno delo Domžale.

Poleg tega je vzpostavljena redna dnevna komunikacija z Regijskim štabom Civilne zaščite.

Z Občine Domžale so sporočili, da še naprej zagotavljajo neprekinjeno izvajanje obvezne javne zdravstvene službe, javne gasilske službe ter druge javne storitve iz občinske pristojnosti.

Občane in občanke naprošajo za dosledno upoštevanje in izvajanje veljavnih ukrepov.

Aktualno stanje COVID-19 v Sloveniji (na državni ravni in po občinah) lahko spremljate v našem podzavihku koronavirus.

O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo na našem portalu redno obveščali!

Miha Ulčar; Foto: Štab CZ Občine Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi