Aktualne cestne zapore v občini Domžale

Z Občine Domžale so nam sporočili na katerih cestah v občini potekajo dela. Med njimi dela potekajo na cesti Preserje – Radomlje, Radomlje – Rova, AS Domžale – Križišče rondo, na Količevem, v Dobu ter Viru. Več o cestnih zaporah si preberite v nadaljevanju. 

Cesta Preserje – Radomlje in Radomlje – Rova

Sprememba prometnega režima delne zapore bo potekala na občinski javni cesti Preserje – Radomlje (Pelechova cesta 9) in bo trajala v času od 23. novembra 2023 do 15. decembra 2023, od 8. do 16. ure, zaradi zamenjave posedenega Telekomovega jaška.

Prav tako bo na občinski javni cesti Radomlje – Rova (Cesta Radomeljske čete 51) vzpostavljena delna zapora ceste, v trajanju od 23. novembra 2023 do 15. decembra 2023, od 8. do 16. ure, prav tako zaradi zamenjave posedenega Telekomovega jaška.

Investitor: GVO d.o.o.

Cesta AS Domžale – Križišče rondo

Zaradi rekonstrukcije posedenega vozišča in zamenjave poškodovanih elektro pokrovov bo na občinski javni cesti AS Domžale – Križišče rondo v času od 27. novembra 2023 do 22. decembra 2023, od 7. do 19. ure, veljala sprememba prometnega režima popolne zapore ceste.

Investitor:  Elektro Ljubljana d.d.

Cesta na Količevem

Na občinski javni cesti na Količevem bo zaradi priklopa objekta na komunalno infrastrukturo, veljala sprememba prometnega režima delne in občasne popolne zapore v času od 30. novembra 2023 do 15. decembra 2023, od 8. do 17. ure.

Cesta Dob – Zbirna cesta

Zaradi priklopa objekta na komunalno omrežje bo na javni občinski cesti Dob – Zbirna cesta (Ulica 7. avgusta) veljala sprememba prometnega režima delne in občasne popolne zapore v času od 20. novembra 2023 do 15. decembra 2023, od 8. do 17. ure.

Cesta na Viru

Zaradi večjega obsega del se podaljšujejo dela pri obnovi Virske ceste, na relaciji od križišča z lokalno cesto Podrečje – Dob, do regionalne ceste R2 Želodnik – Domžale. Popolna zapora ceste bo vzpostavljena do 31. decembra 2023, od 7. do 17. ure.

Karin Božič Zupančič; Foto: Jure Gubanc, Občina Domžale

 

Tagi