Položili temeljni kamen za izgradnjo Športne dvorane Mengeš

Temeljni kamen je postavljen. To pa pomeni, da se bo v Mengšu po letih prizadevanj pričela izgradnja prepotrebne Športne dvorane Mengeš, ki bo osnovnošolcem, občankam in občanom ter društvom zagotovila in omogočila ustrezno športno vadbo. Dela se bodo pričela takoj po zaključku letošnjega šolskega leta, zaključek del pa je predviden v jeseni 2020, ko naj bi v začetku novega šolskega leta 2020/21 novo športno dvorano tudi predali svojemu namenu.

V sredo, 19. junija 2019, je na prostoru, kjer bo stala Športna dvorana Mengeš, potekala slavnostna prireditev, na kateri so župan Občine Mengeš Franc Jerič, direktor SGP Graditelj d.d. Kamnik Janez Zorman ter prvi mengeški župan Janez Per položili temeljni kamen in s tem tudi uradno odprli gradnjo nove športne dvorane. Prireditev, ki jo je povezoval Anže Bašelj, so s kulturnim programom popestrili učenci OŠ Mengeš in Mengeška Godba.

»Danes lahko rečem, da je vesel dan, saj bomo postavili temelj za novo športno dvorano,« je v uvodu svojega slavnostnega govora dejal župan Franc Jerič, ki je v nadaljevanju povedal, da je šport z rekreativnega in tekmovalnega vidika ter tudi zaradi krepitvijo zdravja za ljudi izrednega pomena. Za športno udejstvovanje pa je potrebna ustrezna športna infrastruktura na prostem ali pa v zaprtih prostorih, kot so telovadnice in športne dvorane. Šport je po njegovih besedah izrednega pomena tudi za razvoj mladih, predvsem v obdobju odraščanja. »Prav zaradi tega lahko danes po mnogih letih z veseljem in ponosom z vami obeležujem ta dan, ko bomo postavili temeljni kamen za prepotreben objekt, ki bo zagotovil, ki bo zagotovil in omogočil ustrezno športno vadbo OŠ Mengeš, uresničil želje občank in občanov po rekreativni vadbi, pa seveda izpolnil tudi pogoje društvom za športno vadbo.«

Župan Franc Jerič ni skrival zadovoljstva ob položitvi temeljnega kamna za gradnjo Športne dvorane Mengeš.

Župan se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da bo projekt nove Športne dvorane Mengeš ugledal luč sveta. Obenem pa si želi, da izvajalec in vsi, ki so povezani z gradnjo, dobro in kvalitetno opravijo svoje delo in da bo delo potekalo po terminskem planu, da bodo v začetku šolskega leta 2020/21 skupaj z zadovoljstvom prerezali trak ter se veselili tega novega prepotrebnega projekta.

Zadovoljstva ob postavitvi temeljnega kamna in skorajšnji gradnji športne dvorane, ni skrival ravnatelj OŠ Mengeš Milan Burkeljca, ki je dejal, da bodo z novo športno dvorano njihovi učenci dobili ustrezne pogoje za izvajanje športa. Obstoječa telovadnica je namreč glede na število učencev premajhna. Z novo športno dvorano pa bodo lahko izvajali tudi nove športne programe, ki jih v dosedanjih pogojih niso mogli. »Upam, da bo z gradnjo športne dvorane to tudi korak k razbremenitvi šole in da se na območju dosedanje telovadnice pridobijo prepotrebni novi šolski prostori, kot je večja jedilnica, kuhinja ter še nekaj učilnic. Tudi zaradi tega, ker se število otrok povečuje. Trenutno smo pri številki 850, v naslednjih letih pa bo število preseglo 900 oziroma se približalo številki 1000 učencev,« je pojasnil ravnatelj, ki je dodal, da gradnja športne dvorane ne bo motila pouka in da bo učni proces potekal nemoteno.

Temeljni kamen so položili župan Franc Jerič, direktor SGP Graditelj d.d. Janez Zorman in prvi mengeški župan Janez Per.

Nizkoenergijska večnamenska Športna dvorana Mengeš

Projekt gradnje nizkoenergijske večnamenske športne dvorane Mengeš se je pričel že leta 2009, ko sta Občina Mengeš in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije izvedli javni natečaj za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo objekta nizko energijske večnamenske športne dvorane Mengeš. Izbrana je bila rešitev podjetja Studio Kragelj arhitekti d.o.o., ki predvideva gradnjo dvorane neposredno ob Osnovni šoli Mengeš, na mestu obstoječih zunanjih igrišč. S tem se bodo ohranile zelene parkovne in rekreacijske površine, zunanja igrišča in tekaška steza so prestavljeni na južno stran objekta. Glavni vhod v dvorano bo s severne strani in omogoča neposreden dostop do fiksnih tribun, z Osnovno šolo Mengeš bo povezana s podzemnim povezovalnim traktom. Dvorana bo na kletnem nivoju, v velikosti treh vadbenih površin.

Uporabljeni materiali in zunanji izgled objekta bodo prilagojeni prostoru, zelenim parkovnim in rekreacijskim površinam. Osnovni gradbeni material bo les, tako primarnih konstrukcijskih elementov, sten in strehe. Vkopani elementi objekta bodo zaradi narave gradnje (vlage) iz armiranega betona, ki bo, tudi zaradi požarne varnosti, material za gradnjo fiksnega dela tribun. Zunanji izgled objekta bo zaznamovala zastekljena južna stran ter obširne steklene površine na vzhodnem in zahodnem delu objekta. S steklenimi stenami objekt komunicira z zunanjim, zelenimi površinami in bo tako postal njihov sestavni del. Prehodnost in odprtost prostora se bo ohranila tudi s podzemnim povezovalnim traktom med šolo in nizkoenergijsko večnamensko Športno dvorano Mengeš.

Nepovratna sredstva za izgradnjo Športne dvorane Mengeš

Vrednost del je 4.556.937,42 EUR z DDV. Za izgradnjo Športne dvorane Mengeš so bila na razpisu Eko sklada pridobljena nepovratna sredstva v višini 844.641,50 EUR, pogodba zanje je bila podpisana 20. 12. 2018. V letu 2019 je bila Občina Mengeš uspešna tudi na razpisu Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, kjer je  pridobila še dodatnih 488.750,00 EUR nepovratnih sredstev. Odločbo o dodelitvi sredstev je Občina Mengeš že prejela. V proračunu Občine Mengeš za leto 2019 je za gradnjo športne dvorane namenjenih 1.500.000,00 EUR, ostala potrebna sredstva pa bo občina umestila v proračunu za leto 2020.

Predvidena dinamika gradnje

Po zaključku šolskega leta 2018/2019 se bo začelo z zemeljskimi deli, ki bodo predvidoma zaključena do septembra. Nato se bo začelo z gradnjo objekta ter z dobavo in vgradnjo opreme. Dela bodo predvidoma zaključena do jeseni 2020.

Zaključek preureditve Osnovne šole Mengeš

Občina Mengeš je že pristopila k III. fazi preureditve Osnovne šole Mengeš, s katero želi zagotoviti prostorske kapacitete za potrebe osnovne šole. Tako so že začeli s pripravami idejnih zasnov za preureditev obstoječe telovadnice v jedilnico in druge prostore.

Avtor: Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar; Foto projekta športne dvorane: Občina Mengeš

Tagi