Podjetnik Haris Begić prevzel vodenje domžalske ekipe Gibanja Svoboda

V Domžalah je minule dni potekala ustanovna seja lokalnega odbora Gibanja Svoboda Domžale. Novoizvoljeni predsednik lokalnega odbora je Haris Begić, sekretarka lokalnega odbora je postala Lena Jevnik, mesto podpredsednic sta zasedli Mateja Zupan Josipović in Mateja Aleksandra Kegel, voljena člana izvršnega odbora pa sta postala Gregor Horvatič in Tomaž Borštnar.

Uvodoma je prisotne na zboru pozdravila poslanka Državnega zbora Monika Pekošak, ki je poudarila, da z veseljem spremlja širjenje lokalne ekipe. »Gibanje Svoboda je mlada stranka in po desetih mesecih od državnozborskih volitev lahko potrdim, da se v Sloveniji že vidijo premiki na bolje. Želela bi, da se vse to odrazi tudi v lokalnem odboru, da se nam pridružijo ljudje z energijo in veseljem do dela in povezovanja. Do zdaj s terena, glede delovanja naših svetnikov in predstavnikov v svetih Krajevnih skupnosti in različnih odborih, slišim same pohvale. Poudariti moram, da delujemo skladno z načeli, ki jih ima Gibanje Svoboda, to so poštenje, transparentnost in povezovalnost,« je izpostavila poslanka Monika Pekošak. Spregovorila tudi o aktualnem stanju v državi, o izzivih, reformah, za katere napoveduje, da prinašajo pozitivne spremembe za širšo družbo.

Razkrila je tudi, kako je potekal izbor predsednika Harisa Begića, za katerega je meni, da gre za osebo z odličnimi referencami, brez vsakršne neprimerne preteklosti, kar je izredno pomembno, če želijo ohranjati svoje vrednote. Novega predsednika vidi kot osebo, ki bo lahko veliko pripomogel tudi k izboljševanju gospodarskega področja v naši občini. Sicer pa je predsednik lokalnega odbora GS Domžale Haris Begić po izobrazbi ekonomist, Executive MBA in prihaja iz gospodarstva. Kariero je gradil v različnih mednarodnih podjetjih in ima več kot 10 let izkušenj na vodilnih mestih, kjer je svoje delo vedno opravljal z veliko mero odgovornosti. Trenutno opravlja izvršilno funkcijo v mednarodnem podjetju, ki je prisotno v 20 državah. Haris Begić govori več kot 5 jezikov in je velik navdušenec za nogomet, znanja in izkušnje pa želi prenesti tudi na svojo hčerko.

Haris Begić, novoizvoljeni predsednik lokalnega odbora Gibanje Svoboda Domžale.

»V politiko sem je odločil vstopiti, ker si želim pozitivne spremembe na več področjih. Poseben poudarek dajem zdravstvu, športu, kulturi, skrbi za starejše ter infrastrukturnemu in podjetniškemu razvoju. Zavzemal se bom za bolj povezovalno in transparentno komuniciranja stranke z občani, predvsem pa si želim obojestranskega dialoga, želim prisluhniti članom in skupaj s celotno ekipo soustvarjati pomembne vsebine. Domžale vidim kot kraj izjemnih ljudi z velikim potencialom,« pravi novi predsednik.

Med projekti, ki jih napoveduje nov lokalni odbor so odprta vrata Gibanja Svoboda v Domžalah, kjer bo ekipa z občinskimi svetniki, predsednikom in člani krajevnih skupnosti ter poslanko Moniko Pekošak na voljo za predloge, posvete in druženja z občani. »Prisluhnili bomo pobudam, problematiki in skupaj s člani proaktivno pristopali k iskanju rešitev za boljšo kvaliteto življenja. Za vstop v Gibanje Svoboda sem se odločil prav zato, ker lahko skupaj udejanjamo vse, kar je potrebno v teh težkih časih. Prav vizija, vrednote in poslanstvo pa so tiste, ki jih je treba gojiti in z zdravo in pozitivno usmerjeno lokalno politiko bomo vsi skupaj prispevali k temu, da bodo tudi naši zanamci imeli možnost dostojnega življenja.«

Vodstvo lokalnega odbora Gibanje Svoboda Domžale s poslanko Državnega zbora Moniko Pekošak.

Eden od prvih pomembnih korakov lokalnega odbora je bila sklenitev koalicije z ekipo domžalske županje Renate Kosec. Svetniška skupina Gibanje Svoboda Domžale v sestavi mag. Bojan Arh, Mateja Aleksandra Kegel, Gregor Horvatič in dr. Brigita Skela Savič je namreč prišla do sklepa, da sta programa obeh strank izredno podobna in predvsem usmerjena v razvoj Domžal, ki bo ne samo obogatil naš kraj, ampak tudi dal možnost za dvig kakovosti bivanja vseh občanov in občank. »Vesela sem, da smo uspeli v občini Domžale z županjo podpisati koalicijo. Za to smo se odločili, ker nismo stranka, ki bi zavirala razvoj kraja. Delovali bomo s tistimi, ki so trenutno voljeni, da delajo spremembe in mi bomo pri teh spremembah sodelovali. Kot je zapisano v koalicijski pogodbi pa bomo podpirali samo projekte, s katerimi se kot Gibanje Svoboda strinjamo. To odločitev je podprla tudi ekipa s predsednikom Robertom Golobom na čelu,« poudarja poslanka Monika Pekošak.

Vodja svetniške skupine mag. Bojan Arh je povedal, bo njihova stranka uspešna, če bo aktivno sodelovala pri projektih, za katere so se zavzeli. Svetniki so ob tem povabili tako člane Gibanja Svoboda, kot tudi vse ostale občane in občanke, da komunicirajo z njimi, da jih opozarjajo na morebitne napake in potrebne izboljšave v občini. Te bodo posredovali naprej in stremeli k temu, da projekte, v katere verjamejo, tudi pripeljejo do cilja.

Miha Ulčar; Foto: Gibanje Svoboda Domžale

 

Tagi