Lokalne volitve 2022: Pričelo se je predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje med 15. in 17. novembrom 2022

V nedeljo, 20. novembra 2022, bodo v občinah širom Slovenije potekale volitve za župane, člane Občinskih svetov in člane svetov krajevnih skupnosti. Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, lahko svoj glas oddajo na predčasnem glasovanju.

OBČINA DOMŽALE
Predčasno glasovanje v Občini Domžale bo potekalo v torek, 15. novembra 2022, v sredo, 16. novembra 2022, in v četrtek, 17. novembra 2022, od 7. do 19. ure v Domžalskem domu (Prostori Društva lipa Domžale), Ljubljanska cesta 58, Domžale.

Glasovanje na domu
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Domžale najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do vključno 16. novembra 2022.

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji zaradi okužbe s SARS-CoV-2, pod pogojem, da o tem obvestijo Občinsko volilno komisijo Občine Domžale najpozneje (3) tri dni pred dnevom glasovanja oziroma najpozneje do 16. novembra 2022.

OBČINA MENGEŠ
Predčasno glasovanje v Občini Mengeš bo potekalo v torek, 15. novembra 2022, v sredo, 16. novembra 2022, in v četrtek, 17. novembra 2022, od 7. do 19. ure – na volišču za predčasno glasovanje – OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 20, 1234 Mengeš.

OBČINA LUKOVICA
Predčasno glasovanje za volitve župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti bo potekalo v sredo, 16.11.2022 in v četrtek, 17.11.2022, od 7.00 do 19.00 ure na volišču za predčasno glasovanje – KULTURNI DOM JANKA KERSNIKA, Stari trg 1, 1225 Lukovica – DRUŠTVENA SOBA OBČINE LUKOVICA.

OBČINA TRZIN
Predčasno glasovanje v Občini Trzin bo potekalo v torek, 15. novembra 2022, v sredo, 16. novembra 2022, in v četrtek, 17. novembra 2022, od 7. do 19. ure. Volišče za predčasno glasovanje bo v prostorih Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin (sejna soba v pritličju).

Glasovanje na domu
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, to je do 16. 11. 2022.

OBČINA MORAVČE
Predčasno glasovanje za vse volivce, ki bodo v nedeljo, 20. 11. 2022, odsotni iz kraja stalnega prebivališča (kjer so sicer vpisani v volilni imenik), bo potekalo v torek, 15. 11. 2022, v sredo, 16. 11. 2022, med 7.00 in 19.00 v avli Kulturnega doma Moravče, in sicer za območje celotne občine oziroma vseh krajevnih skupnosti.

Glasovanje na domu
Po določbi 81. člena Zakona o lokalnih volitvah volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja (najkasneje do 16. 11. 2022). Po sklepu Državne volilne komisije št. 041-5/2022-2 z dne 3. 2. 2022 je potrebno obvestilu priložiti ustrezno zdravniško potrdilo (vsaka pisna potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču).

Po navodilu Državne volilne komisije lahko na domu glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji, pod pogojem, da o tem obvestijo volilno komisijo najpozneje 16. 11. 2022 in da obvestilu priložijo ustrezno dokazilo (izvid ali SMS o pozitivnem testu). Volivec, ki uveljavlja pravico glasovanja na domu, mora najpozneje 3 (tri) dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 16. 11. 2022, poslati Občinski volilni komisiji Občine Moravče zahtevek za ta način glasovanja. V zahtevku navede svoje osebne podatke. Kolikor tega ne more storiti sam, lahko v njegovem imenu vloži zahtevek tudi družinski član, sosed ali druga oseba vredna zaupanja (navesti mora svoje osebne podatke in tudi identifikacijsko številko osebnega dokumenta).

Uroš Juračič; Foto: splet

 

Tagi