Izjava Zelenih Slovenije glede kompostarne Študa

Zeleni Slovenije se zavedamo pomena gospodarskega razvoja, a naj se ta razvija v skladu z okoljsko politiko in pa, kar je najpomembnejše, varovanjem zdravega življenjskega okolja. V kolikor bo opravljena presoja vplivov na okolje in bo ARSO dal zeleno luč ter se bo zgradil izvoz na avtocesto, smo Zeleni prepričani, da se bodo tudi krajani Štude, Male loke in Šentpavla strinjali s kompostarno v svojem kraju.

Dejstvo je, da je odpadno blato pereča tematika v Sloveniji, žal pa v preteklosti politika ni prav nič razmišljala, kaj bo, ko ga bo enkrat preveč in ne bodo vedeli, kam z njim. In na žalost so pri odpadkih spet na udaru krajani Štude, Male Loke in Šentpavla in Krajevne skupnosti KS Simona Jenka, ki so lahko, tako, kot krajani Zaboršta, nad Občino Domžale spet razočarani, saj spet ne upošteva njihove volje. Razumljivo, saj so jih z odpadki že enkrat želeli peljati »žejne čez vodo«. Takrat so bitko dobili, vojne pa še ne, saj so odpadki sedaj, resda v drugi občini, a na vodovarstvenem območju, torej tam, kjer ima prav občina Domžale in še nekaj drugih, črpališča za pitno vodo.

Seveda je pravilno, da se gospodarstvo razvija, še posebej, da se uporabi degradirana območja. Odkar je zgrajena avtocesta mimo Domžal, je bilo govora o drugem priključku na avtocesto v Študi. Do sedaj se ni zgodilo še nič. Na območju bivših farm Ihan se načrtuje narediti industrijsko poslovno cono. V primeru izvedbe, so največji problem dovozne ceste, oz. dovozna cesta z avtoceste. Vse okoliške ceste so preozke in že sedaj preobremenjene z lokalnim prometom.

Z izvedbo priključka Študa bi se potem lahko zgradilo južno obvoznico mimo Domžal in povezalo s Trzinsko hitro cesto do Ljubljane. Kdaj naj bi se zgradil avtocestni priključek Študa, je dobro vprašanje za Ministra za infrastrukturo, ki je sicer že nekaj let živi prav v Domžalah. Projekt rekonstrukcije avtoceste je v teku, torej naj država najprej, skupaj z investitorjem in projektantom poskrbi za izvoz na AC.

Zeleni Slovenije zaupamo tehnologiji predelave komunalnega blata (19 08 05), rešiti je torej potrebno problem prometa skozi naselja, kar predstavlja po mojem mnenju še največji problem. Nujen je torej neposreden izvoz na avtocesto. izdelana mora biti presoja vplivov na okolje, pridobljeno mora biti soglasje ARSO in šele nato lahko UE Domžale izda gradbeno dovoljenje in seveda strinjanje z vsem tem tamkajšnjih prebivalcev.

Naj ostane občina Domžale prostor zadovoljnih ljudi!

Gregor Horvatič, občinski svetnik – Zeleni Slovenije

Komentarji uporabnikov
Tagi