Demanti svetniške skupine SDS Občinskega sveta Občine Trzin v zvezi z objavami o prostorski problematiki Zdravstvenega doma Domžale

V zvezi z objavami na na našem spletnem portalu, ki se nanašajo na prostorsko problematiko Zdravstvenega doma Domžale, smo prejeli pismo občinskega svetnika in vodje svetniške skupine SDS v Občinskem svetu Občine Trzin Rada Gladka, v katerem demantira nekatere informacije, ki jih navajamo.

“Občinski svet Občine Trzin je na 5. redni seji dne, 14. junija. 2023 kot drugo točko obravnaval Predstavitev predloga nove rešitve prostorske problematike v Zdravstvenem domu Domžale.

V sklopu obravnave je predstavljen Dokument identifikacije investicijskega projekta. Dokument zajema tri možne rešitve in sicer:

  • Varianta 0 (brez investicije)- nadaljnji razvoj ZDD v obstoječih prostorih.
  • Varianta 1- gradnja prizidka obstoječemu objektu.
  • Varianta 2- gradnja novega objekta na novi lokaciji.

Tekom razprave je bilo izpostavljenih kar nekaj nejasnosti glede variante 1 in 2. Glede variante 2 je razprava tekla predvsem glede primernosti lokacije in pa transparentnosti nakupa zemljišča.

Po koncu razprave je bil soglasno sprejet sklep, da smo se SEZNANILI z možnimi rešitvami prostorske problematike Zdravstvenega doma Domžale.

Občinski svet Občine Trzin ni potrdil nobeno izmed predlaganih variant.

Županu Občine Trzin smo tudi priporočili naj posebno pozorno spremlja aktivnosti glede navedene problematike in ne podaja soglasij brez soglasja občinskega sveta.”

Rado Gladek, občinski svetnik in vodja svetniške skupine SDS

 

Tagi