Bogo Ropotar, kandidat za župana Občine Mengeš: V Mengšu je moje srce, zato želim ustvariti okolje za lepše in udobnejše življenje

Podžupan Občine Mengeš, Bogo Ropotar o občutkih po prvem krogu, nekaterih bolj perečih temah ter načrtih za prihodnost.

V prvem krogu je bil zmagovalec lokalnih volitev v občini Mengeš Bogo Ropotar in Lista povezovanja. Prejel je skoraj 45 % glasov, Lista pa je s sedmimi sedeži v občinskem svetu postala najmočnejša politična sila v občini. Pred nedeljskim drugim krogom volitev smo se z njim pogovarjali o njegovih občutkih po prvem krogu, nekaterih bolj perečih temah ter načrtih za prihodnost v primeru zmage v drugem krogu.

V prvem krogu ste prejeli skoraj 45 % glasov volivk in volivcev. Kakšni so vaši občutki po prespanih nočeh?

Moram reči, da zelo lepi, saj takšne podpore občank in občanov iskreno nisem pričakoval. Očitno so spoznali moj angažma pri delu podžupana ter moj dosedanji prispevek občini Mengeš. Hkrati pa verjamem, da je moj odnos do občank in občanov tudi nekaj prispeval k rezultatu. Vedno se rad pogovarjam z ljudmi, jim dajem pozornost ter sem spoštljiv do njih. Skratka, vesel sem tega rezultata v prvem krogu ter seveda tudi uspeha naše Liste povezovanja.

Kako ste zadovoljni s svojo dosedanjo kampanjo?

S kampanjo sem zadovoljen, saj menim, da nam je uspelo dovolj dobro predstaviti svoj program ter vse projekte, ki smo si jih zastavili. Hkrati pa sem ponosen nase ter tudi člane Liste povezovanja, da smo ohranili kulturen odnos in držo ter se nismo zapletali in spuščali v medsebojna obtoževanja, zavajanja in laži. Mislim, da je tega v Sloveniji dovolj, in če želimo to preseči, se moramo začeti med seboj povezovati ter sodelovati. Le na ta način bomo naredili nekaj dobrega za občanke in občane. Pomembna je vsebina in ne populistične floskule. Menim, da volivke in volivci to tudi vedno bolj cenijo.

Skozi celotno kampanjo poudarjate povezovanje. S kom ste v občinskem svetu, v primeru zmage, pripravljeni sodelovati?

Pripravljeni smo sodelovati z vsemi, ki želijo občini Mengeš dobro. Glede na predvolilne programe ostalih strank in list menim, da to ne bi smel biti problem. Seveda pa je vedno lažje sodelovati s tistimi, ki si sodelovanja tudi želijo. Brez želje po sodelovanju žal ne gre. Na načelni ravni imam v drugem krogu veliko podporo tudi nekaterih drugih list in strank v občinskem svetu, kar mi daje še dodatno vzpodbudo in navdih za nedeljske volitve. Javni podpori pa smo se odpovedali, saj smo Lista povezovanja, smo neodvisni in se ne želimo postavljati na eno ali drugo stran.

Kateri bodo vaši prvi koraki, ki si jih boste lotili v primeru zmage v drugem krogu?

Najprej se bomo z ekipo lotili izbire izvajalca za novo jedilnico, kuhinjo in knjižnico v OŠ Mengeš. Trenutno zadeva stoji, saj se čaka na izid volitev. Nato bomo začeli s pripravo novega Občinskega prostorskega načrta, ki je podlaga za izvedbo vseh projektov, ki so del našega programa. Nadaljeval bom z nadzorom prenove Slovenske ceste, ter pridobil strokovno mnenje statikov za prenovo Zajčeve vile, ki je eden izmed možnih prostorov za delovanje društev. Drugo leto nameravam začeti postopke položitve umetne trave na nogometnem igrišču pred OŠ Mengeš, pridobiti ponudbo za kolesarski poligon ter brezplačne prevoze starejših občanov. Prav tako pa že potekajo aktivnosti za začetek gradnje pešpoti Topole – Mengeš, do Šolske ulice, s čimer seveda želim nadaljevati. Poleg tega načrtujem vzpostavitev ekip za posamezna področja, ki jih bodo sestavljali občanke in občani, ki so strokovnjaki na svojih področjih. Po mojem mnenju je bilo to v preteklosti premalo izkoriščeno. Tukaj mislim na področja, kot so okoljska problematika, trajnostni razvoj, pridobivanje nepovratnih sredstev, strategija prometa itd. Začel oziroma nadaljeval pa bom tudi postopke za izgradnjo južne povezovalne ceste.

Južna povezovalna cesta očitno dviga nekaj več prahu. Nam lahko malo več poveste o tem?

Menim, da je izgradnja južne povezovalne ceste med rondojem pri Tušu in novimi naselji pri bajerju nujna. To smo poudarjali skozi celotno volilno kampanjo, saj je bilo na začetku kampanje veliko zavajanja, češ, da smo proti. To absolutno ne drži. Na predzadnji seji občinskega sveta smo predlagali, da se točka umakne iz dnevnega reda ter se preverijo vse obstoječe možnosti. Dejstvo je, da predlagana rešitev ni bila najboljša za vse občanke in občane, saj so se lastniki zemljišč na javni obravnavi pritožili nad predlagano rešitev aktualnega župana. Poleg tega pa nam je aktualen župan pred prvo obravnavo prikril pomemben podatek, in sicer da alternativna trasa ni bila nikoli vložena na Ministrstvo za okolje in prostor kot samostojen predlog, temveč je bil vložen predlog, v katerem sta bili hkrati vrisani dve trasi – tista, ki je vrisana v veljavnem občinskem prostorskem načrtu (OPN) in ta, za katero predlagamo, da se samostojno preveri. Zato je povsem logično, da Ministrstvo s takim predlogom ni moglo soglašati.

Več o obeh trasah si lahko bralci preberejo tudi na moji spletni strani bogoropotar.si

Se pravi to ne pomeni, da je Ministrstvo za okolje in prostor proti alternativni trasi južne povezovalne ceste?

Seveda ne, in to je tisto, kar želimo preveriti. Pri tem pa je zanimivo, da se je na javnem soočenju pred prvim krogom volitev s spremembo trase strinjal tudi moj zdajšnji protikandidat. Enako je navedel tudi v zadnjem intervjuju za vaš portal. Se pravi, sedaj sam zagovarja ravno to, kar nam vseskozi očita. Z drugimi besedami, zagovarja spremembo OPN, kar je bilo na prej omenjeni seji še popolnoma nesprejemljivo, in zaradi česar se je tudi odločil za kandidaturo.

Imam pa sam pomislek o večfazni gradnji, saj bi se z izgradnjo ceste med rondojem pri Tušu in Liparjevo cesto jutranji promet preusmeril skozi Loko pri Mengšu. Tamkajšnji stanovalci so izrazili enak pomislek in so absolutno proti temu. Na ta način bi se namreč prometna varnost v Loki pri Mengšu občutno poslabšala. To je jasno vsakomur, le aktualnemu županu ter protikandidatu ne. Umik točke z dnevnega reda je bil izglasovan z absolutno večino ter z le dvema glasovoma proti.

Torej so za umik točke z dnevnega reda soglašale tudi nekatere druge stranke Občinskem svetu?

Tudi, saj razumejo, da želimo s preverbo alternativne trase južne povezovalne ceste upoštevati vse občanke in občane, se pravi okoliške prebivalce, lastnike zemljišč ter tudi prebivalcev Loke pri Mengšu. Hkrati pa se želimo izogniti dolgotrajnim postopkom razlastitev lastnikov zemljišč, ki lahko trajajo tudi do deset let. Skratka, skrb je popolnoma odveč, južna povezovalna cesta bo zgrajena. V primeru zmage pa bom poskrbel, da se cesta čimprej in čim ceneje zgradi, ter da bodo z rešitvijo zadovoljni vsi. Osebno mislim, da se je tej problematiki posvečalo preveč pozornosti v volilni kampanji. Pa ne mislim, da to ni pomembno. Je pomembno, vendar so tukaj še druge težave občank in občanov, ki jih želimo urediti oz. rešiti.

Drži. Eden izmed problemov, ki tudi povzroča veliko slabe volje pri prebivalcih, je tudi parkiranje na Levčevi in Slamnikarski ulici. Kako se boste lotili težave?

Trenutno na vzhodnem delu zemljišča, na katerem je parkirišče, poteka tožba na sodišču med GP Kamnik in stanovalci. Dokler se ta tožba ne razreši, na tem delu gradnja ni možna. Je pa v tej tožbi tudi Občina Mengeš stranka v postopku, zato je nujno, da se iz postopka umakne. To pa lahko storimo s spremembo OPN. Namreč po trenutnem veljavnem načrtu je čez del zemljišča, kjer je parkirišče, vrisana povezovalna cesta do obvoznice. To cestno moramo z novim načrtom premakniti bolj vzhodno. Na ta način ne bomo več stranka v postopku, s čimer pričakujemo, da se bo postopek na sodišču hitreje končal, hkrati pa bomo omogočili, da bo po koncu postopka dejansko možna gradnja večnivojskega parkirišča.

Na splošno so vaš program volivke in volivci v prvem krogu lepo sprejeli, saj so vaši Listi povezovanja namenili kar sedem občinskih mest. Kaj je po vašem mnenju ključni del vašega programa?

Po mojem mnenju je ključno to, da smo upoštevali želje in potrebe občank in občanov. Sam kot podžupan sem se v zadnjih dvanajstih letih veliko pogovarjal z ljudmi, s člani društev in krajani, zato probleme in želje prebivalcev občine Mengeš dobro poznam. Vse te želje smo tudi vključili v svoj program ter ga v nekaterih konkretnih projektih, kot na primer Dom krajanov Dobeno, povsem uskladili z vaškim odborom. Program je zelo ambiciozen in prinaša veliko vsebine, kar je pogoj, da občina Mengeš še bolj napreduje. Program ne temelji na zgolj enem projektu, temveč na mnogih projektih, ki sledijo načelom trajnostnega razvoja. Ne želim namreč, da nas začnejo druga mesta prehitevati po levi in desni.

Aktualni župan je pred drugim krogom podprl vašega protikandidata. Kako komentirate to?

Šestnajst let smo zgledno in konstruktivno sodelovali ter skupaj s člani liste izpeljali veliko projektov. Imel je našo podporo, brez katere se marsikateri projekt ne bi izpeljal. V tem smislu me je njegova odločitev presenetila. S člani liste smo vedno delali pošteno, v dobro občank in občanov in tako bom deloval tudi v prihodnje. Na to, kaj počnejo drugi in kakšne interese imajo zadaj, pa jaz nimam vpliva. Jaz kandidiram, ker želim v občini Mengeš soustvarjati okolje, v katerem bodo občanke in občani živeli lepše in še bolj udobno. Zato imamo ambiciozen program, za katerega bom trdno in osredotočeno delal vsak dan. Vsi projekti so bili oblikovani s pomočjo strokovnjakov na področju urbanizma in arhitekture. To je naša vizija za razvoj občine Mengeš, in če bodo občanke in občani želeli živeti v njej, bodo v nedeljo dali glas meni. Prepričan sem, da se volivcev ne da zavajati in da znajo prepoznati, katera oseba ima prave vrednote, da vodi razvoj občine Mengeš. Z racionalno presojo je tako kot s srečo in zdravjem: denar in prazne obljube je ne morejo kupiti in verjamem, da bodo volivci na podlagi lastne presoje znali presoditi, kaj je najbolje za njihovo prihodnost.

Kaj želite za konec še poročiti volivkam in volivcem v drugem krogu?

Predvsem si želim, da me tudi v drugem krogu večinsko podprete ter mi s tem podelite mandat, da uresničimo vašo in našo vizijo življenja v občini Mengeš. Želim, da v meni prepoznate človeka, ki bo župan vseh občank in občanov. Da v meni prepoznate osebo, na katero se lahko vedno obrnete, se pogovorite ter mi zaupate svoje želje ter težave. Imam dovolj izkušenj z delom na Občini Mengeš ter dovolj izkušenj z delom z ljudmi. Vedno sem bil odprt do ljudi in povezovalen, zato želim tako delovati tudi v prihodnje. Menim, da mora biti župan za kakovostno delo vedno prisoten, mora biti odgovoren, dober gospodar ter mora imeti čut za ljudi. Županstvo ni oblast, temveč poslanstvo. Župan je ogledalo občine. Želim delati v dobro vseh vas, občank in občanov, saj je Občina namenjena prav vam.

Verjamem, da lahko z vašo podporo v drugem krogu kot župan v naslednjih letih soustvarjam okolje, v katerem bo vaše življenje še lepše in še bolj udobno. Povezani gremo naprej, povezani dosegamo cilje!

Hvala za vaš glas in srečno.

Naročnik oglasa: Bogo Ropotar – Lista povezovanja

 

Tagi