Pokopališča v občinah Domžale, Moravče in Mengeš

Bliža se 1. november, dan spomina na mrtve, ko se v Sloveniji tradicionalno množično podamo na grobove. Mnogi običajno že predhodno poskrbijo, da so grobovi očiščeni in lepo urejeni ter posajene mačehe, ki so postale že kar stalnica ob tem dnevu. V nadaljevanju vam predstavljamo vsa pokopališča v občinah Domžale, Mengeš in Moravče ter vse novosti, ki so bile zgrajene ali postorjene v zadnjih letih.

V občini Domžale se nahaja enajst pokopališč, in sicer v Domžalah (Žale), Šentpavlu, Pšati, Ihanu, Dobu, Sveti Trojici, Škocjanu, Krtini, Radomljah, Rovah in Homcu. V občini Moravče se nahajata dve pokopališči, Moravče in Peče, v občini Mengeš pa eno pokopališče. Vsa našteta pokopališča so v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik, ki je tudi izvajalec javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč v občinah Domžale, Moravče in Mengeš.

V podjetju Prodnik dnevno skrbijo za redna vzdrževalna dela, kot je košnja travnih površin, obrezovanje drevja in okrasnega grmovja, urejanje poti in okolice mrliških vežic, posipavanje s peskom, ravnanje peska po dostopnih poteh ter na platoju pred mrliškimi vežicami, funkcionalnost klopi, namenjenih obiskovalcem, odmetavanje snega in soljenje pozimi ter odstranjevanje odpadkov z javnih površin. Na vseh pokopališčih se nahajajo tudi posode za pesek, ki je na voljo uporabnikom za urejanje grobov skozi vse leto, pred dnevom mrtvih pa količine peska še povečajo. Na nekaterih pokopališčih so urejeni tudi prostori, kjer obiskovalci lahko privežejo svojega pasjega ljubljenčka, saj table pred pokopališči opozarjajo, da je njim na pokopališče vstop prepovedan. Prav tako so marsikje urejeni tudi prostori za parkiranje koles, v Domžalah pa so pred kratkim uredili tudi parkirni prostor za invalide.

Asfaltiran in urejen prostor za parkiranje invalidov na domžalskem pokopališču.

Delavci podjetja Prodnik se na pokopališča odpravijo vsakodnevno, kjer opravijo pregled in kakšna nujna dela, kot je razpihovanje listja v jesenskem času. Na ogled vseh pokopališč v občinah Domžale, Moravče in Mengeš smo se odpravili tudi mi, istočasno pa smo se seznanili, kaj vse novega je bilo zgrajenega ali postorjenega v zadnjih letih, od našega zadnjega obiska in objave reportaže.

Nekatera starejša pokopališča so obdana z zidovi, ki pa jih je zob časa skozi desetletja načel, zato so bila potrebna nujne obnove ali pa celo zamenjave z novimi betonskimi elementi. Pri tem velja omeniti, da se z obnovo zidov, le-ta so bila izvedena na Homcu, Šentpavlu, severnem delu starega pokopališča v Mengšu, delu pokopališča v Škocjanu, Dobu in Ihanu, ne spreminja podoba pokopališč, saj so pri obnovi upoštevali njihovo zgodovinsko in krajinsko vlogo. V preteklih letih sta bili zgrajeni tudi dve novi poslovilni vežici, in sicer na Pšati in na Rovah, saj ju tam še ni bilo. Večje ali manjše prenove v notranjosti ali pa na zunanji strani ter na platojih pred vežico pa je bila deležna večina poslovilnih vežic na ostalih pokopališčih.

Nov zid na pokopališču v Šentpavlu.

V Radomljah so zaradi pomanjkanja prostora razširili pokopališče, prostor za odpadke pa so zaradi zagotavljanja boljše dostopnosti prestavili na novo lokacijo. Tako v Radomljah kot v Krtini so uredili tudi prostor za raztros pepela. Na Rovah so na novo uredili prehod iz starega v novi del pokopališča, kjer je stopnišče zamenjala klančina, v Škocjanu pa so  na novo uredili vhod na pokopališče. V Domžalah so vzpostavili namakalni sistem na prostoru za raztros pepela. Na pokopališču je bila razširjena leva pot, postavili so nove klopi, na novo asfaltirali pot med vežico in pokopališčem in na novo  prebarvali kolesarske poti. Uredili so parkirni prostor za invalide in asfaltirali vhod na pokopališče. V Mengšu so uredili novo vrsto za žarne in enojne grobove, prenovili vežico in očistili plato pred njo, na plato pa namestili nove koše in klopi, poskrbeli pa so tudi za popravilo, cinkanje in barvanje železnih vrat na pokopališču ter restavriranje okrasov nad vhodnimi vrati. V Moravčah so očistili plato pred vežico, namestili nove koše in klopi, na novem pokopališču so postavili robnike ob brežini, brežino pa zasadili z grmovnicami,  poskrbeli za popravilo, cinkanje in barvanje vrat na pokopališču in sanirali jašek meteorne kanalizacije na parkirišču. Pred vhodom na pokopališče je bil zgrajen tudi betonski prostor za odpadke.

Na novo urejen prehod med starim in novim delom pokopališča na Rovah.

Poleg večjih del ves čas potekajo tudi razna mala dela in vzdrževanja, med katere spadajo tudi obnova in barvanje obstoječih klopi, urejanje zelenic, okrasnega grmičevja ter odstranjevanje plevela. Veliko pokopališč je dobilo tudi nove zasaditve s cipresami in drugimi okrasnimi grmovnicami. Prav tako je bilo po pokopališčih na novo postavljenih ali pa zamenjanih veliko fontan ter stojal za zalivke.

Ločeno zbiranje odpadkov tudi na pokopališču

Na vseh pokopališčih se nahajajo tudi zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, zato v podjetju Prodnik prosijo vse obiskovalce pokopališč, da odpadke odlagajo v zabojnike, v katere sodijo glede na njihovo sestavo. Še vedno se namreč rado zgodi, da odpadki namesto v zabojnikih končajo za zidovi, v bližnjem gozdu, grmovju ali pa na travniku.

Kot pravijo v podjetju Prodnik nekaj tednov pred 1. novembrom na pokopališčih povečajo število zabojnikov in na nekaterih pokopališčih tudi pogosteje praznijo zabojnike, uporabnike pa prosijo, da svoje odpadke ustrezno razvrstijo v pravilne zabojnike.

Urejeni betonski prostor za odpadke v Moravčah.

Kataster in iskalnik grobov

V podjetju Prodnik vodijo tudi kataster grobov za pokopališča, ki jih imajo v upravljanju. Prav te dni pa je začel delovati tudi iskalnik grobov, ki bo marsikateremu svojcu olajšal iskanje groba svojih bližnjih. Iskalnik prikaže točno lokacijo groba na določenem pokopališču in prikaže tudi fotografijo groba. Dostopen je na tej spletni povezavi.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Primož Hieng (naslovna fotografija)

Komentarji uporabnikov
Tagi