Podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec: “Sem v službi občank in občanov”

Župan Toni  Dragar je v novem mandatu za podžupanjo imenoval mag. Renato Kosec, ki je to funkcijo opravljala že pretekli mandat, zato ji izkušenj, ki si jih je nabrala v preteklih štirih letih, ne manjka. Pred seboj ima vizijo in konkretne cilje, ki jih bo skupaj s sodelavci zasledovala v novem mandatu. V to, da cilji ne bodo realizirani ne gre dvomiti, saj ji volje in energije ne manjka, kar je pri takšnem delu, ki je po eni  strani način življenja, saj jo služba zaradi njene funkcije spremlja ves čas, zelo pomembno. Ne manjka ji tudi optimizma, kar je izredno pomembno, saj jih pri delu pogosto omejujejo mnoge predvsem birokratske ovire. Renata je mnenja, da je cilj vedno dosegljiv, zato ne smemo nikoli obupati, le pravo pot je treba najti. Kljub napornemu urniku nikoli ne pozabi na družino, saj vsak prosti trenutek izkoristi za to, da ga preživijo, kar se da aktivno, predvsem pa da so skupaj.

Mag. Renata Kosec, pristna Domžalčanka, že vse življenje živi v Domžalah, kjer si je ustvarila tudi družino. Po izobrazbi je magistra znanosti s področja obramboslovja. Oba študija, tako dodiplomskega in podiplomskega pa je opravila na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Zelo dobro se počuti v krogu njene družine in v krogu njenih prijateljev, s katerimi se trudi ohranjati stike v čim večji meri. Uživa v svojem prostem času, ki ga želi izkoristiti kar se da kvalitetno, tako doma kot v naravi. V prostem času veliko časa preživi s svojo hčerkico Zaro. Pomemben hobi ji predstavljajo tudi športne aktivnosti, kamor sodijo tek, boot camp, kolesarjenje, planinarjenje in še kakšen bi se našel. Določen del prostega časa pa nameni še izobraževanjem in usposabljanjem, saj se zaveda, da je potrebno znanja vedno nadgrajevati. Izobražuje se predvsem na področjih vodenja, odnosov z javnostmi, kriznega komuniciranja in managementa. Nedolgo nazaj je zaključila tudi temeljno usposabljanje za mednarodne reševalne akcije doma in v drugi državi.

»Čeprav je od volitev minilo že nekaj mesecev, še nisem imela priložnosti, da se občanom in občankam zahvalim, da so nam in meni ponovno izkazali zaupanje, da nadaljujemo z delom tudi v prihodnje, poleg tega pa so nam pokazali, in to več kot upravičeno, kaj in katera področja bomo morali urediti,« v uvodu najinega pogovora najprej izpostavi moja sogovornica.

Mag. Renata Kosec na seji Občinskega sveta Občine Domžale.

Z isto energijo in novi cilji v nov mandat

Kot sem že omenil na začetku, je Renata funkcijo podžupanje opravljala že pretekla štiri leta, na moje vprašanje, kako ocenjuje pretekli mandat, pa mi pove, da brez težav lahko reče, da je to kar si je skupaj z ekipo zadala, vse tudi izpeljala: »Maksimalno smo dali vse od sebe, kar se je na koncu tudi poznalo, saj so se določeni projekti, za katere se je izkazalo, da bodo težko izvedljivi, na koncu izpeljali. Z isto energijo grem v nov mandat. Moram povedati, da svoje delo zelo rada opravljam in se vsak dan z veseljem odpravim v službo, ne glede na to, kako pester in zahteven dan me čaka. Sem del ekipe, za katero lahko rečem, da je vedno bolj inovativna, kreativna, odprta, povezovalna in sposobna izvesti zahtevne projekte. Čeprav nas pri delu pogosto omejujejo mnoge predvsem birokratske ovire, sem mnenja, da je cilj vedno dosegljiv, zato nikoli ne smemo obupati, le pravo pot moramo najti!«

Radi prisluhnejo idejam, pobudam in predlogom občanov

V preteklem mandatu je pokrivala različna delovna področja Občine Domžale, lahko bi rekli, da kar vsa, saj je bila desna roka župana. Posebno pozornost je namenjala problematiki ranljivih skupin, otrokom s posebnimi potrebami, mladim, starostnikom ter raznim projektom, s katerimi izboljšujemo kakovost bivanja v naši lokalni skupnosti. »Radi smo prisluhnili tudi idejam, pobudam in predlogom občank in občanov, saj le skupaj lahko gradimo občino zadovoljnih ljudi. Lahko rečem, da smo postali Občina, ki ni več zgolj birokratska institucija, saj smo odprli vrata, se še bolj povezali z šolami, vrtci, društvi ter občani,« pove Renata.

Srečanje s članicami Kluba poslovne odličnosti Domžal in okolice.

Nekateri projekti so očem bolj nevidni, pa zaradi tega niso nič manj pomembni

Sprehodiva se tudi skozi izpeljane projekte v preteklem mandatu. Nekateri med njimi, ki se jih dotakneva, so očem bolj nevidni, pa zaradi tega niso nič manj pomembni. Na področju zaščite in reševanja so bili uspešno izvedeni protipoplavni ukrepi, z ustanovitvijo novega javnega zavoda Center za zaščito in reševanje Domžale, pa so rešili status poklicnih gasilcev, ki so prej delovali v sklopu podjetja Helios. »V preteklem mandatu je bil odprt nov Dom krajanov in gasilcev Studenec, pridobili smo ustrezna zemljišča za gradnjo regijskega poligona za usposabljanje gasilcev. Prav tako smo pridobili zemljišče za gradnjo novega Doma krajanov in gasilcev Študa, katerega gradnja se bo pričela v tem mandatu. Ker se zavedamo, da je sistem zaščite in reševanja izredno pomemben za lokalno skupnost, smo zagotavljali tudi sredstva za izobraževanje in usposabljanje ter opremljanje celotnega sistema zaščite in reševanja. Poskrbeli smo tudi za nakup več defibrilatorjev, ki smo jih namestili na različnih lokacijah po občini, z Zdravstvenim domom Domžale pa smo izvajali brezplačne tečaje temeljnega postopka oživljanja z uporabo defibrilatorja. Poleg tega pa izvajamo tudi večje občinske zaščitno-reševalne vaje, s katerimi preverimo pripravljenost in usposobljenost vseh enot, ki so vključene v naš sistem zaščite in reševanja » nekatere projekte s področju zaščite in reševanja predstavi Renata, ki je tudi sama vključena v občinski štab civilne zaščite. Renata je v štabu zadolžena za odnose z javnostmi in krizno komuniciranje.

Posebna pozornost namenja reševanju problematike ranljivih skupin

Posebno pozornost je namenjala reševanju problematike ranljivih skupin, kar bo njena prioriteta tudi v tem mandatu. Tako je skupaj z ekipo prisluhnila potrebam in podprla delovanje dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Z določenimi aktivnostmi pa bodo v tem mandatu reševali problematiko tudi drugih ranljivih skupin, invalidov in oseb z težjimi motnjami v duševnem razvoju. Po njenih besedah, so dali v preteklem mandatu velik poudarek tudi na področju mladih, saj je bila pripravljena in sprejeta Strategija za mlade, večina ukrepov iz strategije pa je bila že realizirana tekom priprave strategije. »V tem mandatu smo že pričeli z aktivnostmi za pridobitev ustreznega prostora ter dokumentacije za dom za mlade,« pojasni Renata. Izpostavila je tudi številne prireditve in dogajanja za mlade, nekateri med njimi so postali stalnica.

Na obisku v Naši trgovin’ci, ki deluje v sklopu Društva Verjamem vate.

Investicije v družbeno infrastrukturo in zagotavljanje ustreznega standarda

Dotakneva se tudi nekaterih investicij, ki so bile izvedene, med njimi so gradnja prizidkov k osnovnim šolam v Ihanu, Domžalah, Preserjah pri Radomljah ter energetske sanacije nekaterih osnovnih šol. Potem je tu gradnja novih in posodobitev obstoječih športnih igrišč, med katerimi velja izpostaviti Kolovoza na Viru, gradnja novega igrišča v Depali vasi, ki bo uradno odprt letošnjega aprila, pridobljena pa je bila tudi vsa ustrezna dokumentacija za gradnjo športnega parka v Krtini. Z gradnjo športnih igrišč po različnih krajih občine, nameravajo nadaljevati tudi v tem mandatu. Dotakneva se tudi številih investicij v obnovo vodovoda in kanalizacije, obnovo cestne infrastrukture, nadaljevanje izvajanja projektov ob Kamniški Bistrici, kot je gradnja brvi na Homcu. S projekti na območju zelene osi pa bodo nadaljevali tudi v tem mandatu. V tem mandatu bodo izvedli še projekte kot so prenova kopališča v Domžalah, obnova vhoda v športno dvorano Domžale, gradnja kolesarskega poligona na Šumberku ter gradnja nove brvi čez Kamniško Bistrico pri Šumberku ter še mnoge druge večje investicije po celotni občini.

Z županom Tonijem Dragarjem na odprtju prizidka Podružnične šole Ihan.

Premaknilo se je tudi na področju izgradnje pohoda pri železniški postaji v Domžalah

Pomemben korak je bil narejen tudi na področju reševanja problematike stanovanjsko-poslovnega objekta SPB-1. Pravi, da je bila ta narejen konec lanskega leta, ko je Občina Domžale pridobila projekt za energetsko sanacijo celotnega objekta. Kako in kdaj bo prišlo do obnove je trenutno težko napovedati, saj imajo pri tem zadnjo besedo lastniki objekta. Zagotovo pa je obnova tega objekta v interesu tako stanovalcem, kot tudi lokalni skupnosti. V preteklem mandatu so se lotili tudi urejanja centra Domžal, med drugim je bila postavljena nova solarna avtobusna postaja, zaživel je Češminov park s kavarno … V letošnjem letu sledi ureditev dela Kolodvorske ter gradnja krožišča pri Policiji. »Zelo sem ponosna, da smo se v prejšnjem mandatu s Slovenskimi železnicami dogovorili za gradnjo podhoda pri železniški postaji v Domžalah, katerega naj bi začeli graditi že v prihodnjem letu,« pravi Renata, ki se je omenjene problematike lotila reševati že ob začetku prejšnjega mandata. Ker je vsa stvar v rokah Slovenskih železnic in države, je bilo potrebno veliko pogovorov, so pa prišli do skupne rešitve, ki bo pripeljala do gradnje podhoda, katerega bo v večini financirala Občina Domžale.

Še naprej se bo zavzemala, da bo občinska uprava bolj odzivna in odprta za ljudi

Kljub temu, da je bil njen urnik ves čas poln, mi sogovornica zaupa, da je delo vsa štiri leta opravljala z veseljem: »Ni mi bilo težko. Pomembno pa je tudi to, da nismo delali samo na starih projektih, ampak smo se lotili tudi novih in to ne samo na področju investicij. Ena izmed prioritet je bila »kvalitetno preživljanje prostega časa, postali pa smo tudi občina, ki ni več zgolj birokratska institucija, saj smo odprli vrata, se še bolj povezali z šolami, vrtci, društvi ter občani.«

Po njenih besedah se je ves trud in vsa vložena energija izplačala, saj se opazi premik na različnih področjih. »Predvsem smo prišli do faze, da znamo prisluhniti in poskušamo razumeti, kaj si želijo občanke in občani. Res je, da se kakšne premike ne more narediti čez noč in traja malce dlje, saj naši koraki največkrat niso odvisni samo od nas, ampak je tu še država s svojimi institucijami,« pojasni Renata, ki pravi, da se bo kot podžupanja še naprej zavzemala, da bo občinska uprava odzivna, bolj odprta za ljudi, da bo znala prisluhniti problemom in pripraviti ustrezne rešitev v ustreznem roku, saj se zaveda, da so tu prav zaradi njih in da zastopajo in delajo za javni interes. «Svojo pozornost bomo namenili še za to, da bomo bolj aktivno sodelovali z drugimi občinami in mesti, tudi tujimi ter s tem prenašali izkušnje, znanja in dobre prakse med seboj. Bolj moramo prisluhniti gospodarstvu in njihovim potrebam.«

Na lanskoletni prireditvi “Spoznajmo se, praznujmo skupaj” v Češminovem parku.

Enakomerno bodo razvijali vsa področja

Pravi, da bo še naprej zastopala in delala v luči, da bodo enakomerno razvijali vsa področja v naši lokalni skupnosti: »Naj omenim nekaj primerov. Več let so se učenci v dveh osnovnih šolah soočali s prostorsko stisko v jedilnicah. Vodstvo šole kot tudi starši so več let opozarjali na te težave, pa nikoli niso bili uslišani. Otroci so na kosilo čakali v vrsti in so morali le tega pojesti v nekaj minutah! Si predstavljate, da je to dopustno v teh časih! Saj otroci niso vreče smeti. No na to problematiko sem bila opozorjena pred leti in smo jo s sodelavci in vodstvom šole začeli reševati in upam, da začnemo z gradnjo že v tem letu. Kar želim povedati je, da bi vsi politiki morali imeti posluh za tovrstne težave, ki izkazujejo javni interes, medtem se pa raje ukvarjamo s tem, ali bomo podprli gradnjo vzhodne tribune ali ne. Na tem mestu še enkrat jasno povem, da se bom zavzemala za po mojem mnenju pomembnejše projekte (širitev Zdravstvenega doma, širitev Doma upokojencev Domžale, rekonstrukcijo vrtca Urše, gradnjo novih telovadnic in rekreativnih površin po celotnem območju občine, reševanju prostorske stiske Glasbene šole in Kulturnega doma Franca Bernika Domžale, reševanje problematike SPB-1, ukrepom za zagotavljanje varnosti na celotnem območju občine, ureditev javnega prometa, izboljšanje pogojev invalidov, drugih ranljivih skupin, starejših, mladih, in še bi lahko naštevala), kot gradnjo vzhodne tribune, kar sem jasno nakazala tudi na seji občinskega sveta,« o prioritetah pove Renata in še doda: »Poleg tega mi je zanimivo tudi to, da so bili v volilni kampanji posamezniki zelo glasni, kaj bodo vse uredili, začenši z ureditvijo SPB-1. Po nekaj mesecih ti isti posamezniki niso podali nobene pobude, da bi ustanovili projektno skupino, jo vodili in ta problem rešili. Očitno se zavedajo, da je ta problematika večplastna in rešljiva le z velikim trudom. Povem vam, da mi nismo pozabili na SPB-1 In bomo aktivnosti nadaljevali in vodili skupaj z občinsko upravo, kot do sedaj.«

V teku je priprava analize za pripravo strategije za starejše s konkretnimi ukrepi

V nadaljevanju je kot pomembno stvar izpostavila sodelovanje krajevnimi skupnostmi, s poudarkom na večji komunikaciji. Pomembno področje, ki se ga bodo oziroma so se ga že lotili, pa je urejanje problematike starejših. Po njenih besedah je trenutno v pripravi analiza potreb starejših v naši lokalni skupnosti, ki jo Občina Domžale pripravlja skupaj z Domom upokojencev Domžale in Inštitutom za socialno varstvo. Analiza bo podlaga za pripravo strategije za starejše s konkretnimi ukrepi, kaj bo morala Občina v prihodnjih letih narediti na tem področju. Že v prejšnjem mandatu so pričeli z aktivnostmi glede širitve Zdravstvenega doma Domžale, to bo prioriteta tudi v tem mandatu. Potem je tu še javni potniški promet, ki bi povezal Domžale z okoliškimi kraji. Ena izmed variant je vzpostavitev deteljice, da se z javnim prevozom poveže najbolj oddaljene kraje v naši občini. Prioriteta bo tudi urejanje mirujočega prometa v centru Domžale. Prenove bosta deležni jedilnici na OŠ Domžale in OŠ Rodica. Pričakujejo pa tudi napredek na področju pridobivanja evropskih sredstev, saj so se tega lotili še bolj zagnano.

Podžupanjo v prostorih Občine večkrat obiščejo tudi najmlajši občani.

Po jutru se dan pozna

Renatin moto je, da se po jutru dan pozna, zato vstaja zelo zgodaj. Že pred službo, običajno je vedno med prvimi, opravi jutranji trening v fitnesu ali se odpravi na tek. V dopoldanskem času se zvrstijo razni sestanki, usklajevanja za projekte, obiski otrok v vrtcih in šolah … Popoldne pa so običajno na dnevnem redu še kakšni sestanki na drugih občinah, ministrstvih ali pa kakšni dogodki in prireditve. »Če si dobro fizično pripravljen, ni problem prenašati takšnega urnika. Na to ne gledam, kot samo na službo, ampak je to postalo način življenja, saj si ves čas vpet v to zgodbo. Zelo pomembno je, da službo uskladiš z družinskim življenjem in da znaš prosti čas preživeti z družino. Če rad hodiš v službo, se vse ostalo uredi,« pravi Renata. Pri opravljanju funkcije podžupanje nima prav veliko prostega časa in kadar ni službenih obveznosti, vedno preživi čas s svojo družino: »V naši družini smo zelo aktivni in športno naravnani, saj smo veliko v hribih in na kolesih, se pravi v naravi. Skupaj želimo čim bolj aktivno preživeti prosti čas, ki je na voljo. To je bolj med vikendi, manj pa med tednom. Med tednom, kadar je čas, gremo na kakšen krajši sprehod, najbolj pomembno pa je, da smo skupaj.«

Renata pravi, da se po jutru dan pozna, zato je v službi vedno med prvimi.

Služba jo spremlja na vsakem koraku

Je pa res, da zaradi funkcije, ki jo opravlja in njeno zagnanostjo ter energijo, službe ne more kar tako izklopiti: »Kjerkoli se nahajam opazujem, če je kje kaj za urediti, popraviti … Če srečaš koga, beseda velikokrat nanese na službo, saj mi marsikdo, ker me pozna, predstavi kakšno problematiko, pobudo in podobno. Zaradi tega tudi ne moreš več ločiti, če potem to dejansko gre za prosti čas. Seveda moraš to vzeti v zakup, saj si v takšni službi. Sem namreč v službi občank in občanov, zato moraš biti na voljo tudi izven delovnega časa. To mi ni problem. Če mi občani izpostavijo kakšne večje stvari, se običajno dogovorim z njimi za sestanek na Občini.«

Ob zaključku pogovora se dotakneva tudi občinskega slogana »Prostor zadovoljnih ljudi«. Sogovornica pravi, da živimo v zelo prijetni občini: »Mogoče se tega ne zavedamo, pa vendar lahko trdimo, da je naša občina urejena in varna ter da je poskrbljeno za različna področja. Med drugim lahko kvalitetno preživimo tudi svoj prosti čas, saj imamo idealne pogoje za to, prav tako pa nam življenje prijetno popestrijo še dogodki in prireditve, ki se zvrstijo na tržnem prostoru, v Češminovem parku ter na drugih mestih po občini tekom celega leta. Verjamem, da bomo prepoznali bogastvo naše občine, ki se skriva v preprostih rečeh in da bomo začeli v njih tudi uživati. To je navsezadnje naš skupni dom. In nenazadnje, vse najboljše občani in občanke, vse najboljše Občina Domžale. Upam, da se srečamo na dogodkih in prireditvah, s katerimi bomo praznovali rojstni dan naše občine.«

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, arhiv domžalca

 

Komentarji uporabnikov
Tagi