Nakup lesnih peletov pri proizvajalcu

Kakovost peletov na trgu se zelo razlikuje

Stroški ogrevanja ali bolje rečeno porabe energije, katerega koli izvora, že dolgo niso več zanemarljivi. Na eni strani je vedno cena, na drugi pa skrb, da bi čim čistejše okolje ostalo tudi našim otrokom. Monopolisti nad naftnimi viri in naftnimi derivati se ne bodo prav zlahka vdali, a imamo k sreči vse več alternativnih možnosti.

Ena izmed njih je ogrevanje na lesno biomaso, kar je sicer širok pojem, a se bomo tokrat bolj podrobno posvetili prepoznavanju ter pomembnosti uporabe kakovostnih peletov. Kot tudi sicer v življenju velja, tudi  tu ne sme biti odločilna samo cena – kar je sicer lažje reči, kot udejanjiti,  temveč njihova kvaliteta. Z uporabo kvalitetnih peletov ter pravilnimi prilagoditvami peči, ni upravljanje s peletnim sistemom ogrevanja nič zahtevnejše od naftnega.

Za kakovostnimi peleti ostane pepel

Marjan Šinkovec, direktor Družbe za upravljanje z obnovljivimi viri energije, Energija narave d.o.o., poudarja, da je najpomembnejši podatek proizvedena energija (kurilna moč) na enoto cene, ter končni ostanek pepela.

Ko govorimo o kvaliteti peletov, nam o njej veliko pove ostanek pepela, ko le-ti zgorijo.

Kaj to pomeni? Za kakovostnimi peleti ostane čim manjša količina sivega, sipkega pepela, pri slabših pa poleg pepela še žlindra, razlika je velika in predvsem zelo pomembna. Sipek, siv pepel, peletov, ki ne vsebujejo kemičnih primesi lahko odložimo na vrt oz. kompost, na drugi strani pa žlindra uničuje kotel, zmanjšuje učinkovitost ogrevanja, prinaša nepotrebno dodatno delo pri upravljanju s kotlom in nenazadnje škodi okolju.

Pomembno je vzeti na znanje, da se lahko tudi pri kakovostnih peletih zgodi, da v pepelniku ali gorilni šalčki ostanejo žlindri podobni večji koščki, ki pa niso žlindra, temveč neizgoreli peleti. Ti so posledica nepravilno nastavljene kurilne naprave. Klasificiramo jih lahko s povsem preprosto metodo, in sicer hladen košček pomencamo med prsti, če se ob tem zdrobi in na prstih pusti črno sled, ne gre za žlindro, temveč neizgorel pelet. Večina sodobnih kurilnih naprav omogoča spreminjanje posameznih parametrov (podpora peči, peletom), tako da lahko težavo sami ali ob pomoči serviserja preprosto rešimo s povečanjem podpiha ali pa zmanjšanjem količine peletov, ki so naenkrat na kurišču.

Ob tem, preprostem načinu, kako lahko vsakdo sam preveri učinkovitost zgorevanja peletov moramo vendarle poudariti, da so lesni peleti vsako leto, nenapovedano, kontrolirani pri Zvezi potrošnikov Slovenije, za katerega preizkus kakovosti opravljata Gozdarski inštitut v sodelovanju s Te-Tolom.

Energija narave ima po zadnjih opravljenih testih ZPS najboljše razmerje med kvaliteto in ceno med vsemi testiranimi peleti na slovenskem trgu.

Proizvodnja kakovostnih peletov

Les je zelo kompleksna snov, ki vsebuje veliko različnih spojin: celulozo (∼40 – 50 %), polioze (∼25 – 35 %), lignin (∼20 – 30 %), pektine, tanine, terpenske derivate kot so eterična olja, smole, alkaloidi… Skratka za proizvodnjo kakovostnih peletov je najpomembnejši pogoj čista vhodna surovina, brez sledi lubja, saj le-ta povzroča večjo količino pepela in tudi žlindro. V podjetju Energija narave žagovino odkupujemo zgolj iz žag, ki pred razrezom les lupijo, tako da imamo ves čas na voljo zelo čisto vhodno surovino.

V proizvodnem procesu peletiranja je zelo pomembna tudi pravilna vlažnost surovine, ta je med 6% in 8%, kar zahteva tudi (<9% – standard). Poleg mešanih in smrekovih peletov, ki so v pri nas v proizvodnji in ponudbi že od samega začetka ter oboji dosegajo A1 kakovostni razred, v zadnjih letih stavimo na našega paradnega konja, Premium pelete. Ti peleti se od ostalih peletov na trgu razlikujejo po vlažnosti materiala, ki je pod 6%, kar ob 100% prečiščeni surovini, zagotavlja zanemarljiv ostanek pepela in vsaj 10% večjo kalorično moč od zahtev standarda za uvrstitev v A1 kakovostni razred. Na žalost take žagovine ni na voljo v neomejenih količinah, zato je stalna proizvodnja take kvalitete onemogočena. Naredimo pa jih cca 400 ton na leto.

Po sušenju žagovine sledi mletje do preseka največ 1,5 milimetrov in nadalje peletiranje, kjer valji vtiskajo suho žagovino v matrico. Zaradi velikega trenja v fazi peletiranja (posledično segrevanja) se molekule lignina razprejo v nadaljnjem postopku pa vroči peleti potujejo v hladilnik, kjer se omenjene molekule lignina zopet zaklenejo posledično pa v tem postopku pridobimo kompaktnost peletov. V nadaljnjih postopkih se peleti presejejo in podpihujejo, da se izločijo prašni delci, na koncu jih še spakiramo.

Zmotna je prepričanost, da so svetlejši peleti kakovostnejši od temnejših. Učinek »belih« peletov veliko proizvajalcev doseže z dodajanjem klora v fazi kondiciranja žagovine, ki surovino pobeli. Tako zavajajo kupce in prikrivajo nekvalitetno žagovino ali pa prekomerno oksidacijo pri sušenju le-te v valjnih sušilcih. Standard na žalost dovoljuje vsebnost klora, vendar je za kvaliteten pelet ta popolnoma nepotreben in zavajajoč.

V Energiji narave se tega ne poslužujemo, zato se že od vsega začetka predstavljamo s sloganom, »Vonj po lesu«. Naj po lesu zadiši tudi pri vas, ko boste naslednjič odprli našo vrečo peletov in jih približali nosu. Klor pa naj ostane za bazene.

Skladiščenje peletov

Zares pomembno pa je poudariti tudi pravilno skladiščenja peletov, kar je prevečkrat spregledano. Peleti so zaradi svoje suhosti zelo higroskopični, nase lahko, zaradi perforiranosti embalaže, vežejo vlago, zato je zelo pomembno, da jih skladiščimo v suhih prostorih. Vlažni peleti začno razpadat nazaj v žaganje, v vrečah je več prahu, zaradi % vlage imajo nižjo kurilno vrednost, skratka postanejo neuporabni.

Konstantna kvaliteta

Večina proizvajalcev lesnih peletov zna in zmore narediti kvaliteten energent, velika težava pa nastane pri konstantni kvaliteti vhodne surovine, ki pa pri večini proizvajalcev preveč niha. V Energiji narave smo se že pred leti zavezali k konstantni kvaliteti in brez pogojni zamenjavi v primeru neustreznosti.

Vedno smo tu za vas, za vsa vaša vprašanja o peletih. Uporabnikom lesnih peletov smo vedno na voljo za vsa vprašanja o peletih, ki se vam porajajo, hkrati pa vedno ponudimo tudi pomoč v primeru težav.

Naročnik oglasa: Energija narave d.o.o.

 

 

 

 

Komentarji uporabnikov
Tagi