Dan odprtih vrat tovarne Helios na Količevem

V soboto, 19. oktobra 2013, je Helios, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o., tradicionalno odprla svoja vrata, kamor so prišli na ogled vsi tisti, ki jih zanima, kako potekajo proizvodnji procesi nastajanja njihovih proizvodov.

Z njihovimi končnimi proizvodi se je namreč srečal že skoraj vsakdo, če ne drugače zagotovo takrat, ko smo pleskali svoja stanovanja ali pa prebarvali kakšno kovino, les, itd. Tokrat pa je bila idealna prilika, da se seznanimo, kako ti premazi, ki smo jih nanašali na naše zidove, kovine ali les, tudi nastajajo in seveda še z mnogimi drugimi njihovimi proizvodi.

Pred upravno stavbo se je zbralo veliko število ljudi, ki so si prišli ogledat tovarno Helios na Količevem. Poleg bližnjih sosedov, občanov ter zaposlenih, ki so pripeljali svoje »boljše polovice« in otroke, so prišli tudi nekateri nekdanji zaposleni, ki jih kljub temu, da imajo upokojenski status, še vedno zanima kako »stoji« podjetje in kakšne novosti so uvedli.

Na začetku sta obiskovalce pozdravila pomočnica direktorice Službe za marketing, Polona Stare in direktor družbe mag. Marko Vresk, ki je povedal nekaj besed o skupini Helios, delovanju, izzivih ter tudi o zadnjih dogodkih v zvezi z lastninskim preoblikovanjem Heliosa. Ravno te dni so slovenski lastniki Heliosa z avstrijsko industrijsko skupino Ring International Holding, podpisali pogodbo o prodaji 73 % delnic Heliosa. Po besedah mag. Vreska, bo sedež družbe in tudi obstoječa proizvodnja ostala na Količevem. Poleg dosedanjih trgov, se bo Helios v okviru nove skupine razširil tudi na nove trge. Kljub raznim špekulacijam, ki se v teh dneh pojavljajo v različnih medijih, pa po besedah mag. Vreska, v podjetju Helios gledajo z optimizmom v prihodnost.

Po uvodnem nagovoru, smo se porazdelili v več manjših skupin in se z zaposlenimi podali na ogled njihovih obratov. Ogledali smo si različne obrate (vodni premazi, gradbeni premazi, cestni premazi, umetne smole, barve, itd) in seznanili s postopki priprave njihovih produktov; kakšne so za posamezne proizvode izhodiščne surovine, kako poteka mešanje, polnjenje, embalažiranje ter skladiščenje, kjer njihovi proizvodi čakajo na transport.

Ogledali smo si tudi sežigalnico plinov in veliko ogrevano skladišče, kjer kot zanimivost lahko povemo, da se pod njim nahaja ogromen bazen vode, ki bi se jo uporabilo v primeru požara. Poleg tega, da v Heliosu veliko pozornost namenjajo varovanju okolja, je zaradi narave njihovih surovin, posebna pozornost namenjena tudi zagotavljanju visokega nivoja požarne varnosti, za kar skrbi njihov Center požarne varnosti, ki med drugim služi tudi kot profesionalna gasilska enota v našem lokalnem okolju.

Sledilo je še zaključno druženje v prostorih Centra požarne varnosti, kjer so se otroci preizkusili v barvanju, gasilci pa so obiskovalcem predstavili delovanje poklicne gasilske enote ter pokazali njihovo opremo.

O družbi Helios
Podjetje Helios Domžale d.d., spada med največje proizvajalce premazov v srednji in vzhodni Evropi. Danes ima skupina Helios 34 podjetij v 17 državah. V svetovnem merilu v branži pa Skupina Helios zaseda visoko 33. mesto. V lanskem letu je Skupina ustvarila za skoraj 338 milijonov čistih prihodkov od prodaje. Zaposluje pa nekaj več kot 2.200 ljudi, od tega približno 1.300 v Sloveniji. Na območju občine Domžale pa je največji zaposlovalec s skoraj 800 zaposlenimi.

Glavni proizvodni in prodajni progami skupine so dekorativni premazi, avtoreparaturni premazi, premazi za avtomobilsko industrijo avtoserija, premazi za kovinsko industrijo, premazi za lesno industrijo, praskasti premazi, premazi za horizontalno cestno signalizacijo, umetne smole. Podjetja iz Slovenije prodajo v tujini več kot 90% proizvedenih količin. 35% prodaje realizirajo na trgih EU, 34% v državah SND, 20% v državah bivše Jugoslavije in 2% v drugih regijah.

Helios je že ves čas delovanja izredno pomembno povezan z lokalnim okoljem. Že 30 let je največji sponzor košarkarskega kluba v Domžalah, ves čas pa podpira lokalna društva. Za lokalno skupnost pa je pomembna tudi organizacija gasilske službe, ki skozi Center požarne varnosti kot enkratno obliko sodelovanja gospodarske družbe, države in občine na zelo ekonomičen način zagotavlja visok standard varovanja premoženja in življenj občanov in podjetij na območju občin Domžale, Moravče, Lukovica in Trzin.

Helios je v okviru družbene odgovornosti pomembno vpleten tudi v širše okolje. Znan je Heliosov sklad za ohranjanje čistih slovenskih voda, s pomočjo katerega je bilo očiščenih 17 kraških jam in brezen ter obnovljenih 82 vodnih virov po vsej državi. Pomembna pa je tudi podpora projektu Zasnova vodnih učnih poti v slovenskih osnovnih šolah in sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije in združenjem športnih zvez pri obnovi športnih objektov.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar
Tagi